7.526
55

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Rutte en zijn non-valeurs moeten ASAP vervangen worden door competente krachten

In de grond was de vertoning van dinsdagavond ernstiger en zorgwekkender dan het hele 'Omtzigt functie elders'-schandaal. Onthullender ook.

De feiten zijn ongeveer als volgt: ondanks de coronamaatregelen blijft het aantal besmettingen stijgen. Tegelijkertijd neemt het aantal patiënten in de ziekenhuizen toe, zowel op de gewone afdelingen als op de IC. De Braziliaanse variant – nog wat gemener  dan de Britse – heeft voet aan Nederlandse wal gezet en is aan een opmars begonnen. In Israël is de indruk ontstaan dat het Pfizer-vaccin minder werkzaam is tegen de beide nieuwkomers aan het coronafront. De Franse premier Jean Castex heeft het vliegverkeer tussen zijn land en Brazilië al stopgezet.

De toch al trage vaccinatiecampagne is in het ongerede geraakt door het advies om AstraZeneca niet aan personen van beneden de zestig te geven omdat er een minimale kans bestaat dat je een dodelijke trombose oploopt. De leveranties van onze nationale trots het Janssen-vaccin zijn stopgezet vanwege een vergelijkbaar risico. In het laatste geval is dat één op zeven miljoen. Laatste nieuws: dinsdagavond tegen half tien ontstond de indruk dat men een miljoen wel degelijk gezette prikken niet had geregistreerd.

Screenshot: persconferentie 13 april

Tenslotte: er zijn 700 miljoen euro overgemaakt naar een stichting die field labs gaat organiseren, manifestaties die je alleen met een negatief testresultaat mag bezoeken.

Kort samengevat: de maatregelen sorteren niet het gewenste effect. Het zou daarnaast verbazing wekken als Nederland half juli inderdaad gevaccineerd is.

Dit alles kwam tot stand onder regie van het kabinet-Rutte III. Afgelopen dinsdag gaven premier Rutte en minister De Jonge op een persconferentie voor dat zij open kaart speelden. Zij hielden vol dat Nederland zich in de laatste periode van de epidemie bevindt. De cijfers zullen zich ten goede keren. De piek van de derde golf is “nog” niet bereikt. De vaccinatiecampagne wordt niet serieus gehinderd door alle tegenslagen. Dit ondanks het gegeven dat het gedoe rond de trombose een breed en diep wantrouwen schept rond AstraZeneca en vanaf deze week gegarandeerd ook rond Janssen. Met mooie woorden trachtten zij te verbloemen dat hun beleid niet de gewenste resultaten afwerpt, eerder het tegendeel. In de grond was de vertoning van dinsdagavond ernstiger en zorgwekkender dan het hele ‘Omtzigt functie elders’-schandaal. Onthullender ook.

Het is een constante in de kabinetten-Rutte dat maatregelen het omgekeerde effect sorteren van wat zij beogen: denk aan het woningbouwbeleid dat tot een ongekende huizencrisis heeft geleid, denk aan het toeslagenbeleid, dat geen fraudeurs maar onschuldigen trof, denk aan het beleid om de zorg voor ouderen en jongeren aan de gemeente te geven: het werd niet beter en goedkoper maar  slechter en duurder, alsmede een wachtlijstenfestival. Denk aan de energietransitie, waarvan de afgelopen vier jaar nauwelijks iets terecht is gekomen. Denk aan de Participatiewet, die mensen juist aan de kant zet. Denk aan de stikstof…  Er wordt wel eens gezegd dat corona een helder licht werpt op de competentie van mensen en instanties. In de perszaal van het Binnenhof schitterden non-valeurs, die niet opgewassen zijn tegen de crisis waarmee ons land wordt geconfronteerd. Zij zijn geen deel van de oplossing maar van het probleem.

Het zou het beste zijn als de fractieleiders de moed hadden bij Tjeenk Willink aan te dringen op de vorming van een crisiskabinet met de beste krachten uit de hele maatschappij. Die het hele Nederlandse volk kunnen mobiliseren en enthousiasmeren voor de strijd tegen het virus. De huidige samenstelling van de Tweede Kamer is niet zodanig dat er een stabiel parlementair kabinet kan worden gevormd met de armslag om dit ongekende probleem aan te pakken. Zo’n kabinet werkt volgens een reeks onderlinge afspraken maar niet volgens een regeerakkoord. De ministers hebben hun politiek profiel maar ze zijn niet afhankelijk van een partij en evenmin zijn zij voorzichtig met glazen huisjes. Ze beseffen dat corona geen nationaal maar een mondiaal probleem is. Ze zeggen wel: think global, act local. Die geest ademt het programma dat zij aan de kamers voorleggen.

Het is het dualisme in optima forma. De regering regeert zolang ze meerderheden in het parlement – en tegelijkertijd van de kiezers achter de Kamerleden – weet te begeesteren. Het is duidelijk dat in het huidige kabinet geen geschikte personen zitten voor zo’n functie. Zij kunnen beter hun rol spelen in het parlement voor zover ze daarin zijn gekozen. En anders functie elders. Ik weet het: het is een cliché en een goedkope grap.

Maar nu baggeren wij voort in een doodlopende tunnel met een barrière en geen licht aan het eind. Is het gevaarlijk om van machinist te wisselen in een rijdende trein? Als het een dodemansrit is, wel.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de politieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas evenmin.

Naschrift: ik weet het, het is de derde keer dat ik pleit voor een crisiskabinet los van welke coalitie in de Tweede Kamer dan ook.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (55)