Laatste update 16:22
5.290
77

Student

Lasse van den Dikkenberg is student aan de Universiteit Leiden

De sleepwet discrimineert op basis van ras

De wet in haar huidige vorm geeft de mogelijkheid tot etnisch profileren

Bij het doorlezen van de nieuwe WIV, waarover op 21 maart een referendum wordt georganiseerd, struikelde ik over de volgende passages (artikel 19):

3. De verwerking van persoonsgegevens wegens iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid en seksuele leven vindt niet plaats.
4. De verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op de in het derde lid bedoelde kenmerken vindt slechts plaats in aanvulling op de verwerking van andere gegevens en slechts voor zover dat voor het doel van de gegevensverwerking onvermijdelijk is.

Dit is wellicht onduidelijk maar lid 4. kan als volgt gelezen worden:
De verwerking van persoonsgegevens wegens iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid en seksuele leven vindt slechts plaats in aanvulling op de verwerking van andere gegevens en slechts zover dat voor het doel de gegevensverwerking onvermijdelijk is.

Cc-foto: Silvision

Hier staat dus letterlijk dat de wet de bevoegdheid geeft om, in aanvulling op de verwerking van andere gegevens, iemands ras mee te wegen in het verzamelen van gegevens. Het verwerken van persoonsgegevens op basis van iemands ras is een vorm van discriminatie en dit is verboden onder artikel 1 van de grondwet, die nog verder is uitgewerkt in andere wetten. De wet in haar huidige vorm geeft dus de mogelijkheid tot etnisch profileren. Dit is onacceptabel en, ongeacht wat we verder van deze wet vinden, hoort deze wet op basis van deze passage geschrapt of herzien te worden.

Het is dan ook kwalijk dat de Eerste Kamer, die deze wet getoetst heeft aan onze grondwet, de wet heeft goedgekeurd. De Eerste Kamer en de Tweede Kamer hebben gefaald bij het opstellen en beoordelen van deze wet. Gelukkig hebben we op 21 maart nog een laatste mogelijkheid om de overheid over te halen tot herziening van de wet. Daarom moeten we op 21 maart ons tegen deze wet uitspreken.

Geef een reactie

Laatste reacties (77)