1.232
3

Auteur, publicist, wiskundige

Kees Pieters (Rotterdam, 1955) is wiskundig ingenieur. Hij heeft gewerkt voor de olie-industrie en de overheid in Operational Research en ICT. Hij is auteur van 'Het Westen 5x Failliet' en publiceert artikelen over politiek en economie.

Ruud “de kolenboer” Lubbers

Dankzij Ruud Lubbers zijn de kolencentrales gebouwd en kan de kolenindustrie weer jaren vooruit in Nederland

De Europese Unie deelde 180 miljoen aan subsidies uit om het milieu te redden. Dankzij deze subsidies heeft de kolenindustrie zijn bestaan in Nederland verlengd. Niemand had dit “groene” kolenproject beter kunnen verkopen dan “groene” Ruud Lubbers. Ruud Lubbers mag zich dan ook de grootste kolenboer van Nederland noemen.

Oude kolencentrales moesten op termijn sluiten. Bovendien was er in Nederland in 2009 een overschot aan energie-productie. Normaal gesproken zouden er dus geen nieuwe kolencentrales zijn gebouwd. Dat zou het einde hebben betekend van de kolenindustrie in Nederland.

Er was echter een probleem dat letterlijk roet in het eten gooide: het Europese milieu-beleid. Volgens dit beleid moest de CO2 uitstoot in 2020 met twintig procent zijn verminderd. Het was onmogelijk om dit te halen met de installatie van werkelijk schone energie-opwekking zoals zonne-energie of windenergie. De enige manier om deze reductie te verkrijgen was om geproduceerde CO2 op te vangen en ondergronds op te slaan. Daarvoor waren bronnen nodig, die op één punt een grote hoeveelheid CO2 produceren, die vervolgens kunnen worden afgevangen en opgeslagen. Het milieubeleid in Nederland van de afgelopen decennia was echter zo succesvol dat dit soort CO2-bronnen al lang waren opgeruimd. De enige manier om geconcentreerd CO2 af te vangen was om weer nieuwe CO2-bronnen te creëren. En precies daar bracht de kolenindustrie uitkomst!

De Europese Unie had 180 miljoen euro aan subsidies klaarstaan voor dit project. Daarom werd een publiek-private samenwerking opgezet om deze subsidies binnen te halen. Om geen argwaan te wekken met een duidelijke kolenlobby, werd een “groene” organisatie opgericht, het “Rotterdam Climate Initiative”. Door naast het initiatief voor de bouw van kolencentrales en de afvang en opslag van CO2 een aantal kleine milieuprojecten in deze organisatie onder te brengen kreeg zij een groen imago. Oud-premier Ruud Lubbers was de ideale voorzitter van dit RCI en speelde zijn rol met verve. Hij had enerzijds invloed in de politieke wereld en had anderzijds een groen imago, waardoor hij mogelijke kritiek gemakkelijk van zich af kon werpen.

De gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en het bedrijfsleven besloten ook de Milieudienst Rijnmond (DCMR) bij de oprichting te betrekken. Daarmee was verzekerd, dat milieutechnische bezwaren geen roet in het eten konden gooien. Tevens was de voorzitter van de DCMR, Eric van Heijningen, ook de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, die de milieuvergunningen moest goedkeuren. Daarmee was ook die horde genomen.

Een belangrijke schakel in het kolenproject was de ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht. Door halfverborgen logicamanipulatie in een locatiekeuzestudie van TNO kon Barendrecht, in strijd met de eigen TNO criteria, worden aangewezen als beste locatie voor deze opslag. Toen later de Provinciale Staten van Zuid-Holland op het punt stonden om tegen de ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht te stemmen probeerden Ruud Lubbers en Hans Bolscher (een hoge ambtenaar op het departement van Economische Zaken en bestuurslid RCI) dit te voorkomen door de fractieleiders de avond voor de stemming te bellen. Toen dat niet lukte moest enkele maanden worden gewacht totdat de Crisis- en Herstelwet de Provincie in deze zaak buiten spel zou zetten.

Dankzij het verzet van de Stichting CO2isNee in Barendrecht en de ijzersterke zaak, die zij hadden voorbereid voor de Raad van State, is het CO2-opslag project uiteindelijk gestopt. Het doel van de kolenmissie onder leiding van Ruud Lubbers is echter geslaagd: de kolencentrales zijn gebouwd en de kolenindustrie kan weer jaren vooruit in Nederland. Ruud Lubbers mag zich met recht de grootste kolenboer van Nederland noemen.

Het laatste boek van de hand van Kees Pieters is “Het Westen 5x Failliet”

Geef een reactie

Laatste reacties (3)