11.228
190

Dichter, Oprichter Soul Rebel Movement

Kno’Ledge Cesare (Jerry King Luther Afriyie, 30 April 1981, Ghana) is een dichter, blogger en motivational speaker. Hij is de oprichter van de stichtingen Soul Rebel Movement en Nederland Wordt Beter. In 2011 startte hij samen met anderen de bewustwordingscampagne Zwarte Piet is Racisme. Zie verder www.nederlandwordtbeter.nl, www.soulrebelmovement.com en www.twitter.com/thesoulrebels

Scholen moeten bezwaren tegen Zwarte Piet serieus nemen

Scholen horen zich om iedereen te bekommeren, niet slechts om de witte ouders in de ouderraad

Sinds de verandering van Zwarte Piet in gang is gezet, proberen gemeenten het veranderingsproces op allerlei manieren tegen te werken. Dat politici een politiek spel spelen, is niet nieuw, maar dat scholen hun verantwoordelijkheid niet (durven te) nemen gaat ons te ver. Scholen horen zich om iedereen te bekommeren, niet slechts om de witte ouders in de ouderraad.

Het AD kopte gisteren Utrechtse basisscholen houden pieten zwart. Ook de scholen gebruiken de bekende drogredenen:

Aan die hele discussie gaan wij niet meedoen. Zwarte Piet blijft bij ons gewoon zwart.

Met andere woorden wordt hier gezegd: wij hebben vernomen dat mensen door zwarte piet gekwetst worden maar wij blijven vasthouden aan onze traditie.

Bijna al onze leerlingen hebben een kleurtje, maar ik heb nog niemand horen klagen over Zwarte Piet. De docenten niet, de kinderen niet en ook de ouders niet.

Aldus een locatieleidster in Kanaleneiland, een wijk waar veel Marokkaanse Nederlanders wonen en relatief weinig zwarte mensen. Het is een veel gebruikte drogreden: ‘de gekleurde mensen die ík ken hebben zich er nooit over uitgelaten, dus vinden zij het niet erg’.

Zou de locatieleidster er bij hebben stilgestaan dat deze mensen zich wellicht niet in de discussie willen mengen uit bijvoorbeeld angst voor represailles, omdat ze de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn of vanwege gebrekkige kennis van de traditie? Als de school een rechterlijke uitspraak naast zich neer kan leggen, kunnen wij het ons voorstellen dat ouders er van uit gaan dat de kans groot is dat zij niet gehoord worden. 

Ze gaat verder:

Het is ook niet zo dat de huidige piet een neerbuigende karikatuur is, maar juist een hartstikke leuk en lief personage.

De duivel lacht ook altijd als hij binnenkomt. Dat Zwarte Piet als personage hartstikke leuk en lief is weten wij ook wel. Maar hoe leuk, lief, mooi gezellig Piet ook is, in zijn huidige vorm is en blijft Zwarte Piet een raciale en racistische karikatuur. Voor alle duidelijkheid: de mensen die Zwarte Piet spelen zijn niet per se racistisch.

Wat het AD niet in het artikel vermeldt is dat er vorig jaar op diverse Utrechtse scholen allerlei veranderingen in gang werden gezet. Kinderen van ouders die bezwaar maakten tegen een Sinterklaasviering met zwarte pieten kregen vrij van school en er werden alternatieve feesten georganiseerd met onder andere kleurenpieten.

Wij zijn van mening dat scholen medeverantwoordelijk zijn voor het bewerkstelligen van een positieve verandering. Daarom willen wij alle scholen nogmaals wijzen op de uitspraak van de bestuursrechter in Amsterdam eerder dit jaar, en ouders oproepen zich op school uit te spreken voor de invoering van een nieuwe piet.

Wij bereiden acties voor in diverse steden door het hele land. Wil jij helpen? Stuur dan een mail naar nederlandwordtbeter@gmail.com. (Voor argumenten tegen de bekendste pro-zwarte piet argumenten, zie onder NOTES op onze Facebook pagina Zwarte Piet is Racisme: De meest gebruikte argumenten voor Zwarte Piet en enkele argumenten daartegen.)

Geef een reactie

Laatste reacties (190)