783
15

IT-consultant, lid Piratenpartij

Dirk Poot (42) studeerde bedrijfskunde (Breukelen) en geneeskunde (Sint Eustatius, N.A.) en is werkzaam als zelfstandig programmeur. Poot meent dat het beschermen van kennis en creativiteit met het huidige systeem van octrooi- en auteursrechten onaanvaardbare consequenties heeft voor nagenoeg de gehele wereldbevolking. Wanneer de toegang tot levensreddende medicijnen, fundamenteel onderzoek, participatie in de digitale cultuur en de privacy moeten worden opgeofferd om een verouderd systeem van octrooi- en auteursrechten overeind te houden, is het gekozen middel vele malen erger dan de kwaal.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 was Poot kandidaat-Kamerlid voor de Piratenpartij. Als kandidaat voor de Piratenpartij wilde hij bijdragen aan een alternatief dat de vruchten van de individuele intelligentie effectief beschermt, én dat daarnaast het overstijgende belang van de menselijke extelligentie minstens evenveel aandacht en bescherming geeft.

Spijt van ACTA – De ondraaglijke lichtheid van een handtekening

Het kabinet zou er verstandig aan doen om zowel het ondertekenen als het ratificeren van dit verdrag voor 'onbepaalde tijd' uit te stellen

Minder dan twee weken na de ondertekening van het ACTA-verdrag in Japan, hebben drie van de ondertekenaars inmiddels spijt. Alle drie geven toe ACTA van te voren goed gelezen, noch begrepen te hebben. Wat kan ons kabinet leren van het voortschrijdend inzicht van Polen, Tsjechië en de ambassadeur van Slovenië?

De krachtigste boodschap kwam van Helena Drnovšek Zorko, die namens Slovenië het verdrag ondertekende. In een open brief biedt zij haar kinderen, haar vrienden en het hele Sloveense volk haar verontschuldigingen aan.

Ik vervulde mijn ambtelijke plicht, maar verzaakte mijn burgerlijke plicht.
 Ik tekende uit onoplettendheid. Mij was opgedragen een verdrag te ondertekenen, ik had op dat moment onvoldoende in de gaten dat dit verdrag de vrije deelname aan het grootste en belangrijkste netwerk uit de menselijke geschiedenis beperkt en onmogelijk maakt. Daarmee beperkt dit verdrag in het bijzonder de toekomst van onze jeugd.
Je wordt wakker met het gewicht van de ondraaglijke lichtheid van een handtekening.

In Polen heeft premier Donald Tusk de ratificatie van het ACTA-verdrag voorlopig opgeschort. De liberaal Tusk, die een week geleden ACTA nog vurig verdedigde, geeft nu toe dat hij het onderwerp ‘vanuit een twintigste eeuws perspectief benaderde’.

Tusk schaart zich inmiddels bij de critici die zeggen dat het verdrag onvoldoende draagkracht heeft en dat bij de onderhandelingen eenzijdig rekening is gehouden met de belangen van de filmindustrie. De ratificatie in Polen ligt stil tot alle mogelijke effecten op de Poolse wetgeving zijn uitgezocht, beloofde Tusk.

Copyright hervorming

De Poolse premier pleitte op zijn persconferentie óók voor een brede nationale discussie over het aanpassen van het copyright aan de eisen van de 21e eeuw.

Gisteren volgde Tsjechië het Poolse voorbeeld en kondigde premier Petr Necas de voorlopige stopzetting van het ratificatieproces aan. Necas, leider van de liberale ODS, zei dat zijn regering zal niet toestaan dat de burgerrechten en de vrije toegang tot informatie in gevaar komen. Zijn regering wil eerst laten onderzoeken welke gevolgen ACTA op het dagelijks leven gaat hebben.

Dit zijn partijen die het ACTA verdrag al getekend hebben. De inmiddels afgetreden premier van Roemenië moest vorige week overigens schoorvoetend toegeven dat hij geen idee had van hoe en waarom Roemenië uiteindelijk ACTA ondertekend heeft.

Nederland, Duitsland, Cyprus, Estland en Slovakije hebben ACTA nog niet getekend, maar zeggen dit binnenkort wel te gaan doen. Het kabinet kan deze waarschuwingen van Europese regeringsleiders niet negeren, en zou er verstandig aan doen om zowel het ondertekenen als het ratificeren van dit verdrag voor ‘onbepaalde tijd’ uit te stellen.

Dat zou voor Mark Rutte tevens een uitgelezen moment zijn om het voorbeeld van de liberaal Tusk te volgen en ook in Nederland een open en brede discussie over de broodnodige aanpassingen van het auteursrecht op gang te brengen.

Wanneer het uiteindelijk lukt om deze uit de 18e eeuw stammende wetgeving aan de eisen van de moderne informatiemaatschappij aan te passen, kan de kwestie ACTA uiteindelijk zomaar nog een positief einde krijgen.

Ook Slovakijke heeft aangekondigd ACTA voorlopig níet te ratificeren.

Geef een reactie

Laatste reacties (15)