1.058
49

Minister van Buitenlandse Zaken

Frans Timmermans (Maastricht, 1961) is PvdA-politicus en minister van Buitenlandse Zaken. Hij was staatssecretaris van Europese Zaken in het kabinet Balkenende IV.
Timmermans studeerde Franse letterkunde in Nijmegen en Europees recht en Franse letterkunde in het Franse Nancy. Na zijn studies werkte hij ondermeer bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en was hij adviseur van Max van der Stoel, de Hoge Commissaris voor de nationale minderheden van de OVSE.

Rosenthal blokkeert oplossing Midden Oosten

De minister wekt sterk de indruk dat een constructieve houding tegenover de Palestijnen voor hem geen optie is

De PvdA is teleurgesteld dat het kabinet een gezamenlijk EU-standpunt voor het Midden-Oosten blokkeert. De minister wekt sterk de indruk dat een constructieve houding tegenover de Palestijnen voor hem geen optie is. Die constructieve houding tegenover zowel Israël als de Palestijnen is nu net nodig om dichter bij een oplossing voor het conflict te komen.

De PvdA gelooft in een oplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen, waarin uiteindelijk zowel de Israëli’s als de Palestijnen hun eigen staat hebben en in vrede, veiligheid en voorspoed naast en met elkaar kunnen leven. Nederland en de EU zouden het Midden-Oosten Vredesproces moeten ondersteunen en haar goede banden richting zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit moeten aanspreken om vrede en veiligheid in de regio dichterbij te brengen.

Geen enkel ander langjarig conflict drukt zo op de wereld als het Israelisch-Palestijns conflict. Dit conflict laat de Israelische bevolking in angst leven, het voorkomt dat Palestijnen krijgen waar zij recht op hebben, het helpt dictators in de regio hun bevolkingen onder de duim te houden, het gijzelt de oplossing voor een reeks internationale problemen en het heeft zijn weerslag in de binnenlandse verhoudingen in talloze landen, ook Nederland. Oplossing van dit conflict is dus niet alleen van zeer groot belang voor direct betrokken partijen, maar voor de hele wereldgemeenschap.

Bovendien is er nauwelijks een conflict denkbaar dat zo verlammend werkt op de geloofwaardigheid van de internationale gemeenschap, omdat er geen neutrale partijen lijken te zijn, omdat er over en weer verondersteld wordt dat men met twee maten meet, omdat men niet gelooft dat de andere partij en haar ondersteuners bereid zijn een eerlijke, op het recht gebaseerde oplossing te zoeken en te vinden. Deze blokkade van de minister legt opnieuw elke positieve ontwikkeling lam.

Vrede en stabiliteit zijn gediend met een doorbraak op korte termijn. Als de VS niet in een positie verkeert deze dichterbij te brengen, zou de EU zich hier sterk voor moeten maken. Maar dat kan alleen als de EU eensgezind is, de lidstaten zich niet binden aan een van beide partijen en zij bereid zijn hun eigen afzonderlijke rol ondergeschikt te maken aan het belang van iedereen. Aan geen van deze drie voorwaarden wordt voldaan, zodat het risico groot is dat ook de EU de kans laat lopen het proces vlot te trekken en duurzame vrede naderbij te brengen. Met deze stap staat Nederland een oplossing voor het Midden-Oosten in de weg. Dat is de PvdA een doorn in het oog.

Geef een reactie

Laatste reacties (49)