579
3

Vice President Sungevity

Roebyem Anders is Vice President Europe zonnepanelen leverancier Sungevity (https://www.sungevity.nl). Sungevity is een bedrijf dat een doorbraak wil bereiken in de markt voor zonnepanelen met het vernieuwende Remote Solar Design en de baanbrekende marketingaanpak van voormalig LinkedIn-marketingmanager Patrick Crane die de overstap op zonnestroom viraal maakt. Sungevity is in de Verenigde Staten het derde grootste zonnestroom bedrijf voor particulieren. Roebyem werkt al ruim 20 jaar in de duurzame energie branche, waaronder 7 jaar bij BP Solar.

Start-up angst grote bedrijven remt innovatie

Het wordt tijd dat grote Nederlandse bedrijven minder benepen leren denken

Nederlandse start-ups denken te klein, stelt Sigrid Johannisse, directeur van Startup Delta dinsdag in de Volkskrant. Ze moeten meer ballen tonen, anders vinden ze nooit die grote investeerder om een wereldspeler van ze te maken. Maar dat is niet het probleem: Nederlandse startups barsten van de internationale ambitie. Wat ontbreekt zijn grote bedrijven die het lef hebben om met deze ambitieuze nieuwkomers samen te werken. En zolang dat niet gebeurt, blijven ook grote durfinvesteerders weg.

De voedingsbodem is vruchtbaarder is dan ooit. In tien jaar tijd is de cultuur in ons land omgeslagen van een plek met een ingedut ondernemingsklimaat naar een regio waar het bruist van ideeën en ondernemingszin. Ook de infrastructuur waarbinnen beginnende bedrijfjes goed gedijen is verbeterd. Cijfers staven de omslag: in 2014 haalden 75 uiteenlopende Nederlandse start-ups 500 miljoen euro op.

Maar Johanisse heeft gelijk dat Nederland internationaal bepaald nog geen reputatie heeft als startup hub en daarom ook onvoldoende op de radar van grote durfinvesteerders (venture capitalist) staat. Dit gebrek aan zichtbaarheid belemmert de kansen voor startups om door te stoten naar de fase van snelle groei; een fase die veel meer kapitaal vereist dan de kleinere informal investors kunnen leveren.

Volgens Johanisse is die onzichtbaarheid te wijten aan het benepen blikveld van de startups zelf. De werkelijkheid is anders. Om bij venture capitalists of soortgelijke grote investeerders in het vizier te komen, moet je als beginnend bedrijf eerst bewijzen dat je doorgroeipotentieel hebt. En niets toont dat beter aan dan het binnenslepen van je eerste grote klant.

Uit eigen ervaring weet ik dat dat een taaie klus is in Nederland. Grote Nederlandse bedrijven zijn huiverig om met startups in zee te gaan, bang voor afbreukrisico of reputatieschade als het verkeerd gaat. Om diezelfde redenen maken startups ook bij aanbestedingen door de overheid weinig kans. En zo wordt het dus lastig om op te vallen bij grotere investeerders.

Deze terughoudendheid berust op een denkfout. Grote bedrijven en de overheid hebben innovatie hard nodig, maar hebben vaak grote moeite dit zelf te genereren. Dit kunnen ze prima ondervangen door samen te werken met start-ups die goedkoop en flexibel zijn, internet goed begrijpen en big data in het hart van hun diensten hebben.

Ook onze eigen startup Zonline had door die terughoudendheid grote moeite met het aantrekken van kapitaal voor verdere expansie. Pas toen het ons na meerdere bijna dood-ervaringen gelukt was om een groot energiebedrijf (E.on) als klant aan ons te binden, gingen de deuren open en stapte het Amerikaanse Sungevity in als investeerder.

Dat is de crux. Nederland is van ver gekomen. Maar als we tot het vaste jachtterrein van VC-bedrijven en soortgelijke investeerders willen behoren, moeten niet startups maar grote Nederlandse bedrijven minder benepen leren denken. Alleen als die hun startup-angst afschudden, kunnen meer veelbelovende bedrijven tot bloei komen. En wie weet blijkt de nieuwe Google al lang te bestaan, ergens in een garage in Appelscha.   

Geef een reactie

Laatste reacties (3)