558
52

Tweede Kamerlid PvdA

Lea Bouwmeester (1979) zit sinds 2006 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Voor die tijd was ze actief als gemeenteraadslid en vice-fractievoorzitter in Almere. Verder werkte ze onder andere als sociaal raadsvrouw in Amsterdam en Amersfoort en als beleidsmedewerker bij het bureau discriminatiezaken in Amersfoort.

Schippers moet het rookverbod handhaven

Wanneer je een rookverbod invoert en het wordt niet nageleefd, moet je het verbod echter niet versoepelen maar zorgen dat je de handhaving op orde krijgt!

Minister Schippers van Volksgezondheid wil het rookverbod in de horeca versoepelen. Wanneer je een rookverbod invoert en het wordt niet nageleefd, moet je het verbod echter niet versoepelen maar zorgen dat je de handhaving op orde krijgt! De gehele horeca moet simpelweg rookvrij en de minister dient ervoor te zorgen dat er ook voldoende mensen zijn om dit verbod te handhaven.

Uit onderzoek blijkt dat 51 procent van de cafés en discotheken weer gerookt wordt. Hiermee is de geest uit de fles en wordt de uitzonderingsregel totaal uit zijn verband gerukt. Het oorspronkelijke plan was om in kleine kroegen het roken weer toe te staan, omdat hier vaak sprake is van een eenmanszaak zonder personeel. De eigenaar en enige werknemer mag daarmee zelf kiezen of er gerookt wordt. Gevolg is echter dat grotere kroegen en restaurants de asbakken ook weer op tafel zetten, want als de buren het mogen, dan mogen wij het ook. Er is een ware gedoogcultuur ontstaan.

Daarnaast leidt het toestaan van roken in kleine kroegen ertoe dat een andere groep wordt belemmerd om naar een café te gaan. Daarom sta ik ook totaal niet achter het voornemen van het kabinet om het rookverbod te versoepelen. Het maken van uitzonderingen zorgt ervoor dat een maatregel vaag wordt, en de toepassing onduidelijk, wat leidt tot een kettingreactie van horeca-gelegenheden in het toestaan van roken zonder dat hierop ingegrepen wordt.

Een argument dat gemaakt wordt om het roken in kleine kroegen toe te staan, is dat mensen terecht moeten kunnen in hun buurtkroeg, ook voor een sigaretje. Maar op die manier wordt wel een andere groep mensen beperkt en uitgesloten van hun buurtkroeg. Daarom vind ik dat de norm moet zijn om de hele horeca rookvrij te houden, en dit te handhaven. Minister Schippers van Volksgezondheid moet zorgen dat er voldoende mensen komen om het rookverbod te controleren. Ik stel daarbij voor er elke twee drie maanden een rapportage wordt uitgebracht over de resultaten hiervan. Het is immers heel makkelijk om cafés te straffen, want na drie boetes mag een kroeg tijdelijk gesloten worden.

Kortom, het simpelweg invoeren van een rookverbod in de horeca maakt deze voor iedereen toegankelijk en leidt tot een stuk minder verwarring en overtreden van de regels.

Tenslotte zal ik vanmiddag in het debat over roken pleiten voor meer en betere preventie om jongeren van het roken af te houden. Roken is de ‘moederverslaving’ bij kinderen en maakt de drempel tot andere genotsmiddelen heel laag. Uit het debat zal moeten blijken of dit een Minister van Volksgezondheid is of de Minister van een beetje Volksgezondheid, maar liever vrijheid blijheid.

Geef een reactie

Laatste reacties (52)