Laatste update 11:23
3.901
73

Voorzitter PvdA, wethouder (Zwolle)

Nelleke Vedelaar is wethouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Zorg, Wonen en Armoedebestrijding voor de PvdA in Zwolle en voorzitter van haar partij.

Samen een vuist maken tegen rechtspopulisme in Europa

We moeten de holle oplossingen van rechts-populistische politici ontmaskeren

Vrijdag sprak ik met collega John Crombez, voorzitter van Vlaamse zusterpartij sp.a. We spraken over onze partijen en de toekomst voor de sociaaldemocratie in Nederland, België en de rest van Europa. Dat gesprek maakt me nog meer strijdbaar om, mocht ik volgende week gekozen worden tot voorzitter van de PvdA, samen met andere Europese sociaaldemocraten een vuist maken tegen het oprukkend rechtspopulisme in Europa zoals dat van de AfD, Forum voor Democratie en de PVV.

cc-foto: Roel Wijnants

Want dat zien we allebei als opdracht voor sociaaldemocraten in Europa. Niet door de kiezers van deze partijen aan te vallen, maar door de holle oplossingen van rechts-populistische politici te ontmaskeren: Baudet, Wilders en Trump hebben geen enkele echte oplossing die het leven van hun kiezers beter gaan maken.

Dat kunnen de sociaaldemocraten in Europa wél weer hebben, maar dan moeten we durven kiezen voor een werkelijk linkse koers. Onze successen uit het verleden kunnen ook de bouwstenen zijn voor een nieuw model. Dus een einde aan ‘zakelijk links’. Radicaal linkse keuzes maken voor de nationale politiek: door een einde te maken aan de Derde Weg-status quo en publieke voorzieningen weer terug te veroveren op de markt. Een herstel van solidariteit. De zorg in Nederland is daar een goed voorbeeld van. Wat van ons allemaal is, moet niet op winstbejag drijven. Het gaat daarnaast om het herwaarderen van werk, ook als dat bijvoorbeeld mantelzorg is. En we moeten de belangrijke plaats van mensen met een beroepsopleiding in onze samenleving weer op waarde schatten.

In Europa moeten we als sociaaldemocraten voorop lopen in de zoektocht naar consensus over hoe we omgaan met migratie en vluchtelingen van buiten Europa, op een manier die solidair is aan hen in nood, opkomt voor mensenrechten én perspectief biedt aan iedereen. Tegelijkertijd moeten we eindelijk een einde maken aan sociale dumping, bij werk in de transport, de bouw: oneerlijke concurrentie tussen lonen moet stoppen. En we moeten vol gaan voor herverdeling van middelen: minder belasting op werk, meer op grote vermogens.

Bovendien zal de toekomst van Europese sociaaldemocraten groen moeten zijn. Daarmee zorgen we voor honderdduizenden banen, zorgen we voor duurzame economische groei die voor welzijn en geluk zorgt in plaats van winst, en zorgen we ervoor dat we onze aarde goed achterlaten voor de generaties na ons.

En dan die kiezer die zijn heil nu nog zoekt bij populistisch rechts. Die hoort bij ons. De sociaaldemocratische beweging staat voor verdraagzaamheid en sociale vooruitgang. Voor de héle gemeenschap. We moeten verontruste kiezers met een gevoel van ‘controleverlies’ daarom weer voor ons winnen in Europa in plaats van door de FvD’s en AfD’s laten foppen. Door ze ervan te overtuigen dat verdraagzaamheid en diversiteit niet in de weg staan van een hechte gemeenschap, maar die juist versterkt én brede sociale vooruitgang mogelijk maakt.

Dit moet het verhaal zijn in Europa. Wat mij betreft beginnen we daarom een Europees sociaaldemocratisch verbond en wel zo snel mogelijk. Laten we beginnen met de sp.a en de PvdA.

Geef een reactie

Laatste reacties (73)