1.238
119

GroenLinks gemeenteraadslid Amsterdam

Evelien is geboren op 28 oktober 1984 in Bussum. Ze woont sinds 2003 in Amsterdam. In 2008 woonde ze een half jaar in Nairobi (Kenia) om te werken voor de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, daarna ging ze een jaar studeren in New York (2008/2009) waar ze ook werkte voor een organisatie in Harlem die Afrikaanse vluchtelingen bijstaat met sociale, medische en juridische kwesties. In deze periode van 540 dagen in het buitenland hield ze een blog bij. Vanaf juni 2009 is ze weer terug in Nederland. Op 1 januari 2010 begon ze als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze onderzoek doet op het gebied van internationaal vluchtelingenrecht en internationaal strafrecht. Daarnaast is ze sinds haar terugkeer uit New York ook lid van de gemeenteraad van Amsterdam voor Groenlinks. Op 3 maart 2010 werd ze opnieuw gekozen in de gemeenteraad. Ze publiceert op persoonlijke titel.

Shake shake shake

Het is onacceptabel dat een docent bedrijfseconomie niet langer vrouwen de hand wil schudden

Toen ik een jaar of zeven was wist ik zeker dat ik advocaat wilde worden. Ik dacht dat je daarvoor de Grondwet uit je hoofd moest leren, dus begon ik maar alvast met Artikel 1: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Advocaat ben ik (nog) niet, maar wel promoveer ik inmiddels op internationaal vluchtelingen- en strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, die met de Hogeschool van Amsterdam hetzelfde College van Bestuur deelt. De voorzitter van dat bestuur, Karel van der Toorn, heeft afgelopen week laten zien dat hij als kind in elk geval niet Artikel 1 van de Grondwet uit zijn hoofd leerde. Toen namelijk een docent bedrijfseconomie (aan de HvA) liet weten na een reis naar Mekka niet langer met vrouwen de hand te willen schudden, vond Van der Toorn de acceptatie van ‘s mans overtuigingen ‘een groot goed’.

Dat is onacceptabel. Wat zou Van der Toorn er van vinden als de volgende stap voor deze man het weigeren van het handen schudden met negers is? En daarna met homo’s? En daarna met joden? Zou ‘ie dat nog steeds een groot goed vinden? Dat lijkt me niet. Van der Toorn heeft met zijn lakse en bagatelliserende houding de vrouwenemancipatie een paar decennia teruggeschroefd, en daar word ik niet vrolijk van.

Op de universiteit en de hogeschool dien je aangesproken te worden op je intellect, of op het ontbreken daarvan. Je huidskleur, je seksuele voorkeur of je geslacht zijn niet van belang. Juist een docent moet op al die terreinen neutraliteit in stand houden: niet alleen omdat hij of zij een voorbeeldfunctie heeft, maar ook omdat andere verschillen er niet toe doen. Dat iemand er in zijn vrije tijd gekke of belachelijke opvattingen op na houdt, dat is zijn probleem. Maar op de – door de overheid gefinancierde – universiteit en hogeschool laat je dat soort opvattingen achter bij de voordeur. Anders heb je hier niets te zoeken.

Geef een reactie

Laatste reacties (119)