560
9

Literatuurwetenschapper, onderzoeker

August Hans den Boef is literatuurwetenschapper en onderzoeker. Hij werkte tot 2011 aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is schrijver van onder andere Nederland seculier!, 'God als hype' en [Haat] als deugd.

Rotterdamse wethouder voert verplichte mantelzorg in

Zorgwethouder Jantine Kriens keert principieel terug naar de jaren van voor 1874, toen kinderarbeid werd afgeschaft

De eerste Nederlandse wet die kinderarbeid bestreed, dateert uit 1874. Ingediend door Samuel van Houten, in de tijd dat liberalen nog liberalen waren.

Daarna kwamen er meer wetten en regels. Vooral een leerplicht, die tegenwoordig partieel tot zestien en volledig tot achttien jaar geldt. Daaraan houdt niet iedereen zich. Maar een baantje als krantenbezorger of de ouders wat helpen in de winkel, is dat nu zo erg? Aangepakt moeten grove wetsovertreders, die bijvoorbeeld veertienjarige kinderen als slaaf houden. Dat is gelukkig een marginale groep.

Doch, de Rotterdamse zorgwethouder Jantine Kriens keert principieel terug naar de jaren van voor 1874. Zij bezuinigt op het aantal vergoede minuten huishoudelijke hulp aan zieken en gehandicapten. Daarom eist zij dat voortaan vijfjarige kinderen van gehandicapten en zieken meehelpen in het huishouden. Ze bedoelt geen uren sloven in mijnen, maar het gaat om het principe: ze stelt kinderarbeid verplicht. In een reactie op deze site licht ze dat nog eens toe. Boven de achttien “moeten kinderen ook echt een bijdrage leveren”. Dat riekt naar verplichte mantelzorg.

Een slimme vraag was: zieken en gehandicapten zonder kinderen, hoe moet het met hen? Daarom zal een volgende bezuinigingsmaatregel van Kriens waarschijnlijk verplichte mantelzorg inhouden. Volwassen Rotterdammers moeten voor hun zieke en gehandicapte familieleden zorgen, evenals voor hun bejaarde of anderszins hulpbehoevende ouders. Dat spaart zorgpersoneel, vooral wanneer ouders bij hun kinderen gaan inwonen. En waarom moeten gehandicapte kinderen zonodig naar een dagopvang? Dat kan moeder thuis voortaan toch best zelf? Met deze maatregelen zijn ze in Rotterdam meteen van het probleem af dat steeds minder mensen in de zorg willen werken, waardoor een tekort aan medewerkers zou ontstaan.

Namens welke partij zit mevrouw Kriens in het college van de Havenstad? Een harde mantelzorgpartij als CDA of CU? Een conservatief-neoliberale als VVD of TON? Neen, Kriens is sociaal-democrate. Hierdoor bevestigt ze het van diverse kante geuite vermoeden dat we in ieder geval op het gebied van de zorg met een ‘middenkabinet’ VVD-PvdA-CDA niet beter waren afgeweest dan met het huidige.


Laatste publicatie van August Hans den Boef

  • Onbegonnen werk

    De ontvangst van het oeuvre van F. Harmsen van Beek, een casestudy (met Joost Kircz)

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (9)