3.044
50

Hoogleraar Forensische psychologie

Dr. Corine de Ruiter is hoogleraar Forensische psychologie aan de Universiteit Maastricht en tevens werkzaam in eigen praktijk. Zij verricht wetenschappelijk onderzoek op het grensvlak van psychiatrie en strafrecht. Daarnaast treedt ze regelmatig op als getuigedeskundige in de rechtszaal. Corine de Ruiter levert met enige regelmaat bijdragen in Nederlandse schrijvende en audiovisuele media. Met haar publieke optredens probeert zij de psychologie uit haar ivoren toren te halen en kennis over de relatie tussen psychische stoornissen en crimineel gedrag te verspreiden. Op het internet kunt u haar vinden op: www.corinederuiter.eu.

Sleutelkinderen

De effecten van de rigoureuze bezuinigingen op de kinderopvang worden zichtbaar

De NOS spreekt van steeds meer ‘sleutelkinderen’ in een reportage van 7 maart. Ouders maken vooral veel minder gebruik gemaakt van de BuitenSchoolse Opvang (BSO), met name ouders met een laag inkomen. Zij blijken de BSO niet meer te kunnen betalen en omdat zij werken, zijn zij gedwongen hun kind met alleen een sleutel naar huis te laten gaan. Is dat erg? Als klinisch en forensisch psycholoog is mijn antwoord: Ja, dat is potentieel zeer zorgelijk.

Onderzoek heeft aangetoond dat toezicht houden op je kind (‘monitoring’ in de Engelse vakliteratuur) een van de belangrijkste kenmerken van goed opvoeden is. Ouderlijk toezicht betekent dat je als ouder(s) actief het leven van je basisschool-kind structureert, bijvoorbeeld door afspraken met vriendjes te regelen met/voor je kind; je kind naar sport of andere gestructureerde activiteiten te laten gaan en door op de hoogte te zijn waar je kind is (bijv., door je kind mobiel te bellen, contact te hebben met de ouders van zijn/haar vrienden). Als een kind in de puberteit komt, moeten ouders hun manier van toezicht houden aanpassen omdat de actieradius van hun kind groter wordt en pubers vaak intensief optrekken met leeftijdgenoten. De basis voor de ouder-kind relatie en de kwaliteit van het toezicht, wordt al in de basisschool-periode gelegd.

In 2011 verscheen een overzichtsartikel van Jensen Racz en McMahon in het tijdschrift Clinical Child and Family Psychology Review, waarin het onderzoek naar de rol van ouderlijk toezicht van de afgelopen 10 jaar wordt besproken. In een notedop komt het erop neer dat er een consistente link is tussen zwak toezicht en agressieve en antisociale gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten. Oudertrainingen die effectief die gedragsproblemen van kinderen verminderen, zoals PMTO (www.pmto.nl) en Triple P, zijn gericht op het verbeteren van basis opvoedingsvaardigheden, waaronder effectief toezicht houden, regels stellen en navolgen, realistische verwachtingen over het gedrag van je kind hebben en investeren in een warme, positieve relatie met je kind.

En wat doet onze overheid? Die bezuinigt op de BSO, waardoor juist de gezinnen waar al veel stressfactoren spelen (bijv. alleenstaande ouder, laag inkomen, achterstandswijk, zwak sociaal netwerk) niet veel andere keus hebben dan hun kinderen na schooltijd een sleutel meegeven. De kans dat deze kinderen zonder adequaat toezicht met de verkeerde ‘vrienden’ omgaan, neemt natuurlijk aanzienlijk toe. Ik voorspel een toename van het aantal kinderen dat uiteindelijk met justitie in aanraking komt. Die kosten uiteindelijk een veelvoud van een aantal uur BSO in de week. Maar dat is blijkbaar niemand een zorg.

Geef een reactie

Laatste reacties (50)