1.532
9

Voorzitter Humanistisch Verbond

Boris van der Ham is de voorzitter van het Humanistisch verbond. Eerder was hij tien jaar lang Tweede Kamerlid voor D66. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam en doorliep de Toneelacademie in Maastricht. Vanaf zijn vijftiende werd hij politiek actief bij de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, waar hij tussen 1998 en 2000 landelijke voorzitter van was. Hij was acteur bij verschillende toneelgezelschappen, werkte voor de Europese fractie in Brussel en de Tweede Kamerfractie in Den Haag. In 2002 werd hij gekozen tot Kamerlid en in 2006 met voorkeurstemmen herkozen. Hij voert onder meer het woord over economische zaken, onderwijs, vrijheden en milieu. In 2007 werd Van der Ham uitgeroepen tot internetpoliticus van het jaar. Boris' stukken schrijft hij op persoonlijke titel.

Seks, drank en drugs in de Tweede Kamer

Pleidooi voor de Vrije Moraal

Nederland stond ooit in het buitenland te boek als een deugdzaam landje. ’s Avonds bleven de gordijnen open, om de buren te tonen dat er niets zondigs gebeurde. Sinds de jaren zestig is dat veranderd. Vaste patronen werden opgeschud en taboes doorbroken. De maatschappelijke en politieke openheid was in Nederland soms zo groot dat het iets exhibitionistisch had. Waar in andere landen ‘zonden’ oogluikend werden toegestaan, werd het hier vastgelegd in wetten, voorschriften en afspraken. Zelfs waar we zeiden iets te ‘gedogen’ werd het feitelijk gewoon gereguleerd, in alle openheid.

Dat het buitenland soms raar aankijkt tegen onze vrijheden heeft naar mijn mening niet zozeer te maken met het feit dat Nederland praktisch wenst om te gaan met dilemma’s rond seks en drugs  – dat doen veel andere landen vaak zelf ook – als wel met onze schaamteloze eerlijkheid. Vroeger hadden we de gordijnen open om te tonen dat er niets ‘zondigs’ gebeurde, nu hebben ze nog steeds open, maar dan om juist aan iedereen te laten zien wat we allemaal doen. Die openheid is een belangrijke voorwaarde voor succes geweest. Van het beperken van tienerzwangerschappen en doden als gevolg van drugsgebruik  – openheid heeft geleid tot een relatief grote kennis van mensen over de risico’s van seks, drank en drugs.

Maar inmiddels staat vrijheid en openheid steeds meer onder druk. En weten mensen nauwelijks meer hoe ze zijn ontstaan. In mijn boek ‘De vrije moraal – seks,drank en drugs in de Tweede Kamer’ duik ik daarom in de onthullende, schokkende en geestige geschiedenis van seks, drank en drugs. De afgelopen 150 jaar werd in de media en in de Tweede Kamer uitgebreid gesproken over alcoholmisbruik, ‘prikkellectuur’ (porno), de pil, en grote dancefeesten. Dit boek toont de felle botsingen tussen de christelijke moraal en de vrije moraal. Hoe veranderde ons land van conservatief naar vooruitstrevend? Veel van onze vrijheden hebben we te lang voor lief genomen. Ze liggen nu onder vuur. Om ze goed te kunnen verdedigen, moeten we beter weten hoe en waarom ze zijn ontstaan. Daarbij laat ik ook zien voor welke dilemma’s onze vrije samenleving vandaag de dag staat, en waarom Nederland hierin wereldwijd weer voorop moet lopen.


Laatste publicatie van Boris van der Ham

  • Nieuwe Vrijdenkers (met Rachid Benhammou)

    12 voormalige moslims vertellen hun verhaal

    2018


Geef een reactie

Laatste reacties (9)