2.838
37

Fractievoorzitter SP Apeldoorn

Sunita Biharie werd geboren in Rotterdam (1980). Zij is ervaringsdeskundige op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijk actief en werkte onder andere mee aan de commissie Samson en voor Stichting STUK. Zij hoopt door het maken van lespakketten, het geven van interviews/workshops en het spreken op conferenties bij te dragen aan de bestrijding van kindermishandeling. Daarnaast is zij politiek actief bij de SP en Blogger bij Apeldoorn Direct. In 2017 werd ze lijsttrekker voor de SP in Apeldoorn.

SP en Partij voor de Dieren: Apeldoorn verdient een college met meer diversiteit

Wederom vijf witte mannen als wethouder. Is dat een afspiegeling van Apeldoorn?

Door Sunita Biharie en Maaike Moulijn

Op 11 januari 2018 heeft de gemeente Apeldoorn een intentieverklaring getekend dat zij een diverse en inclusieve organisatie wil zijn en zich inzet voor meer diversiteit op de werkvloer: “Door een goede afspiegeling te zijn van de samenleving werken we aan betere resultaten voor de stad en dorpen”. Mooie woorden, waar helaas helemaal niks van terug te zien is bij de presentatie van de nieuwe coalitie deze week, die (wederom) vijf witte mannen voordraagt als wethouders. Is dat een afspiegeling van Apeldoorn? Waar zijn onder anderen de vrouwen, mensen met een andere culturele achtergrond en mensen met een beperking?

Niet van deze tijd
Na 100 jaar vrouwenkiesrecht zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in de politiek. Toch zijn er weinig grote gemeenten die geen enkele vrouwelijke wethouder hebben. Maar Apeldoorn doet het wel. We hoeven toch niet uit te leggen dat dit niet van deze tijd is? Zelfs het bedrijfsleven is wettelijk verplicht om ten minste 30 procent vrouwen op invloedrijke functies te hebben. We pleiten niet zozeer voor een quotum, maar we vinden wel dat Apeldoorn een divers bestuur verdient.

Waarom is diversiteit voor een goed bestuur belangrijk? Laten we voorop stellen dat elke inwoner zich in het bestuur zou moeten kunnen herkennen als voorwaarde om samen met bestuurders een inclusieve samenleving te vormen. Afspiegeling is daarom belangrijk. Het is daarnaast van belang dat bestuurders mensen kunnen verbinden van verschillende achtergronden en met verschillende perspectieven. Zij moeten hiervoor veel verschillende groepen inwoners kunnen bereiken en de taal van die inwoners kunnen spreken. Maar we vertellen hier niets nieuws want Apeldoorn tekende nota bene zelf de intentieverklaring diversiteit. Wij roepen daarom op: practice what you preach!

Tegenkandidaten
Aankomende donderdag zullen wij tegenkandidaten voorstellen. Want onze overtuiging is dat kwaliteit en diversiteit niet tegenstrijdig zijn maar elkaar juist versterken. Wij geloven dat er meer capabele Apeldoorners zijn die wethouder willen en kunnen worden. Wij geloven in de diversiteit van Apeldoorn. Niet kiezen voor afspiegeling is een politieke keuze. Onze politieke keuze is een college met diversiteit!

Sunita Biharie is fractievoorzitter van de SP in Apeldoorn, Maaike Moulijn is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Apeldoorn.

Geef een reactie

Laatste reacties (37)