3.985
30

Consultant en blogger

Mijn naam is Nourdine Tighadouini. Geboren op 25 oktober te Amsterdam. Zoon, broer en vader. Ik ben opgegroeid in een omgeving waar je vooral op jezelf moest bouwen. Mijn omstandigheden tijdens het opgroeien hebben mij geleerd om voor mezelf na te denken, te ontdekken en altijd te blijven zoeken. Zelfontplooiing is zodoende een belangrijke waarde voor mij.

Als kind was ik al geïnteresseerd in de politiek en het was voor mij daarom een logische stap om de opleiding Bestuurskunde te gaan volgen. In 2011 heb ik mijn Bachelor Bestuurskunde behaald aan de Haagse Hogeschool. Tijdens mijn studie ben ik werkzaam geweest voor de gemeente Den Haag en het Ministerie van EL&I. Na mijn studie ben ik gaan werken als consultant en projectmedewerker om ook ervaring op te kunnen doen in het bedrijfsleven.

Ik raak vooral geïnspireerd door de kleine dingen in het leven die bij mij verwondering opwekken. Mijn kinderen, de maatschappij, en het leven in het algemeen. In het dagelijkse leven ben ik altijd op zoek naar de overeenkomsten en raakvlakken tussen mensen in plaats van de verschillen. Immers we zijn allemaal mensen en dat vind ik persoonlijk het belangrijkste.

S.E.X.

Serieuze Europese Xenofobie: Terwijl andere continenten aan de tekentafel staan en de contouren schetsen van een nieuwe wereld, luisteren wij Europeanen liever naar de clichés en halve waarheden van anti-Europese populisten 

De hegemonie van de Verenigde Staten in de wereld is al enige tijd voorbij. China is in 2020 de grootste economie van de wereld. Ook India en Brazilië boeken op economisch gebied razendsnel progressie. Rusland viel Georgië in 2008 met militair geweld binnen, annexeerde recent een deel van Oekraïne en verstevigt momenteel haar controle over onze gastoevoer. De EU lidstaten Oekraïne, Polen en Hongarije vrezen ondertussen voor de expansiedrift van Rusland. Wij Nederlanders, wij Europeanen staan erbij en kijken ernaar.

Europa is ons politiek, financieel, juridisch en militair fundament voor de toekomst. Een noodzaak in een tijdperk van globalisering en grensoverschrijdende vraagstukken zoals de eurocrisis, energiezekerheid, terrorisme en migratie. Nederland an sich is wereldwijd bezien van geen enkele betekenis meer. U wilt het misschien niet horen, maar dat is wel de waarheid.

Aanpassen
De wereld verandert niet meer door beslissingen gemaakt in Den Haag. De wereld verandert wel door beslissingen gemaakt in Brussel. Vooral voor Nederland als klein handelsland met haar marginale invloed op mondiale schaal is het verstandig om een vaste pro Europese koers te blijven volgen. Wat er ingeleverd is aan invloed wereldwijd kunnen we terugwinnen op Europees niveau.  En zoals Darwin het al zei: “Winnaars zijn degenen die zich het beste aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid”.

Echter de massale opkomst van nationalistische, populistische en extremistische bewegingen binnen Europa laat mij bevroeden dat men zich niet wil aanpassen. Niet alleen in Nederland maar ook in andere EU lidstaten is xenofobie weer alom aanwezig, Europa keert zich naar binnen en is bovenal verworden tot een stuurloos schip. De economische crisis is de schuld van de EU, de EU kost enkel geld, migranten zijn een bedreiging voor de eigenheid en nationale identiteit, de EU is te bureaucratisch etc. etc. Leuke frames van rechtse populisten, die enkel het eigenbelang dienen. Het eigenbelang; noem het een rechtse hobby.

Nationale staten staan niet onder druk dankzij politici uit Brussel, maar gewoonweg door de veranderende werkelijkheid. We leven in een turbulente periode waarin machtsverhoudingen aan het verschuiven zijn. Verandering op zichzelf is nooit het probleem. Er op een inadequate manier mee omgaan is dat wel. Van de Nederlands export gaat driekwart naar andere lidstaten binnen de EU. We verdienen er een kwart van ons Bruto Binnenlands Product mee. En dankzij de Europese markt is de Nederlandse export in tien jaar verdubbeld. Politici die spreken over het verlaten van de EU en het herinvoeren van de gulden verkopen een illusie.

Soevereiniteit
Nederland heeft de EU niet nodig? De EU heeft Nederland niet per se nodig! Een Nederland uit de EU is namelijk een Nederland tegen de EU. Een extra machtsblok erbij, maar dan in onze achtertuin. De gulden weer invoeren is een staatsschuld in euro’s, duurdere import, prijsstijgingen, inflatie en een hogere werkloosheid. Geen vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal, maar grenscontroles en minder welvaart.

En dat terwijl Nederland als natiestaat binnen de EU niet zal verdwijnen, maar integraal deel uit maakt van een sterker Europees verband. Nederland levert haar soevereiniteit niet in, maar besteedt taken uit in het kader van efficiëntie en effectiviteit. De EU mag slechts actie ondernemen wanneer haar optreden doeltreffender is dan een optreden door nationale overheden. Nederland blijft dus gewoon Nederland met haar eigen bevoegdheden, geschiedenis en cultuur.

Vrede
De Europese Unie is zeker niet perfect. Het kan nog democratischer, efficiënter en slagvaardiger. Maar zegt u nou zelf met nationale politici die het hebben over “Black Pete” (die is nou eenmaal zwart is), dan wel een kwart van de wereldbevolking achterlijk noemt kunnen we het, internationaal gezien, zeker niet slechter doen.

Europa is de moeite waard. De geschiedenis bewijst dit. Het heeft geleid tot decennia van vrede en veiligheid, op een continent dat immer verscheurd werd door oorlogen, we hebben er onze welvaart aan te danken en ook onze vrijheid. Wel is er momenteel meer dan ooit behoefte aan Europese politici, visionairen en intellectuelen, die zich durven af te zetten tegen het huidige discours waar xenofobie, fatalistische instellingen en nationalistische sentimenten hoogtij vieren. Mensen die het concept van een verenigd Europa en haar toekomst verder uitwerken en ons een nieuwe periode in loodsen van voorspoed en ontwikkeling. In Europa en met Europa.

Volg Nourdine Tighadouini ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (30)