1.898
47

Fractievoorzitter SP Tweede Kamer

Emile Roemer (Boxmeer 1962). Onderwijzer. Maakte van de SP de grootste partij in zijn gemeente. Raadslid tot 2002, daarna wethouder. Sinds zijn intrede in de Tweede Kamer eind 2006 woordvoerder verkeer en waterstaat. Fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie en lijsttrekker van de SP.

Rutte, je kunt geen banen creëren door ze weg te bezuinigen

Jobs, jobs and jobs, daar draait het om, vertelde minister-president Rutte tijdens zijn werkbezoek bij de Amerikaanse president Obama

Dit artikel is geschreven door Emile Roemer en Job Cohen.

Jobs, jobs and jobs, daar draait het om, vertelde minister-president Rutte tijdens zijn werkbezoek bij de Amerikaanse president Obama. Het is te hopen dat deze niet goed heeft geluisterd naar onze premier. Ons kabinet schrapt alleen al in de sociale werkplaatsen zestigduizend banen. Een slechtere adviseur kon Obama niet over de vloer krijgen.

Zou onze premier ook jobs, jobs en jobs durven zeggen tegen medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg en tegen leraren in het speciaal onderwijs die worden ontslagen, of tegen thuiswonende jongeren die door de maatregelen van dit kabinet verantwoordelijk worden voor het levensonderhoud van hun ouders, als die een uitkering hebben?

Iedereen snapt dat we in tijden van crisis moeten bezuinigen, maar VVD, CDA en PVV tonen wel heel duidelijk wie hun vrienden zijn. Belastingvoordelen voor multinationals, bonussen voor topmanagers en subsidies voor villabezitters blijven onaangetast. In begeleiding, werk, inkomen en zorg van mensen met een lager inkomen wordt hard gesnoeid.

Dit is niet alleen slecht voor de mensen, maar ook funest voor de samenleving. Achter deze afbraakplannen zit een beeld dat investeren in mensen met een arbeidsbeperking, een leerprobleem of een psychische stoornis niet loont en dat deze mensen het zelf maar moeten redden. ‘Eigen verantwoordelijkheid’, noemt het kabinet dit.

Wij hebben in het afgelopen jaar gesproken met veel mensen die graag hun ‘eigen verantwoordelijkheid’ nemen – met de vaders en moeders die dankzij het persoonsgebonden budget kunnen zorgen voor hun gehandicapte kind, en met de leraren in het speciaal onderwijs die met hun inzet voorkomen dat kinderen kansloos aan de kant komen te staan. Wij spraken ook met de medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg. Zij willen niets liever dan hun verantwoordelijkheid nemen en mensen beter maken, maar zij worden gekort, omdat het kabinet niet snapt dat de kosten van een onbehandelde psychiatrische patiënt hoger zijn dan de behandeling zelf.

Je hoeft geen pedagoog te zijn om te zien dat kinderen die extra aandacht nodig hebben geen kans maken op de arbeidsmarkt met minder speciaal onderwijs. Iedereen die weleens met deze jongeren of begeleiders gesproken heeft, ziet het. Het is ook niet moeilijk om te begrijpen dat jongeren met een licht verstandelijke beperking die straks begeleiding naar en toegang tot de arbeidsmarkt en een deel van hun inkomen kwijtraken, straks gemakkelijk in de criminaliteit kunnen belanden.

Je kunt sowieso geen banen creëren door deze weg te bezuinigen. Mensen in de sociale werkplaatsen hebben nu een baan en leveren nu hun aandeel aan de samenleving. De regering weet dat zij bij een regulier bedrijf amper aan het werk komen. Op dit moment heeft nog geen 4 procent van de bedrijven jongeren met een arbeidsbeperking in dienst. Mensen werken begeleid vanuit de sociale werkplaats. Zodra dit stopt, zal bijna geen enkele werkgever hen nog in dienst nemen. De zestigduizend mensen voor wie in de toekomst op de sociale werkplaats geen plaats meer is, zullen verdwijnen achter de geraniums en terechtkomen in de bijstand. Als zij dan nog aan de bak komen, zal het voor minder dan het minimumloon zijn. Dit is de wrange kroon op de torenhoge bezuinigingen van dit kabinet.

VVD, CDA en PVV zijn blijkbaar vergeten waarom belangrijke voorzieningen als de sociale werkplaats, het speciaal onderwijs, de bijstand en de zorg zo zorgvuldig zijn opgebouwd. Van goede zorg worden we allemaal beter, ouder en productiever. Het persoonsgebonden budget is juist uitgevonden om mensen zelf hun verantwoordelijkheid te laten nemen over hun zorg, hun werk en hun inkomen. De sociale werkplaats helpt mensen vooruit die in een regulier bedrijf niet meekomen. Hier wordt werk verzet naar het vermogen van mensen. Daar staat een eerlijk cao-loon tegenover. Het speciaal onderwijs is cruciaal om kinderen net dat extra zetje te geven om een waardevol leven te leiden. Dit kun je kapot bezuinigen, maar dan schuif je deze kinderen aan de kant als onrendabel.

Omdat VVD, CDA en PVV liever hun eigen vrienden ontzien, betalen mensen die zorg, begeleiding of ondersteuning nodig hebben het gelag. Het wrange vooruitzicht voor deze mensen is werkloosheid, armoede en uitsluiting. Tegen dit beleid verzetten wij ons.

Dit artikel verscheen eerder in NRC Handelsblad en op de website van de PvdA


Laatste publicatie van Emile Roemer

  • Het Kan Wel

    Tussen Binnenhof en buitenwereld

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (47)