3.895
161

eindredacteur Joop

Francisco van Jole is journalist en eindredacteur van Joop.
Verder is hij politiek commentator bij De Nieuws BV en presentator van Draad, een politieke talkshow in Arminius te Rotterdam.

Rutte-promotie bij de NOS

Joop is kritisch over het kabinet, de NOS roemt het. Wie heeft er gelijk?

Nederlanders onder Rutte steeds somberder, kopte Joop. Met een foto erbij van Rutte die in een stortbui onder een paraplu weer zijn eeuwige Colgate-lach toont. Als was hij de kapitein van de Titanic die bis! bis! roept tegen het scheepsorkest. De combinatie van beeld en tekst is grappig. Maar is het ook waar?


Hein van Leeuwen schreef in een van de reacties onder het artikel: “op het nieuws werd juist gezegd dat meer dan de helft van de Nederlanders vertrouwen heeft in dit kabinet. Aanzienlijk meer dan vorig jaar….” Ook via Twitter werd zo gereageerd. Roelfina Lankamp vroeg: “Volgens journaal klopt dit niet daar hoor ik dat het vertrouwen in Rutte stijgt, vraag me af hoe zit het nu wie spreekt de waarheid?” Andere lezers dachten dat Joop de boel aan het verdaaien was want ja, het journaal beweerde het tegenovergestelde. 

Joop is een opiniesite. We belichten het nieuws vanuit andere invalshoeken, leggen de nadruk op aspecten die we interessant vinden voor mensen met een progressieve kijk op de wereld. We maken daarmee discussie los maar we hebben ook een stelregel: ‘graag scherp maar altijd waar’.

Andere bronnen ondersteunen de berichtgeving van Joop dan ook. Zo schrijft zelfs kabinetskrant De Telegraaf: “Ook het vertrouwen in het kabinet, dat een stijgende lijn vertoonde, is gedaald, meldt het SCP. Veel mensen verwijten de regering bemoeizucht en gebrek aan daadkracht en visie.” Dat dalen klopt niet, de rest wel.

De NOS daarentegen, die zich graag presenteert als ‘neutrale’ nieuwsorganisatie, zegt dat het kabinet het juist goed doet. Het Journaal meldde (zie clip):

“De slechte economie en negatieve opvattingen over Europa pakken positief uit voor de regering. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft vertrouwen in het kabinet Rutte en dat is veel meer dan een jaar geleden.”

In de eerste zin wordt een verband gelegd dat nergens in het SCP Kwartaalbericht is te vinden: ‘pakken positief uit’. Het Journaal had net zo goed kunnen zeggen ‘het slechte zomerweer pakt positief uit voor het kabinet.’

Maar niet alleen wordt er een verband gesuggereerd dat niet bestaat, het is ook gewoon niet waar. Het SCP consateert: “Sinds het aantreden van het kabinet Rutte steeg het vertrouwen in de regering. Dit kwartaal zet deze positieve lijn zich niet verder door.” Hoezo positief?

De NOS meldt ook: “Meer dan de helft van de Nederlanders heeft vertrouwen in het kabinet Rutte en dat is veel meer dan een jaar geleden.”

Maar wacht eens even? Een jaar geleden? Het kabinet Rutte werd pas op 27 oktober geïnstalleerd. Een jaar geleden hadden we geen kabinet. Het hele derde kwartaal werd beheerst door een lange, rumoerige coalitievorming. Er valt kortom niets te vergelijken. Om tot een echte vergelijking te komen moet je terug naar 2009, toen Balkenende IV (CDA-PvdA-CU) nog aan de macht was. Hoe verhoudt dat zich tot de huidige situatie?

Over het derde kwartaal van 2009 rapporteerde het SCP: “57% van de Nederlanders heeft vertrouwen in de Tweede Kamer; 53% heeft vertrouwen in de regering” (was eerst nog hoger). En nu in 2011: “54% van de Nederlanders heeft voldoende vertrouwen in de regering, 57% heeft vertrouwen in de Tweede Kamer.”

Oftewel: er is praktisch niets veranderd. De glimmende nieuweling Rutte pakt slechts een procentje winst ten opzichte van de toen al versleten Balkenende. Er klopt kortom niets van de NOS bewering.

Maar deugt die kop van Joop – Nederlanders onder Rutte steeds somberder – dan wel? Het vertrouwen in Rutte is toch gelijk gebleven? Ja, maar Joop schrijft ‘onder Rutte’ en niet ‘in Rutte’. De premier weet met zijn happy shiny presentatie het geloof in zijn capaciteiten nog overeind te houden. Dat is op zich knap gezien zijn geblunder de afgelopen maanden. Maar Rutte heeft geen enkele gunstige invloed op het pessimistische denken van de Nederlanders over de werkelijke problemen. Van een echte leider mag je anders verwachten. 

Geef een reactie

Laatste reacties (161)