4.468
75

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Sluit de scholen, niet de kroegen

Inmiddels is het onderwijs al aan een spontane en chaotische lockdown begonnen, want de ene na de andere klas en de ene na de andere school gaat gedurende kortere of langere tijd dicht omdat er te veel coronagevallen zijn.

Scholen
cc-foto: Atelier PRO

In de hallen van de macht en onder de wetenschappelijke consiglieri heerst een mengsel van verwarring en paniek. Dat blijkt uit de onheilszwangere boodschappen van sommige OMT-leden in de media en de reacties daarop vanuit de politiek. Woensdagochtend stelde Jan Paternotte, een belangrijk corona-influencer in de Tweede Kamer, bij Goedemorgen Nederland nog vast dat het OMT eerst maar eens met een eenduidig en bruikbaar advies moest komen. Ondertussen houdt het kabinet een extra vergadering met Jaap van Dissel. Dat moet uitmonden in lekken vanaf donderdagavond en een persconferentie op vrijdag,

Over één ding lijkt in Den Haag consensus te bestaan: de wortel van het kwaad is het aantal besmettingen. Dat moet drastisch naar beneden. Dan krijgen de ziekenhuizen vanzelf meer lucht. Dat laatste is weer het beoogde resultaat van de te nemen maatregelen. De voorspelling van Gommers – ergens volgende week zwart scenario – mag niet bewaarheid worden. Ook al bestaan er verschillende definities van wat een zwart scenario nu eigenlijk is. Het woord lockdown is taboe en ongetwijfeld op instigatie van een of andere spindoctor vervangen door lockdown-achtige maatregelen.

Laten wij eens trachten orde te scheppen in deze chaos.

Als je het aantal besmettingen wil terugbrengen dan moet je maatregelen nemen daar waar zij het meeste plaats vinden. Dat is – blijkt uit onderzoek – op scholen. Daar zit de ongevaccineerde jeugd bij elkaar. Ze besmetten elkaar alsmede broertjes, zusjes, papa, mama, opa en oma. Omdat 75% van de bevolking is gevaccineerd zijn de gevolgen in de grote meerderheid van de gevallen te overzien, maar vaak genoeg niet. Inmiddels is het onderwijs al aan een spontane en chaotische lockdown begonnen, want de ene na de andere klas en de ene na de andere school gaan gedurende kortere of langere tijd dicht omdat er te veel corona-gevallen zijn. Een meerderheid van de leraren voelt zich voor de klas niet langer veilig. In de praktijk is het onderwijs door uitvallende leerlingen en docenten alsmede toepassing van de basisregels lang niet zo effectief als verhoopt.

De conclusie ligt voor de hand: doe het onderwijs op slot. Vaccineer zo snel mogelijk kinderen tussen vijf en twaalf jaar. Dat doen ze in Israël ook en het land is nog steeds niet overlopen door Palestijnse strijders. Hoe sneller de kinderen zijn gevaccineerd, des te eerder kunnen de scholen weer open. Weigeren ouders toestemming, dan blijft voor hun kinderen helaas online onderwijs over tot de epidemie is weggeëbd. Het enige structurele antwoord op corona is immers vaccinatie. Met boosters om de weerstand op peil te houden. Je kunt natuurlijk ook wachten tot de bevolking die op een natuurlijke wijze heeft opgebouwd maar dat vergt te veel dodelijke slachtoffers. Nazi-artsen zouden in het verleden voor deze optie hebben gekozen, zeker bij bevolkingsgroepen die niet zonder meer tot het Herrenvolk gerekend konden worden. Zij stelden immers de gezondheid van het volk boven dat van het individu. Zo ver is het bij ons nog niet gekomen.

Het kan niet anders of ook op het werk komen veel besmettingen voor. Anders werden werkgevers niet steeds gemaand te ventileren, schermen aan te brengen en afstand te creëren tussen de personeelsleden. Thuiswerken dient dan ook de absolute norm te worden. Naar de zaak gaan is tot nader order asociaal tenzij de aard van het werk dat onmogelijk maakt. In een groot aantal gevallen is thuiswerken geen optie, maar er zijn heel wat grensgevallen. De arbodiensten kunnen hier met de Arbeidsinspectie in de rug uitsluitsel bieden. Verder: doe geen zaken met bedrijven die thuiswerken niet optimaal faciliteren.

Ondernemingen die afhankelijk zijn van bezoekers moeten in principe dicht tenzij ze bereid of in staat zijn de deuren voor niet-gevaccineerden te sluiten. Dat gebeurt door een effectieve QR-controle volgens het 2G-principe. Als winkels of horecabedrijven dat niet waar kunnen maken, bestaat altijd de optie tot een vrijwillige lockdown. Zij komen dan uiteraard in aanmerking voor compensatie door de overheid volgens de uitgangspunten van de eerste grote lockdown verleden jaar. Wie opengaat, krijg wel te maken met controles door de overheid, ook met mystery guests. Winkels die de QR-code hanteren, dienen daarvoor een plan van aanpak in bij de gemeente, niet ter goedkeuring maar uitsluitend ter informatie. Er valt te denken aan een financiële bijdrage voor bedrijven die extra controlepersoneel moeten inhuren.

Een QR-code wordt nooit gevraagd in winkels die eerste levensbehoeften verkopen.

Ongevaccineerden dragen hun steentje bij aan onze gezamenlijke strijd tegen de pandemie door een grote mate van zelfisolatie. Zij hebben uiteraard toegang tot winkels voor de eerste levensbehoeften. Ze kunnen hun functie alleen maar blijven uitoefenen als de aard van hun functie thuiswerken onmogelijk maakt. Dit offer brengen zij voor hun overtuiging. Zij kiezen immers niet voor vaccinatie, de enige structurele uitweg.

De overheid zet alles op alles om zoveel mogelijk mensen in dit land tot vaccinatie te bewegen. Waar grote clusters ongevaccineerden voorkomen, zoals bijvoorbeeld het Haagse Laakkwartier of Urk, kunnen de inwoners terecht bij huisartsen en op speciale priklocaties. In tal van talen ontvangen zij continu in hun brievenbus uitnodigingen. Er rijden geluidswagens rond. Prikken kan ook ‘s-avonds als de mensen terug zijn uit de kassen.

Voor zaterdag wordt natte sneeuw verwacht. Hoe zal het gaan met de andere halve meter afstand rond drukke bushokjes?

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (75)