1.334
15

Beeldend kunstenaar

Jonas Staal (1981) is beeldend kunstenaar en studeerde monumentale kunst in Enschede en Boston. Op dit moment werkt hij aan zijn PhD onderzoek 'Kunst en propaganda in de 21ste eeuw' aan de Universiteit Leiden. Hij is de grondlegger van de artistieke en politieke organisatie New World Summit (zie: http://www.newworldsummit.eu), die zich inzet voor organisaties die worden buitengesloten van democratische processen.

Staatsterreur van Teeven

Staatssecretaris wil 'terroristen' hun nationaliteit afpakken, maar niet bij allemaal

Het kabinet Rutte I kent vele wansmakelijke uitgroeisels in de huidige coalitie: Staatssecretaris Fred Teeven met zijn extremistische en gewelddadige denkbeelden is daar een voorbeeld van.

Staatssecretaris Fred Teeven maakt zich reeds jaren systematisch schuldig aan de erosie van wat hij zelf smalend ‘de rechtstaat’ noemt. Hij is verantwoordelijk voor de wet die strafbaarstelling van vluchtelingen die ‘illegaal’ in Nederland zouden verblijven mogelijk heeft gemaakt; de onacceptabele fouten van zijn detentiebeleid leidden tot de zelfmoord van de Russische dissident-vluchteling Aleksandr Dolmatov; in een flagrante schending van hun rechten stuurde hij heimelijk vluchtelingen terug naar Guinee die door een hongerstaking van vijfenzeventig dagen te ernstig verzwakt waren; hij stelt terugkeer van Somalische vluchtelingen voor alwaar zij het risico lopen door milities gerekruteerd of zelfs vermoord te worden; tegen internationale afspraken in wil hij het gevangenisstelsel versoberen en ombouwen tot een pervers ganzenbord waarin gedetineerden privileges moeten ‘winnen’ (voorbeelden zijn een cursus ‘omgaan met agressie’ of ‘hulp bij afkicken’); keer op keer doet hij het voorstel burgers tot eigenrichting over te laten gaan door van criminaliteit verdachte, onveroordeelde burgers met naam en toenaam aan een digitale schandpaal te nagelen, en ga zo maar door.

Pervers
Aan deze lijst perversiteiten heeft Teeven nu een wetsvoorstel toegevoegd dat het mogelijk moet maken om mensen die deel zouden uitmaken van een ‘terroristische organisatie’ of die een ‘terroristisch misdrijf’ voor zouden bereiden de Nederlandse nationaliteit te ontnemen. Maar opgelet, dit geldt niet voor ‘gewone’ Nederlanders omdat die hierdoor statenloos zouden worden: het geldt alleen voor mensen met een dubbele nationaliteit. Met andere woorden, waar de PvdA de VVD in het kabinet Rutte I zo ver kreeg de wens voor een verbod op dubbele nationaliteit op te geven – vanzelfsprekend een oorspronkelijke wens van de PVV – heeft diens wansmakelijke racisme via Teeven weer een nieuwe weg in het politieke debat gevonden.

Dat Teeven het begrip ‘terrorisme’ opnieuw heeft ontdekt om fundamenteel antidemocratische voorstellen door te voeren mag geen verrassing heten. In de afgelopen maanden hebben wij een heropleving van het woord mee mogen maken: van ‘terrorist’ Chelsea Manning die door de Amerikaanse regering als landverrader wordt afgeschilderd voor het zichtbaar maken van de gevolgen van de illegale militaire invasie in Irak (dat deed Amerika met steun van meer dan 40 andere staten, waaronder Nederland) tot ‘terrorist’ Edward Snowden die de onwettelijkheid van het internationale spionagenetwerk van de National Security Agency (NSA) op Amerikaanse en Europese burgers zichtbaar maakte, en de ‘terroristische’ Gezipark demonstranten in Turkije die in het verlengde van de Indignados in Spanje en de wereldwijde Occupy beweging fundamentele democratisering van politiek, economie en publiek domein eisten.

Gelijkheidsbeginsel
Maar stel dat Teeven met zijn nieuwe voorstel daadwerkelijk zware psychopathische criminelen – ‘terroristen’ – op het oog heeft, mensen die zorg en begeleiding nodig hebben om zichzelf en hun omgeving geen kwaad te doen. Zelfs in dat geval: wat is het effect van een dergelijke wetgeving? Denkt Teeven nu echt dat een mogelijke ‘terrorist’ Nederland minder kwaad wil wanneer hem zijn burgerrechten afhandig worden gemaakt? Natuurlijk niet: het is zelfs reden temeer – misschien zelfs de eerste goede reden – om gewelddadig verzet te plegen, als reactie op de gewelddadige uitsluiting die door Teeven zelf geïnitieerd is. Het plots kunnen ontnemen van een rechtmatig verkregen nationaliteit en de daarbij behorende burgerrechten van een specifiek deel van de bevolking, deze radicale handeling tegen het gelijkheidsbeginsel, en dus de Grondwet, dat is een werkelijke vorm van terreur. Niet van burgers tegen de staat, maar van de staat tegen haar burgers.

Teevens voorstellen – de lijst is langer, en zal nog langer worden – vormen zelf het enige echte gevaar voor onze samenleving en het principe van het gelijkheidsbeginsel. Het gebruik van het begrip terrorisme om burgerrechten te ontnemen criminaliseert niet alleen direct en indirect mensen die zich op meerdere plekken in de wereld thuis achten – immigranten, buitenlandse expats in Nederland en Nederlandse expats in het buitenland, inclusief degenen die tegen wil en dank hun tweede paspoort wettelijk gezien niet kunnen opgeven – maar creëert zelf een reden om gewelddadig verzet te plegen tegen een staat die zich schuldig maakt aan structurele uitsluiting van haar inwoners. Als er zoiets als terrorisme bestaat dan is Teeven hiervan de eerste agressor: door zich met geweld te keren tegen de inwoners van dit land. Aan ons om dit als zodanig te herkennen, en te zorgen dat de ziekelijke, mensonterende wensen van Teeven nooit werkelijkheid zullen worden.

Geef een reactie

Laatste reacties (15)