2.366
39

Oprichter House of Animals en Animals Today

Karen Soeters is hoofdredacteur van animalstoday.nl en werd in augustus 2007 benoemd tot directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Zij was projectleider van de veelbesproken klimaatfilm ‘Meat the Truth’, verantwoordelijk voor daarop volgende documentaire ‘Sea the Truth’ en een van de makers van een visueel document over onverdoofd ritueel slachten.
Naast deze activiteiten is ze werkzaam als docent mediapsychologie aan de Hogeschool van Amsterdam bij het Instituut voor Media en informatiemanagement en is Karen bestuurslid bij de Nederlandse Vegetariërsbond en bij Bont voor Dieren.
Tijdens haar studie communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam heeft ze naast beleidsstudies en publieksstudies ook recht en politicologie als verdieping gevolgd. Karen Soeters volgt de problematiek met betrekking tot dierenwelzijn en milieu al zo lang als zij zich kan herinneren. Na haar studie is Soeters werkzaam geweest als onderzoeker voor onder andere een internationaal onderzoeksbureau in New York. Daarnaast is ze als consultant voor verschillende organisaties actief geweest.

Reclamestunt met koe en kalfje is wetsovertreding

En dan heb ik het niet eens over de onzalige gedachte om steeds maar weer dieren te moeten inzetten puur en alleen voor eigen vermaak

Stan Koeman heeft een broodjeszaak in Amsterdam die nu 110 jaar blijkt te bestaan. En om deze reden heeft hij bedacht ludiek uit de hoek te komen en jawel, wat origineel, hoe komt hij erop, een koe te huren om deze op zich bijzondere prestatie wat meer luister bij te zetten.

Foto: animalstoday.nl

Wat blijkt nu, meneer Koeman krijgt voor zijn broodjeszaak aan de drukke Amstelveenseweg niet alleen een koe van Bert Roelofs van Animal Verhuur, maar zelfs een koe met een jong kalfje. Hij kan zijn geluk niet meer op. Gelet op de navelstreng zal dit diertje zeker niet ouder zijn dan een dag of 2, 3.
De politie heeft geconstateerd dat het kalfje er goed bij ligt en dat het moederdier niets mankeert. Gelukkig, denk je dan als onschuldige lezer. En ook de foto laat zien dat het kalfje lekker rustig slaapt en moederkoe dik op een bed van stro staat te herkauwen.

Tot zover het sprookje.

Maar zoals zo vaak het geval is, schijn bedriegt.
In de Wet Dieren en het Besluit Houders van dieren zijn allemaal regels opgenomen om te voorkomen dat het welzijn van dieren (te veel) wordt aangetast. Verwacht mag dan worden dat als een toezichthouder komt controleren, deze toezichthouder ook weet wat hij moet controleren, want wat heeft een controle anders voor zin. (Volgens mij begin ik me te herhalen…)
Ook nu weer blijkt dat zowel de verhuurder als de houder van alles valt te verwijten. En dan heb ik het niet eens over de onzalige gedachte om steeds maar weer dieren te moeten inzetten puur en alleen voor eigen vermaak.

Allereerst is het ten strengste verboden een moederdier met kalfje te vervoeren binnen 1 week na de geboorte. Gelet op de navelstreng bij het kalfje kan met een grote mate van zekerheid gesteld worden dat dit diertje aanmerkelijk jonger is dan 7 dagen. Dus: overtreding 1.

Vervolgens de huisvesting. Een van de eisen is dat er beschutting moet zijn tegen slechte weersomstandigheden. Ik weet niet of de heer Koeman van plan is de dieren in zijn broodjeszaak te gaan zetten als het gaat regenen maar volgens mij overtreedt hij dan een andere wet waardoor hij zijn zaak kan sluiten. Dus ik schat zomaar in dat hij deze andere wet zeker niet zal overtreden. Met andere woorden: hij overtreedt dus het Besluit houders van dieren.
‘Ja maar buiten in de wei staan toch ook allemaal koeien zonder beschutting?’
Klopt maar daar staan geen kalfjes van 3 dagen bij, buiten het feit dat deze dieren nog vaak onder een boom kunnen schuilen. Hoe dan ook geldt ook voor deze dieren dat er beschutting moet worden aangeboden. Daarmee komt het aantal overtredingen al op twee.

Verder vereist de wet dat een dier niet aan de zorgen van iemand mag worden toevertrouwd die niet over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig is om het dier te kunnen verzorgen. De heer Koeman heeft misschien wel de naam mee en kennis hoe een broodje te smeren maar deze kennis lijkt me toch volstrekt onvoldoende om een moederdier met kalfje de zorg te bieden die de dieren nodig hebben. Overtreding 3.

Ik kan dan ook niet anders dan weer te moeten concluderen dat de politie in deze ernstig tekort is geschoten. Beide personen, dus zowel Bert Roelofs van Animal Verhuur als de heer Koeman, hebben diverse welzijnsregels overtreden en de politie had hier zonder meer tegen moeten optreden. Ook nu weer zijn de dieren de benadeelde partij.
Maar ja, het levert wel weer gratis reclame en dus meer klanten op. En dat is natuurlijk veel belangrijker dan zo’n kalfje en zijn moeder, niet waar.

Dit artikel verscheen eerder op animalstoday.nl

Geef een reactie

Laatste reacties (39)