4.187
35

Historicus, Theoloog en Arabist

Gert Jan studeerde Geschiedenis, Theologie, Arabische Taal & Cultuur, Internationale betrekkingen, American studies en Middle East & Mediterranean Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, de University of Wisconsin-Madison, King's College London en de London School of Economics. Hij was in het verleden onder meer werkzaam voor de European Council on Foreign Relations in Londen en het Europees Parlement in Brussel en is thans woonachtig en actief in de Haagse Schilderswijk.

Rellen ten koste van de buurt en haar inwoners

Over de rug van de Schilderswijk wil men de aandacht op zich vestigen

Afgelopen nacht kenden de Schilderswijk en het ernaast gelegen Transvaalkwartier een nacht vol onlusten. Naar aanleiding van de tragische dood van de Arubaanse toerist Mitch Henriquez tijdens het festival Parkpop in het Haagse Zuiderpark werd gisteren een demonstratie georganiseerd voor het politiebureau De Heemstraat, in de Haagse Schilderswijk, om te demonstreren tegen de politie die men verantwoordelijk acht voor de dood van Henriquez. Deze demonstratie liep uit de hand waarna de politie ingreep en een avond en nacht vol onlusten in de Schilderswijk en het Transvaalkwartier volgde.

Dat de dood van Mitch Henriquez onderzocht moet worden staat als een paal boven water. De onderste steen in deze kwestie moet boven, en als blijkt dat de politie haar boekje te buiten is gegaan dan dienen de schuldigen hard aangepakt te worden. Ook diegene die zich vanavond en vannacht schuldig hebben gemaakt aan vernielingen en het stenen gooien naar de politie dienen zich hiervoor te verantwoorden. Het is te hopen dat niet alleen het handelen van de politie, maar ook handelen van deze relschoppers gefilmd is, en dat deze filmpjes ook openbaar worden. De boosheid die leeft onder een deel van de jeugd in de Schilderswijk en het Transvaalkwartier is absoluut begrijpelijk, en dient voor de politiek reden tot actie te zijn, maar het mag geen rechtvaardiging zijn voor vernielingen en geweld. 

Maar wat we in deze hele kwestie van de uit de hand gelopen demonstratie voor het politiebureau de Heemstraat en de daarop volgende rellen onszelf af moeten vragen is het volgende: waarom werd de demonstratie, die gehouden werd naar aanleiding van de dood van Mitch Henriquez, en die uit de hand liep waarna rellen volgden, gehouden voor het in de Schilderswijk gelegen politiebureau De Heemstraat, terwijl Mitch Henriquez overleed in het Zuiderpark, wat onder een heel ander politiebureau, namelijk bureau Zuiderpark valt? Het bureau waar Henriquez ook naar werd meegenomen.

Waarom werd de demonstratie naar aanleiding van de dood van Henriquez dus voor een heel ander politiebureau, gelegen in een heel andere wijk gehouden? Waarom ging men niet gewoon voor bureau Zuiderpark demonstreren? Waarom specifiek het bureau De Heemstraat? Waarom in de Schilderswijk, een wijk waar vorige zomer ook al rellen plaatsvonden. Ja, het bureau De Heemsraat in de Schilderswijk heeft een verleden van politiegeweld. Absoluut. Maar de Schilderswijk is daarnaast ook een wijk die als een magneet aandacht genereert. En het lijkt er heel sterk op dat er sommigen zijn die hier graag van willen profiteren. Personen en groepen die in deze kwestie een eigen agenda hebben, waarbij ze de tragische dood van Mitch Henriquez voor hun eigen politieke karretje willen spannen. Zij kunnen deze aandacht erg goed gebruiken. Hieronder vallen individuen en actiegroepen, waarvan een aantal van hen op de demonstratie toespraken hebben gehouden, te zien zijn op de foto’s van de demonstratie en die zich op social media rondom deze demonstratie sterk gemanifesteerd hebben.

Over de rug van de dood van Mitch Henriquez willen zij de aandacht op zichzelf, en hun eigen zaak, vestigen. Het is zeker niet onwaarschijnlijk dat men vanwege deze aandacht een demonstratie voor bureau de Heemstraat, in de Schilderswijk organiseerde. Want de Schilderswijk trekt de aandacht van de nationale en internationale media, net als tijdens de demonstraties vorig jaar, en het Zuiderpark niet.

Hierdoor kan men statements maken als ‘De Schilderswijk pikt het niet meer’ ‘De Schilderswijk komt in opstand’ en #Schilderswijk, wat extra aandacht voor hun eigen zaak oplevert. Dat Mitch Henriquez helemaal niet uit de Schilderswijk kwam, maar vanuit Aruba hier op bezoek was, negeert men voor het gemak maar even.

En van wie gaat dat deze negatieve aandacht, als gevolg van de rellen die op de demonstratie volgden, voor de Schilderswijk en haar inwoners ten koste? Juist van diezelfde Schilderswijk en haar inwoners, voor wie men zich naar eigen zeggen inspant. De negatieve aandacht die rellen in de Schilderswijk genereren gaat, net als vorig jaar, ten koste van al die mensen die dag in dag uit hier in de buurt naar school gaan, aan het werk zijn, en proberen zo goed en zo kwaad wat van hun leven en dat van mensen om hen heen te maken.

Het gaat ten koste van de jongeren die hard aan het solliciteren zijn, en die dankzij de negatieve reputatie van de buurt moeilijker aan een baan kunnen komen. Het gaat ten koste van ondernemers, die als gevolg van de negatieve aandacht weer omzet mis dreigen te lopen. En het gaat ten koste van al die andere mensen die in deze buurt hun best doen.

Zij betalen een prijs voor het handelen van diegene die over de rug van de Schilderswijk de aandacht op zichzelf willen vestigen. Het is daarom van cruciaal belang dat naast dat er recht wordt gedaan aan Mitch Henriquez en zijn nabestaanden, alle betrokken partijen in deze kwestie er ook naar streven dat de rust in de Schilderswijk zo snel mogelijk weer wederkeert en dat de reputatie van de buurt en haar inwoners niet nog verder geschaad wordt. Want dat is de afgelopen jaren jammer genoeg maar al te vaak het geval geweest.  

Video: Football Effects

Geef een reactie

Laatste reacties (35)