1.050
12

Analist internationale politiek, Brussel

Tijdens zijn loopbaan bij de Europese Commissie in Brussel vervulde Willem-Gert Aldershoff diverse functies in de departementen voor Internationale Betrekkingen en Binnenlandse Zaken en Justitie. Sinds enkele jaren werkt hij in Brussel als onafhankelijk adviseur en publicist inzake de betrekkingen tussen de Europese Unie en Israël-Palestina.

De afgelopen maanden verschenen bijdragen van hem in de Israelische krant 'Haaretz' en op het blog 'Open Zion' van Peter Beinart in New York. Daarnaast houdt hij zich bezig met Oekraïne.

Russische bewijzen voor Russische troepen in Oost-Oekraïne

We hebben het steeds over 'separatisten' in Oekraïne, maar hoeveel komen er écht uit Oekraïne?

Wanneer het om Oekraïne gaat, lijken de Europese media nog altijd moeite te hebben om de dingen te benoemen zoals ze zijn. Neem de aanwezigheid van Russische strijders en militairen in Oost-Oekraïne (Donbas). Vaak wordt er slechts geschreven en gesproken over ‘separatisten’ uit het gebied zelf die al het vechten zouden doen, misschien hier en daar geholpen door wat Russische ‘vrijwilligers.’

Opmerkelijkerwijs zijn er in Rusland echter nieuws-sites die geen blad voor de mond nemen en met goed onderbouwde informatie komen over de aanwezigheid van Russische militairen. Zo verscheen er 3 oktober een interview van het persbureau Ura.Ru met de in Donbas vechtende Alexander Negrebetskikh, gemeenteraadslid uit de stad Zlatoyst in de Oeral. Openlijk beschrijft Negrebetskih, veteraan uit de tweede Tsjetsjenië oorlog, dat 90 % van de strijders zijn groep uit de Oeral en Siberië afkomstig is. Op de vraag waarom er zo weinig Oost-Oekraïners meevechten geeft hij het volgende onthullende antwoord:
“Ik was totaal geschokt….Zij willen hun land niet verdedigen.”
Een oude man zei me gisteren: “Het zal me worst wezen wie er hier de baas is, als ik mijn pensioen maar krijg“.

Rond dezelfde tijd publiceerde de onafhankelijke Russische nieuwssite RBC (RosBiznessKonsulting) een analyse van de Russische militaire interventie in Donbas. Deze concludeert dat er in totaal elf divisies of brigades van de Russische Luchtlandingstroepen in Oost-Oekraïne actief zijn geweest. De eenheden worden met naam en toenaam beschreven en ook worden details gegeven over gesneuvelde militairen en de plaatsten waar dat gebeurde. RBC bevestigt dat er nog altijd Russische troepen in Donbas zijn. Over hun precieze aantal lopen de meningen uiteen. De separatisten zelf beweren dat er na het Minsk ‘staakt-het-vuren’ van 5 september 1.500 Russische troepen zijn achtergebleven.

Volgens het Oekraïnse ministerie van Defensie opereren er momenteel 5.500 Russische militairen op Oekraïns grondgebied, afkomstig uit zeven legergroepen en speciale eenheden die alle met naam worden genoemd. Daarnaast wordt melding gemaakt van in totaal 16.000 strijders (niet-militairen), waarbij niet duidelijk is of hiermee alleen Russische strijders word bedoeld of dat ook gewapende Oost-Oekraïners worden meegeteld. Het Ministerie geeft ook aan hoeveel strijders  bij welke stad actief zijn. Militairen en strijders samen hebben beschikking over 250 tanks, 450 pantservoertuigen, 220 artillerie-systemen en mijnenwerpers, 210 meervoudige raketlanceersystemen en 120 anti-vliegtuig systemen.
Deze gegevens komen overeen met die van de Oekraïnse website ‘Digests & Analytics Ukraine‘.

Generaal Philip Breedlove, Navo Opperbevelhebber in Europa sprak van 4.500 Russische troepen die zijn ingezet voor de gevechten in Oost-Oekraïne.

Om dit alles in een begrijpelijker perspectief te plaatsen is het van belang om te weten dat het gebied dat momenteel door ‘separatisten’, Russische strijders en Russische militairen wordt bezet zo’n 13.000 km2 omvat, iets meer dan een kwart van de oppervlakte van Nederland. De grens van het bezette gebied met Rusland is bijna 300 kilometer lang. Hoewel onderdeel van de staat Oekraïne, wordt hij niet bewaakt of gecontroleerd door Oekraïense grenswachten. Daardoor kunnen ‘separatisten’, Russische strijders en militairen ongehinderd de grens over en kan militair materieel eenvoudig het bezette gebied in worden gebracht.

Dat onderstreept nog eens de grote urgentie van een daadwerkelijk halt aan de toevloed van Russische strijders en materieel en een gezamenlijk Oekraïens-Russische of onafhankelijke monitoring van dit grensgebied. Sinds afgelopen juni al zijn dit twee formele eisen van de Europese Unie. Zij heeft haar eisen echter nooit kracht bijgezet met harde maatregelen tegen Rusland. Indien de Unie dat wel had gedaan dan was er een reeële kans geweest dat Oekraïne niet een staakt-het-vuren had moeten ondertekenen dat niet alleen voor haar, maar ook voor de Europese Unie, in alle opzichten vernederend is en niets goeds belooft voor de toekomst van Europa. Duidelijk is dat Europa en de Verenigde Staten hun sancties niet kunnen opheffen zolang Russische strijders en militairen zich op Oekraïens grondgebied bevinden en Rusland haar steun aan de ‘separatisten’ niet daadwerkelijk stopt.

Geef een reactie

Laatste reacties (12)