818
13

Bestuurslid DWARS

Tim Endeveld (23) is politiek secretaris bij DWARS, GroenLinkse jongeren. Tim is sinds 2007 lid van DWARS. In oktober 2011 werd hij tot bestuurslid van DWARS gekozen. Tim studeert bos en natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit.

Schaliegas is een uitvlucht, geen oplossing

Het kabinet durft de energiesector niet te hervormen. Schaliegas staat hervorming van de energiesector in de weg

Met het instemmen van de PvdA lijkt het definitief: We gaan boren naar schaliegas. Hiermee geeft het kabinet alweer aan niet te durven kiezen voor echte en nodige hervormingen en dat zij liever vasthoudt aan het al bestaande, dan te gaan voor vernieuwing.

De bestaande energiesector moet op de schop, of het nu is om klimaatverandering tegen te gaan of vanwege het opraken van de fossiele brandstoffen, of om minder afhankelijk te worden van andere landen voor onze energievoorziening.

Door het aanboren van schaliegas laat het kabinet zien geen stappen richting duurzaamheid te willen zetten. Door het extra gas dat beschikbaar komt kunnen wij in deze samenleving nog een paar jaar rustig doorgaan met waarmee we bezig zijn, zonder ons ook maar een seconde druk te maken om de toekomst. Wat we over tien jaar doen als ook het schaliegas op is, zien we dan wel weer.

Uitvlucht
De stimulans om op zoek te gaan naar duurzame alternatieven wordt zo kleiner, omdat de energie weer goedkoper wordt. Het gebruik van schaliegas is een uitvlucht om maar niet te investeren in de veranderingen die de energiesector op den duur moet gaan maken.

Het kabinet hoopt meer werkgelegenheid te creëren door de energieprijs middels het aanboren van schaliegas te laten dalen. Maar met investeringen in duurzame energie zouden er meer banen bijkomen. Daarnaast zorgt het investeren in duurzame energie voor betaalbare energie, ook op de lange termijn, in plaats van alleen voor, op zijn hoogst, de komende tien.

Radioactief
Met het aanboren van schaliegas zet het kabinet weer een stap verder op de doodlopende weg van de fossiele brandstoffen. Daarbij komt dat deze stap niet zonder gevaren is. Door het gebruik van de chemicaliën in de grond en de bij het losmaken van schaliegas vrijkomende radioactieve deeltjes wordt de bodem ernstig verontreinigd. Deze bodemverontreiniging is een groot gevaar voor de volksgezondheid. De kans dat het drinkwater vervuild wordt is zeer aanwezig. De waterzuiveringsinstallaties zijn niet gebouwd op het filteren van deze chemicaliën en radioactieve bodemdeeltjes. Zo zijn de gevolgen voor de volksgezondheid enorm, mocht het mis gaan.

Naast de negatieve effecten op duurzame energie en de gevaren voor de volksgezondheid brengt het aanboren van schaliegas ook negatieve effecten voor het milieu met zich mee. De chemicaliën die gebruikt worden voor het opboren van het gas worden in de grond achter gelaten. De PvdA wil dat de chemicaliën worden opgevangen. Dit is alleen gedeeltelijk mogelijk. De rest blijft achter in de grond. Echter blijven deze chemicaliën niet altijd op de zelfde plaats zitten en daardoor zullen de chemicaliën op een gegeven moment weer vrijkomen in het milieu. Daarnaast geeft het gebruik van schaliegas CO2-uitstoot. Dit versnelt de klimaatverandering. Het kabinet raakt hierdoor nog verder van haar doelstelling voor een klimaatneutraal energiebeleid in 2050.

Lange termijn
Concluderend houdt schaliegas modernisering van de energiesector tegen op een manier waardoor gevaren dreigen voor de volksgezondheid en het milieu. Het kabinet houdt vast aan oude systemen, die op lange termijn niet houdbaar zijn. Een oplossing voor zowel de lange als de korte termijn is investeren in duurzame energie. Dit levert op korte termijn banen en werk op, zoals de PvdA beoogt met schaliegas, en op de lange termijn betaalbare energieopwekking, vrij van gevaren voor de volksgezondheid en het milieu. De PvdA laat met het instemmen met boringen naar schaliegas weer haar meest conservatieve gezicht zien en geeft hiermee aan dat zij alleen maar kijkt naar de korte termijn.

Volg Tim Endeveld ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (13)