5.082
144

Oud-voorzitter SP

Jan Marijnissen is oud-voorzitter van de SP. Van 1975 tot 1993 zat hij voor de SP in de Osse gemeenteraad, terwijl hij onder meer werkte als worstmaker en lasser. In 1994 werd hij in de Tweede Kamer gekozen, waar hij direct fractievoorzitter werd. Dat bleef hij tot hij in 2008 vanwege zijn gezondheid moest terugtreden.

Solidariteit

Een morele waarde die gesloopt wordt

De menselijke soort heeft op enig moment empathie ontwikkeld, ook bij sommige diersoorten schijnt van empathie sprake te zijn. Die empathie, inlevingsvermogen in de ander, in combinatie met welbegrepen eigen belang brengt ons al snel bij solidariteit.

Solidariteit is iets anders dan liefdadigheid. Het veronderstelt wederkerigheid. Dat wil zeggen dat het nooit alleen maar nemen kan zijn voor de een, en geven voor de ander.

Lot
Bij solidariteit speelt het lot een grote rol, het lot wat ons allemaal kan treffen, in de vorm van ziekte of een ongeluk. Door allemaal wat in te leggen ontstaat er een pot waaruit ieder die iets overkomt mag putten om de kosten als gevolg van dat lot op te vangen. Solidariteit, georganiseerd of spontaan maatschappelijk, is een groot goed omdat het mensen bestaanszekerheid en daarmee vertrouwen verschaft. Het is dan ook één van de morele waarden waarop de ideeën en het werk van de SP zijn gebaseerd.

Ons ziektekostenstelsel was vroeger gebaseerd op de solidariteitsgedachte zoals hierboven beschreven. Solidariteit tussen ziek en gezond, rijk en arm, hoog- en laagopgeleid, jong en oud. Jaren geleden kwam daar verandering in. Er kwamen speciale polissen voor jonge mensen, polissen met een lage premie. Die kunnen ook laag zijn, want jonge mensen zijn minder vaak ziek. Hetzelfde geldt voor hoger opgeleiden. Op basis van de grote getallen kan statistisch worden vastgesteld dat zij minder vaak ziek zijn.

Sloop
Na jaren van stijging hebben de zorgverzekeraars aangekondigd dat de premie voor de basisverzekering nu een keer naar beneden kan. Maar wie gaat de prijs betalen? De ouderen en de chronisch zieken, inmiddels één op de drie mensen. Er gaat namelijk fors gesneden worden in de aanvullende pakketten waar juist ouderen en chronisch zieken vaak een beroep op moeten doen. Dit kabinet sloopt met de marktwerking in de zorg de solidariteit uit onze samenleving.

We vervallen van kwaad tot erger met dit VVD-kabinet.

Dit artikel verscheen ook op het weblog van Jan

Het nieuwste boek van Jan Marijnissen is ‘Kijk op deze tijd’ 


Laatste publicatie van Jan Marijnissen

  • Kijk op deze tijd

    Jan Marijnissen ontmoet Maarten van Rossem, Hans Achterhuis, Henk van Os, Corine de Ruiter, Robbert Dijkgraaf e.a.

    2013


Geef een reactie

Laatste reacties (144)