6.895
311

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Rechts laat LHBT-ers in azc’s barsten

'Zo laat Dion Graus met zijn ferme taal gediscrimineerde homo's in feite barsten, want gelul op de televisie biedt geen bescherming'

Als je de rechtse opiniemakers op het internet mag geloven, heeft de Tweede Kamer een nieuwe knieval gemaakt voor de de profeet Mohammed. Ondanks het moedig verzet van sommigen tekende zich een meerderheid af van zich volksvertegenwoordiger noemende dhimmi’s. Zij stemden voor een afzonderlijke opvang van homo’s – LHBT-ers moet je tegenwoordig zeggen – door het COA. Ze worden in de reguliere opvangcentra namelijk door lotgenoten wel eens getreiterd, gediscrimineerd, uitgesloten en zelfs mishandeld.

Bij Pauw verklaarde PVV-kamerlid Dion Graus dat de pesters apart gezet moesten worden en hun slachtoffers niet. Ervaringsdeskundige Tofik Dibi plaatste daar vraagtekens bij. Daarom moet hij het nu op de sociale media ontgelden.

Wie in zijn schooltijd wel eens het pispaaltje is geweest, weet: als de horde zich tegen je keert, sta je alleen. Onderwijskrachten kijken liever een andere kant op of ze sturen je naar de kanjertraining. Volwassenen geven het advies om van je af te bijten, wat nogal lastig is als je door twintig kleine etterbuiltjes wordt omringd. Zo laat Dion Graus met zijn ferme taal in azc’s gediscrimineerde homo’s in feite barsten, want gelul op de televisie biedt geen bescherming. Het daadwerkelijk voorkomen van discriminatie en uitsluitingsgedrag in azc’s vergt beter toezicht. Kleinere groepen en meer voorlichting over de Nederlandse taal en samenleving stroken niet met de door de politici zo bezongen sobere opvang.

Er zijn een paar dingen die je wél degelijk kunt doen. Als het in een bepaald azc zo onverdraaglijk wordt voor homo’s dat zij moeten worden overgeplaatst, is nader onderzoek gerechtvaardigd naar het gedrag en de opvattingen van de inwoners. Want als die op dit punt al stroken met de visie van de groepen voor wie men zegt op de vlucht te zijn, maakt dat hun verhaal over de persoonlijke vervolging er niet geloofwaardiger op. Aan de andere kant neemt de geloofwaardigheid van het vluchtverhaal van de slachtoffers van de discriminatie, de pesterijen en de uitsluiting juist wél toe, wat reden genoeg is om hun procedure te versnellen. Als zij hier door sommige medebewoners al zo worden behandeld, hoe moet het in het thuisland dan wezen?

Zo ingewikkeld is dat allemaal toch niet: je vangt LHBT-ers apart op waar het gewettigd is en je probeert vervolgens hun kwelgeesten te identificeren. En je komt daarbij niet in de verleiding om hele bevolkingsgroepen te stigmatiseren om het gedrag van enkelen. Ook als het onderzoek niets of te weinig oplevert is het nuttig, want het toont aan dat wij in Nederland zulke discriminatie hóóg opnemen en dat het aantasten van andermans individuele vrijheid in dit land allerlei hinderlijke gevolgen heeft.

Overigens is dit alles een reden te meer om asielzoekers niet te laten verrotten in een of ander onderkomen waar ze niets mogen doen, maar om meteen te beginnen met onderwijs in het Nederlands en een nadere kennismaking met onze samenleving.

Helaas gebeurt er iets anders. De problemen met LHBT-ers in asielzoekerscentra worden door politici en opiniemakers aangegrepen om elkaar eens stevig de maat te nemen en vliegen af te vangen. Ondertussen mogen die LHBT-ers het zelf uitzoeken.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (311)