22.988
189

Criminoloog, mensenrechtenspecialist

Rutte, uw uitspraken over antisemitisme baren mij zorgen

Geachte heer Rutte,

U heeft zich deze dagen duidelijk uitgesproken tegen antisemitisme in Nederland. Antisemitisme is verwerpelijk en daarom is het goed, nee noodzakelijk, om daar publiekelijk stelling in te nemen. Echter, uw uitspraken roepen juist zorgen en verontwaardiging bij mij op.

1.    U meet met twee maten
Er zijn incidentele uitingen van antisemitisme in Nederland en daarbij spreekt u zich als premier gepast uit voor preventie en aanpak. Tijdens uw persconferentie deze week was u helder: “Laat ik glashelder zijn: voor antisemitisme en discriminatie is in dit land geen plaats.” Chapeau, zo is dat, meneer Rutte. Discriminatie op grond van geloofsovertuiging is onacceptabel en moet zonder onomhaal worden aangepakt, toch?

Vandaar dat u destijds fractievoorzitter van de VVD zo bovenop uw stoel sprong toen meneer Wilders opperde om een “kopvoddentask” in te voeren. Vandaar ook dat u zich in de vier jaar dat uw minister president bent, meermalen sterk uitliet over rechtsextremistische bijeenkomsten en betogingen waarbij moslims worden aangewezen als een bedreiging voor de samenleving. Of was u dat niet?

Nu vraag ik mij af; wat als het woord ‘keppeltjestaks’ was gevallen? Wat als joden in Nederland werden aangewezen als een bedreiging voor de samenleving?

Herinnert u zich bijvoorbeeld ene Leila Kallal? Deze studente juridische dienstverlening werd eerder dit jaar door All-in Personeel in Roosendaal afgewezen voor een stageplaats omdat ze mogelijk in de toekomst een hoofddoek zou gaan dragen. Het OM zag er geen zaak in. U hoorde ik er niet over. Het College voor de Rechten van de Mens moest eraan te pas komen om te concluderen dat dit toch echt een geval was van discriminatie op grond van geloofsovertuiging. Stel je nu eens voor dat Leila, Benjamin was geweest. En dat Benjamin een stageplek geweigerd was omdat hij in de toekomst een keppeltje zou kunnen gaan dragen? Kunt u zich de reacties in de Nederlanse politiek, inclusief de uwe, en de media voorstellen?

Ik kan mij niet aan de indruk ontrekken dat u – en vele politici met u – meten met twee maten. Anti-moslimsentimenten worden met een verwaarlozend gebaar afgedaan. Moslims moeten niet zulke lange tenen hebben. Zolang we zoveel ‘kutmarokkanen’ hebben, moet men niet raar opkijken van wat ferme taal. Kortom, we moeten ons niet zo druk maken om islamofobie en moslimhaat in Nederland.

2.    U spreekt alarmerend over een lekke band, terwijl de auto in de fik staat
Worden joden in Nederlanders geweigerd voor functies op grond van hun religie? Worden hindoes in Nederland door gevestigde politieke partijen – die veel aanhang genieten – afgeschilderd als criminele, onderontwikkelde mensen? Beginnen we in Nederland weleens een zin met “Hij is Christen, maar wel een toffe vent…”?

Dat is nu het verschil tussen geïnstitutionaliseerde discriminatie op basis van geloof en individuele discrimatoire uitingen.

Meneer Rutte, ik wil u toch even wakker schudden. Of beter gezegd, tot de orde roepen; islamofobie en moslimhaat zijn geïnstitutionaliseerd in Nederland en het is uw verantwoordelijk dat grondig aan te pakken. In uw functie staat niet optreden gelijk aan impliciete goedkeuring.

Koestert u dezelfde vaderlandelijke gevoelens voor moslims als voor joden en christenen in Nederland? Als dat zo is, dan heeft u dit zeker niet laten zien. Zijn islamitische Nederlanders misschien minder Nederlanders omdat ‘ze er later bij gekomen zijn’? Dit is een oprechte vraag.

3.    U bent een marionet in het poppenspel van de Israëlische lobby in Nederland 
Afgelopen maand zijn tienduizenden verontwaardigde Nederlanders (moslims, joden, christenen en niet-religieuzen) de straat op gegaan om te protesteren tegen het geweld in de Gazastrook. Sinds 8 juli heeft het Israelische bezettingsleger daar 2,000 Palestijnen gedood – waarvan meer dan  80% burgers – en duizenden huizen vernield. Tijdens verschillende demonstraties werd vreedzaam opgeroepen tot actie van de Nederlandse overheid om naleving van internationaal recht te garanderen. 

De veroordeling van vermeende oorlogmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid door het Israëlische leger, werden in media en publieke discussies geregeld als anti-Israëlisch of zelf antisemitsch bestempeld. Lobby organisaties zoals het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) zijn intensief bezig om de discussie over de Gazastrook te veranderen in een discussie over antisemitisme in Nederland. Uw zwijgen over Gaza en spreken over antisemitisme is een groot PR succes voor die lobby.

Met betrekking tot de schaarse gevallen waarin het jodendom en Israëlisch beleid met elkaar verward worden, wil ik graag Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid, citeren: 

En het valt eigenlijk nog mee hoe men, Goddank, bij zoveel sluimerende ergernis in Nederland ‘joden’ en ‘Israël’ tot nu toe gescheiden heeft weten te houden. Als de joodse instanties zich evenwel, wat hun goed recht is, met Israël associëren en verbonden weten als het oorlog voert en dat openlijk uitdragen met een manifestatie op de Dam (CIDI!), brieven, ingezonden stukken, op TV, radio you name it, huil dan niet te snel krokodillentranen als anderen het mooie –en volkomen terecht gemaakte!- onderscheid tussen Joden en Israël ook even kwijt zijn.

Meneer Rutte, ik hoop dat u laat zien een volksvertegenwoordiger te zijn die voor iedereen opkomt en die een einde durft te maken aan geïnstitutionaliseerde discriminatie op grond van geloof. Ik verlang naar de dag dat u met net zoveel politieke spierballen opkomt voor moslims die gedriscrimineerd worden als voor joden die zich zich bedreigd voelen door antisemitische schreeuwlelijken. Tot die dag bent u voor mij alles behalve een volksvertegenwoordiger.

Ook hoop ik dat u aan de rechtvaardige kant van de geschiedenis durft te staan en een lans breekt voor naleving van internationaal recht; een einde aan de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en een einde aan de illegale afsluiting van de Gazastrook.

Met vriendelijke groeten,

Een bezorgde burger die durft te hopen

Geef een reactie

Laatste reacties (189)