753
41

oud-directeur Amnesty International

Eduard Nazarski is sinds maart 2006 directeur van Amnesty International, afdeling Nederland. Hij werkte 15 jaar bij VluchtelingenWerk Nederland, waar hij eerst verantwoordelijk was voor de ondersteuning van vluchtelingen en later voor de beleidsbeïnvloeding. De laatste 6 jaar van zijn dienstverband was hij er algemeen directeur. Nazarski was tot zomer 2008 voorzitter van de European Council on Refugees, een samenwerkingsverband van 65 NGO's in 28 landen in Europa. Tot eind 2019 was hij directeur van Amnesty International

Rutte, spreek je uit tegen de repressieve maatregelen in Rusland

Rutte moet aan president Poetin duidelijk maken dat voor de Nederlandse regering vrijheid van meningsuiting, het waarborgen van de gelijke behandeling van allen, het bestrijden van discriminatie, en het recht op vreedzaam protest, universele waarden zijn die altijd en voor iedereen gelden

Geachte heer Rutte,

Maandag ontvangt u namens de Nederlandse regering de Russische president Poetin. Dit gebeurt in een periode waarin, in het kader van het Nederland-Ruslandjaar, de banden tussen beide landen stevig worden aangehaald, terwijl tegelijkertijd de mensenrechtensituatie in Rusland aanzienlijk verslechtert. Kantoren van maatschappelijke organisaties zijn de afgelopen weken op grote schaal lastiggevallen door de Russische autoriteiten. Mogelijkheden tot vreedzaam protest en andere meningsuitingen die niet in lijn zijn met die van de Russische autoriteiten zijn aan grote beperkingen onderhevig. LGBT-activisten en –organisaties wordt het werk in steeds grotere mate onmogelijk gemaakt. Mensenrechtenverdedigers in de Noord-Kaukasus zien op grote schaal hun rechten geschonden, onder meer door de Russische politie- en veiligheidsdiensten en het gerechtelijk apparaat, welke hen juist zou moeten beschermen.

Naar de mening van Amnesty International biedt uw ontmoeting met president Poetin bij uitstek de gelegenheid om de bovengenoemde mensenrechtenproblemen, waaronder de inperking van de vrijheid van meningsuiting, onder de aandacht te brengen. Graag doe ik hiervoor enkele concrete suggesties.

Amnesty International roept u op om met president Poetin over de bovengenoemde maatregelen in gesprek te gaan. Hierbij zou onder meer ter sprake kunnen komen waarom maatschappelijke organisaties die bijvoorbeeld het Russisch natuurschoon proberen te beschermen, die – net als de Russische regering beweert te doen – corruptie aan de kaak stellen, die de geschiedenis van de Sovjet-Unie – ook de zwarte bladzijden – beschrijven, die proberen democratische hervorming te ondersteunen, of die zich inzetten voor de bescherming van de fundamentele rechten van de gewone Rus, als “buitenlandse agent” worden bestempeld en worden geïntimideerd en gestigmatiseerd.

Ook vraagt Amnesty International u aan president Poetin duidelijk te maken dat voor de Nederlandse regering vrijheid van meningsuiting, het waarborgen van de gelijke behandeling van allen, het bestrijden van discriminatie, en het recht op vreedzaam protest, universele waarden zijn die altijd en voor iedereen gelden. Daarbij dient ook te worden benadrukt dat het maatschappelijk middenveld een belangrijk element is in de interactie tussen overheid en bevolking en dat vreedzaam protest geen aanval op de staat is, maar een normaal onderdeel vormt van een democratische samenleving. Dit zou bovendien versterkt worden door een uitleg waarom Nederland er voor gekozen heeft om projecten gericht op maatschappelijke transformatie en de bescherming van mensenrechten in Rusland financieel te ondersteunen.

Tenslotte dringen wij er bij u op aan u ook publiekelijk uit te spreken tegen de repressieve maatregelen die in Rusland zijn aangenomen en worden uitgevoerd, in het bijzonder ten overstaan van meegereisde Russische pers. Hiermee biedt u nadrukkelijke een steun in de rug aan de Russische individuen en organisaties die blootstaan aan deze maatregelen. Voor hen is het uitermate belangrijk om te weten dat de internationale gemeenschap hun situatie erkent en deze aankaart. Bovendien zal dit de duidelijke uitspraak van HV Ashton, alsmede de publieke stellingname van andere lidstaten zoals Duitsland en Frankrijk, versterken. Hiermee wordt het aan president Poetin duidelijk dat Europa eensgezind is in haar veroordeling van de schendingen van mensenrechten die op dit moment in Rusland worden begaan.

Met vriendelijke groet,

Eduard Nazarski

Geef een reactie

Laatste reacties (41)