1.209
5

Schrijver en eerwraakdeskundige

Celal Altuntas (1972) is schrijver en eerwraak-specialist. Celal is geboren in Diyarbakir (Turkse Koerdistan) kwam als vluchteling op zijn twintigste naar Nederland. Zijn debuut "Het dorp van zeven broers" is recentelijk ook in het Turks uitgebracht. Celal is vooral betrokken bij de maatschappelijke en cultureel gerelateerde ontwikkelingen in Nederland.

Ruiten ingooien

Discriminatie is aangeleerd, niet aangeboren

De laatste weken lijkt het onderwerp discriminatie ons allemaal bezig te houden. Bijna iedereen voelt zich gediscrimineerd en iedereen vindt dat discriminatie moet stoppen. Maar wat is discriminatie eigenlijk en wanneer kun je iemand discrimineren?

Discriminatie is het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken, zoals afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Discriminatie is bijvoorbeeld iemand een baan weigeren vanwege een van deze kenmerken, terwijl ze niet relevant zijn voor de functie. 

Bij het woord discriminatie denk ik terug aan vroeger, toen een Turkse commandant mij als kind discrimineerde. Hij was samen met zijn soldaten in ons dorp, zogenaamd op zoek naar Koerdische strijders. Wij behandelden hem als een gast, ongeacht zijn Turkse afkomst en positie. We dronken met zijn allen thee en de commandant was al begonnen met zijn propaganda. Dat wij allemaal Turks waren en dat Turks zijn een gunst was van Allah, want niet iedereen kon Turk zijn. Maar toen zei een 4-jarig neefje van mij iets in het Koerdisch. Opeens was de commandant kwaad en zei: “Wat is dat voor een smerige taal? Jullie zijn allemaal Turk en jullie moeten Turks spreken!” Niemand van ons begreep waarom hij zo reageerde. Hij had ons wel duidelijk gemaakt dat wij niet Turks waren.

Er zijn mensen die anderen mishandelen of pesten vanwege hun homo-identiteit / homoseksualiteit. Dat is onacceptabel. Gelovigen pesten of gebruiken geweld tegen ongelovigen omdat ze niet religieus denken. Onacceptabel. Of jongeren worden om hun afkomst geweigerd in het uitgaansleven of op de arbeidsmarkt. Onacceptabel. Een recent voorbeeld is Duindorp. Allochtonen die in deze Haagse wijk komen wonen, worden stelselmatig weggepest. In de wijk worden ruiten van allochtone bewoners en ondernemers ingegooid en er worden racistische leuzen op muren gekalkt. Autochtone Duindorpers zeggen dat er in hun buurt geen plaats is voor allochtonen. Veel getroffen gezinnen kiezen eieren voor hun geld en verlaten de wijk.

Beseffen mensen die discrimineren wat voor blijvende schade ze aanrichten bij degenen die ze discrimineren? Weten ze dat mensen zich gekwetst voelen, psychisch een harde klap krijgen? Dat ze zich onzeker voelen en bang worden om in contact te komen met dat soort mensen? Weten ze dat ze door hun afwijzende, discriminerende gedrag niet alleen de volwassenen, maar ook de kinderen pijn doen?

Wie bepaalt dat een moslim-hetero beter mens is dan een moslim-homo? Wie bepaalt dat witte mensen beter zijn dan zwarte mensen? Wie bepaalt dat een gezond persoon een beter mens is dan een gehandicapte? Wie bepaalt dat een man een beter mens is dan een vrouw, of andersom? Wie bepaalt dat een gelovige een beter mens is dan een ongelovige? Stop met discriminatie, want niemand heeft daar het recht toe.

Als een moslim een homo discrimineert, zou ik hem of haar voor straf bij het COC stage laten lopen, om te laten zien dat hij of zij niet beter is dan een homo. Als een gelovige een ongelovige discrimineert, zou ik eenzelfde oplossing willen voorstellen. Mensen die discrimineren zijn vaak onzeker en zijn bang voor veranderingen. Ze zijn vaak egoïstisch en denken alleen aan hun eigen belangen. 

Mensen moeten durven met elkaar in gesprek te gaan en ophouden elkaar op afstand te veroordelen. Een persoonlijke gesprek brengt mensen bij elkaar. Discriminatie drijft mensen uit elkaar. Discriminatie is aangeleerd, niet aangeboren. 


Laatste publicatie van CelalAltuntas

  • Regen zonder modder

    Het leven van een asielzoeker in Nederland

    oktober 2016


Geef een reactie

Laatste reacties (5)