1.626
24

Boekvertaler, freelance redacteur

Maarten van der Werf (1970) is boekvertaler, freelance redacteur en nog een paar dingen. En hij publiceert af en toe wat. Hij schreef onder meer in De Volkskrant, NRC Next en Contrast.

Schande!

‘t most natuurlijk nie magge

Studenten laten hun scripties door iemand anders schrijven.
Tegen betaling.

Men spreekt er schande van. En schandalig is het.
Maar denk je nu echt…
…dat in een land, waar iedereen wel een oom heeft die met glinsterende ogen ieder bonnetje claimt om af te trekken,
…dat in een land, waar wie écht geld heeft, hem smeert naar Brasschaat om een paar centen minder belasting te betalen, 
…dat in een land, waar je als incompetente directeur tonnen kan incasseren – met een gouden handdruk toe,
…dat in een land, waar het normaal gevonden wordt om je Polen zwart uit te betalen, 
…dat in een land, waar je miljoenen kunt verdienen door duizenden werknemers eruit te flikkeren,
…dat in een land, waar iedere jandoedel de 130 opzoekt waar hij 120 mag – en dan ook nog boos wordt als hij een boete krijgt, 
…dat in een land waar altijd alles wordt gemeten in geld en rendement, 
…dat in een land waar calculeren tot kunst verheven is,
…dat in een land, waar het normaal is om de grens te zoeken van wet en moraal – en om, als niemand het ziet, nét over die grens heen te gaan,
Denk je nu echt dat je in zo’n land mensen kunt opleiden die níet calculeren? Die níet marchanderen? Die die grens níet opzoeken – en af en toe overgaan?
Zien graaien doet graaien. 
En zien tillen doet tillen.
Tja. 
Maar ‘t most natuurlijk nie magge.

Geef een reactie

Laatste reacties (24)