8.934
150

Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

Schaf sollicitatieplicht af voor 60-plus

Over de onzinnige plicht voor oudere werklozen om te solliciteren in tijden van krapte op de arbeidsmarkt

Solliciteren voor 60-plus moet vrijwillig zijn en niet verplicht. De mantra Werk Loont is voor werklozen van die leeftijd achterhaald gezien de jongste onderzoeken over automatisering, robotisering en de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De sollicitatieverplichting voor deze groep werklozen kost meer geld aan controle, dan het aan besparingen op uitkeringen oplevert. Nieuw werk verkrijgen is voor die groep een grote uitzondering. En dat zal de komende jaren naar verwachting ook zo blijven.

Solliciteren is pas zinvol als de kans op werk reel is 
De kans op werk voor 60-plus werknemers is uiterst klein. Niet voor politici die graag hardnekkig in hun eigen opvattingen willen blijven geloven. Politieke opvattingen die steeds verder af komen te staan van een harde economische werkelijkheid. Een werkelijkheid die voor veel werklozen niet leuk is. Een structureel tekort aan banen. Om- en bijscholen tot je een ons weegt en dan nog geconfronteerd worden met economische argumenten waar de wet en regelgeving voor werklozen geen rekening mee houdt. Te duur, te jong, te oud, te weinig flexibel, geen of te weinig ervaring of onder- of overgekwalificeerd voor de baan. Maar ook wet en regelgeving welke uitgaat van de onzinnige opvatting dat passende arbeid als juridische oplossing het economische probleem van werkloosheid überhaupt zou kunnen oplossen. 

60-plus aan het werk is nodig voor financiering AOW
Om onze pensioenen in de toekomst veilig te kunnen stellen is op economische gronden een verhoging van de pensioenleeftijd ingevoerd. Met als belangrijkste argument; de AOW-premie kan zo door meer werkenden opgebracht worden omdat werknemers, de groep die de AOW financiert, langer moeten doorwerken. De jongste generatie werknemers misschien wel tot 70 jaar. Een politiek en economisch gedragen oplossing voor het onbetaalbaar worden van de AOW voorziening als gevolg van de toenemende vergrijzing. Alleen ook een oplossing die er automatisch vanuit gaat dat zoveel mogelijk werknemers tot hun 67ste jaar ook daadwerkelijk werk zullen hebben. En dat is een misvatting gebleken. Dus zal het beleid ten aanzien van 60-plus werknemers om moeten.

Solliciteren moet voor 60-plus een keuze zijn, geen plicht.
Oudere werknemers hebben hun bijdrage aan de samenleving vaak al heel lang geleverd. Een verplichting om te solliciteren voor 60-plus met gelijktijdig een hoge werkloosheid onder jongeren is in een welvarende samenleving bizar te achten. Bizar op economische gronden; de groep komt immers alleen in zeer incidentele gevallen nog aan het werk. Maar ook bizar op juridische gronden voor wat betreft het begrip “passende arbeid” waarbij passend heel veel functies kunnen zijn. Nu werk zo schaars aan het worden is en vermoedelijk voor 60-plus dat ook zal blijven is elke grondslag voor het verplicht moeten solliciteren in juridisch- en economisch opzicht verdwenen. Een aanpassing van het huidige beleid is dan ook zeer gewenst. Politici gun de oudere werknemer die zijn steentje aan de samenleving al lang heeft bijgedragen zijn vrijheid. Solliciteren mag maar hoeft niet. Zeker niet als de kans op werk zo klein is.


Laatste publicatie van Antonie Kerstholt

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


Geef een reactie

Laatste reacties (150)