Laatste update 10:42
2.841
42

Bestuurskundige

Bestuurskundige en oud-PvdA-Kamerlid

Religieuze scholen, laat LHBT-ambassadeurs toe

Het is de hoogste tijd dat ook religieuze scholen hun verantwoordelijkheid nemen en een open gesprek over seksuele diversiteit gaan voeren met hun leerlingen

In conservatief religieuze gemeenschappen schiet het totaal niet op met de emancipatie van LHBT-ers. LHBT’er zijn in deze kringen betekent vaak eenzaamheid, worsteling, leed, afwijzing en zelfs slachtoffer zijn van geweld. Zo bleek uit cijfers van het SCP. En juist op de plek waar de sleutel tot emancipatie ligt, de school, gaat het mis. Religieuze scholen weren LHBT-ambassadeurs uit hun lessen, en dat is schandalig. Het is de hoogste tijd dat ook religieuze scholen hun verantwoordelijkheid nemen en een open gesprek over seksuele diversiteit gaan voeren met hun leerlingen.

Schoolbesturen zijn verplicht om voorlichting te geven over seksuele diversiteit. Maar veel religieuze scholen bespreken zaken als homoseksualiteit als afwijkend en te rijmen met de religieuze dogmatiek. Daarom heeft minister Bussemaker speciale LHTB-ambassadeurs in het leven geroepen, die langs scholen gaan om voorlichting te geven over seksuele diversiteit. Via de ambassadeurs krijgen LHTB-ers een alledaags gezicht op school. En dat is nodig. Zonder positief rolmodel blijven jongeren die worstelen met hun seksualiteit, overgeleverd aan de groepsdruk en afwijzing van hun omgeving. Iemand die dat aan den lijve ondervond is Simon van der Stoel.

cc-foto: Tony Webster
cc-foto: Tony Webster

Simon (24) is homoseksueel, opgegroeid in religieuze kring en beseft nog niet heel lang dat het ook fantastisch kan zijn om homoseksueel te zijn. Door middel van kerk, jeugdverenigingen, religieuze scholen en kranten speelde zijn hele sociale leven zich ‘beschermd’ af binnen de eigen zuil. En in die omgeving was er geen plaats voor homoseksualiteit. Integendeel. Simon: “Ik kon me niet identificeren met het stereotype beeld van homo en het was ook niet iets wat ik wilde zijn. Het vat kort samen waarom ik zo lang in de kast heb gezeten. Angst en vooroordelen hielden me gevangen. Ik durfde mezelf niet de vraag te stellen of ikzelf homoseksueel was. Ik ontweek homoseksualiteit zoveel mogelijk. Ik kon het beter niet zijn, dat zou alleen maar ellende geven. En zo leefde ik 22 jaar lang binnen een christelijke gouden kooi.”

De verplichte voorlichting over seksuele diversiteit, is op religieuze scholen vaak eerder onderdeel van het probleem dan de oplossing. Bij kinderen die worstelen met hun seksualiteit leidt dit tot stress, eenzaamheid en vervreemding van hun omgeving. Simon: “ Ik kreeg nooit een positief beeld van homoseksualiteit mee. Wel dat de Bijbel geen homoseksuele relaties toestaat. Gewoon homo-zijn was geen optie. Daardoor blijven veel homoseksuelen in de kast of verdwijnen stilletjes uit de gemeenschap. Het onbegrip en de pijn die dat veroorzaakt maakt veel kapot.”.

De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging zoals wij die in Nederland kennen is een groot goed. Maar nog belangrijker is het dat iedereen zich in vrijheid kan ontwikkelen. Dus geef LHTB-ers een stem, onafhankelijk van religieuze normen. En de sleutel daartoe ligt in het onderwijs. Het onderwijs is er om kinderen het beste uit zichzelf te laten halen, niet om ze de ‘juiste keuze’ op te dringen. Zoals minister Bussemaker stelde: ‘emancipatie is debat’. Laat dit debat dan op alle scholen plaatsvinden en ook kwetsbare religieuze homoseksuele tieners in vrijheid hun eigen levenspad kiezen. De vrijheid van onderwijs mag nooit een alibi zijn voor uitsluiting en onderdrukking.

De eenzaamheid, de verwarring, het psychologisch leed van LHTB-jongeren in religieuze kringen vraagt om actie. En nu we eindelijk zo ver zijn dat we een leger van goed opgeleide ambassadeurs gereed hebben, is het zaak om ze te krijgen op de plek waar ze het hardst nodig zijn: op scholen in religieuze kringen. Waar kwetsbare jongeren afgesloten en zonder positief rolmodel worstelen met hun seksualiteit.

Vandaag roepen wij daarom alle scholen, maar vooral de religieuze scholen op om LHTB-ambassadeurs een gastles te laten geven in de klas. Zodat homoseksualiteit een gezicht krijgt. Een vrij, alledaags gezicht. Zodat ieder kind zich in vrijheid kan ontwikkelen.

Keklik Yücel (Tweede Kamerlid voor PvdA)
Simon van der Stoel (Masterstudent, groeide als homoseksueel op in gereformeerde kring)

Geef een reactie

Laatste reacties (42)