6.367
126

oud-bestuurslid GroenLinks Den Haag

Ik ben op 2 november 1975 geboren in Khartoum (Soedan) en woon sinds 2005 in Den Haag. Ik ben vader van twee kinderen. In mijn dagelijkse leven ben ik financial officer bij een maatschappelijke organisatie (Maatwerk bij terugkeer).
Sinds mijn jonge jaren heeft de politiek mijn aandacht getrokken. Het begon in Soedan waar ik vandaan kom. Destijds was ik actief in de studentenafdeling van de communistische partij op de Ahlia Universiteit. Het was mij duidelijk dat sociale ongelijkheid de maatschappij geen goed doet.
In 2006 heb ik het besluit genomen om mijn politieke activiteiten in Nederland voort te zetten. Het gedachtegoed van GroenLinks sprak mij aan. De visie die GroenLinks voor dit land heeft, kwam overeen met mijn visie. Daarom ben ik sinds september 2012 penningmeester van GroenLinks Den Haag geworden. Ik hou me bezig met het investeren in groene economie, armoedebestrijding, vrouwenemancipatie, tolerantie bevorderen, integratie en acceptatie van minderheden en hoe om te gaan met de verharding die laatste jaren in de maatschappij plaats vond en ten slotte met de politieke ontwikkeling in het Midden Oosten. In 2014 ben ik gestopt als bestuurslid.

Rutte, durf eens premier te zijn

Rutte moet het landsbelang eindelijk eens voorrang geven boven het partijbelang en zich uitspreken tegen radicalisering op rechts

Geachte minister-president,

U bent de minister-president van alle Nederlanders. Vanaf het moment dat u bij Hare Majesteit de Koningin uw kabinet bekend maakte, hoort u het landsbelang hoog te houden. Vanaf dat moment bent u niet meer partijdig. Althans zo verwachten we van u.

Ik begrijp heel goed dat u ook de leider van de VVD bent, maar dat is niet uw primaire rol, u bent in eerste instantie de leider van eenieder die zich in het Koninkrijk der Nederlanden bevindt.

U bent de leider van de mensen die in dit land geïntimideerd, gediscrimineerd en zich in hun eigen thuis onveilig voelen. Die mensen wonen niet in Syrië maar in Geldermalsen, Woerden, Den Haag en elders in dit land.

Ik weet niet of het u opgevallen is, dat u milde uitingen doet als het gaat om extremisten die de nieuwkomers in dit land het leven moeilijker maken. U hebt meerdere malen aangegeven dat in dit land iedereen zich veilig en thuis moet kunnen voelen, maar ook moet integreren en zich aan de normen en waarden van onze democratische samenleving moet houden. Ik vraag me werkelijk af hoe u dat van de nieuwkomers kunt verwachten en eisen, terwijl u niet opkomt voor hen die zich thuis onveilig voelen, zoals het Somalische gezin in Pannerden. Dat de politie de zaak hoog opneemt is mooi, maar de politiek moet ook van zich laten horen.

Wellicht is u ook niet opgevallen dat de voortdurende verharding het land in twee kampen splitst.

Mijnheer, ik hou van dit land. Ik ben geen fan van de VVD en ik heb niets met alle religieuze partijen. Ik spreek u niet aan omdat ik een bepaalde politieke overtuigingen heb, maar omdat ik u als de leider van dit land zie en hoogacht. Helaas zie ik u meer rekening houden met het partijbelang. Dat de VVD van rechtse sympathiën wil profiteren is begrijpelijk, maar dat mag niet ten koste gaan van uw rol als leider van ons allen.

Het wordt echt tijd dat u alle extremisten hard aan gaat pakken. Dat heeft u namelijk beloofd toen het om de relschoppers in Den Haag ging en dat heeft u herhaald toen mensen met een andere geaardheid werden weggepest. Ik vind dat wegpesten, discriminatie en radicalisering in dit land niet thuishoren. Sterker nog, bestreden en met harde hand aangepakt dienen te worden. Dat geldt ook voor radicalisering van rechtse groeperingen die misbruik maken van de vrijheid van meningsuiting.

Op het moment dat mensen het gedachtengoed van een bepaalde politieke partij gaan gebruiken om andere mensen het leven moeilijk te maken, dan wordt het tijd dat u uw rol als leider gaat vervullen en die mensen hard gaat aanpakken. Op het moment dat iemand oproept tot verzet, het keer op keer het uit de hand loopt en de rellen niet worden afgekeurd, geeft dit een verkeerd signaal.

Het is wellicht moeilijk om met twee petjes te gaan werken. Of u bent de leider van dit land, óf u bent de leider van de VVD. U kunt niet iedereen tevreden houden en mag best ook eens tegen het partijbelang ingaan, zoals Merkel dat doet. Dat uw partijgenoten het moeilijker vinden om duidelijk stelling te nemen en harde taal te gebruiken tegen extreemrechtse groepering is begrijpelijk, want voor hen is het partijbelang leidend. Maar bij u, ook mijn premier, toch hopelijk niet?

Geef een reactie

Laatste reacties (126)