1.086
36

Fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer

Na een studie technische natuurkunde en een carrière bij Greenpeace trad Diederik Samsom in 2003 toe tot de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Halverwege 2012 nam hij het stokje van Job Cohen over en werd hij leider van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en lijsttrekker.

Samenwerken bij aanpak belastingontwijking

Juist in deze tijd waarin we van iedereen een bijdrage vragen, is belastingontduiking door deze bedrijven extra schrijnend

Er is de laatste tijd veel aandacht voor belastingontwijking door multinationals en brievenbusfirma’s. En terecht. Want juist in deze tijd waarin we van iedereen een bijdrage vragen, is belastingontduiking door deze bedrijven extra schrijnend.

Daarom heeft de PvdA een motie van GroenLinks gesteund waarin het kabinet wordt opgeroepen om voor de zomer met een actieplan te komen tegen belastingontduiking door brievenbusfirma’s.

Onlangs was ik te gast bij College Tour. Daar sprak ik onder andere over het ontduiken en ontwijken van belasting door brievenbusfirma’s. Ik vind dat we hier stap voor stap een einde aan moeten maken.

Mijn collega fractielid Ed Groot vroeg ook al aandacht voor dit probleem. Hij schreef vorige week een opinieartikel in de Volkskrant waarin hij pleit voor het aanpakken van misstanden met brievenbusfirma’s.

Ook in het nieuwe handels- en ontwikkelingsbeleid dat vorige week door Minister Lilianne Ploumen is gepresenteerd wordt aandacht besteed aan het probleem van belastingontwijking en het ongewenst gebruik van fiscale constructies door bedrijven. Dit kan schadelijk zijn voor lage- en middeninkomens landen en Nederland zal zich daarom ook inzetten voor een internationaal actieplan tegen belastingontwijking.

Vandaag hebben we in de Tweede Kamer een motie van GroenLinks gesteund waarin het kabinet wordt opgeroepen om voor de zomer met een actieplan te komen tegen belastingontduiking door brievenbusfirma’s. De PvdA vindt het belangrijk om hier samen op te trekken. Want belastingontwijking, hier in Nederland en elders, is onrechtvaardig en moet daarom aangepakt worden.

Geef een reactie

Laatste reacties (36)