658
16

GroenLinks gemeenteraadslid Amsterdam

Evelien is geboren op 28 oktober 1984 in Bussum. Ze woont sinds 2003 in Amsterdam. In 2008 woonde ze een half jaar in Nairobi (Kenia) om te werken voor de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, daarna ging ze een jaar studeren in New York (2008/2009) waar ze ook werkte voor een organisatie in Harlem die Afrikaanse vluchtelingen bijstaat met sociale, medische en juridische kwesties. In deze periode van 540 dagen in het buitenland hield ze een blog bij. Vanaf juni 2009 is ze weer terug in Nederland. Op 1 januari 2010 begon ze als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze onderzoek doet op het gebied van internationaal vluchtelingenrecht en internationaal strafrecht. Daarnaast is ze sinds haar terugkeer uit New York ook lid van de gemeenteraad van Amsterdam voor Groenlinks. Op 3 maart 2010 werd ze opnieuw gekozen in de gemeenteraad. Ze publiceert op persoonlijke titel.

Steenen hoofd blijft een culturele vrijplaats

Zojuist om tien uur stemde de meerderheid van de gemeenteraad in met mijn voorstel om het Steenen Hoofd als culturele vrijplaats voort te laten bestaan

Het Steenen Hoofd, één van de weinige stedelijke rafelranden in het midden van de stad, dreigde te verdwijnen. Op de kleine landtong in het IJ achter het Centraal Station worden al jaren festivals zoals Pluk de Nacht en creatieve activeiten georganiseerd. Er is echter lange tijd niet geïnvesteerd in dit stuk Westerdoksdijk, waardoor het Steenen Hoofd steeds meer verpauperde. Ik wilde graag deze creatieve vrijplaats redden en heb daarom, namens mijn fractie, een amendement op de begroting van de gemeente ingediend voor het opknappen van het Steenen Hoofd.

Het Steenen Hoofd is een pier die lang voor de zeehavenoverslag werd gebruikt. Aan het eind van de twintigste eeuw verloor de pier echter deze functie en groeide het uit tot een ongenaakbaar stuk Amsterdam, een creatieve vrijplaats voor bijzondere initiatieven van buurtbewoners en ondernemers. Deze onaangeharkte rafelranden in de stad zijn plekken waar initiatieven van Amsterdammers tot hun recht kunnen komen. Dergelijke plekken komen echter steeds meer onder druk te staan, doordat de hele stad volgeplempt wordt. Dat bedreigt het culturele en creatieve klimaat in Amsterdam.

Ik vind het belangrijk dat plekken als het Steenen Hoofd blijven bestaan en heb daarom een voorstel ingediend die het College vraagt het karakter en de functie van het Steenen Hoofd te behouden. Daarvoor is een investering nodig van 300.000 euro omdat zo langzaamaan de plek in het water van het IJ verdween. Dat is een flink bedrag, daar ben ik me van bewust. Maar het Steenen Hoofd heeft haar bestaan ruimschoots bewezen. Jaarlijks komen er duizenden Amsterdammers om te genieten van buurtinitiatieven en festivals als ‘Pluk de Nacht’. Dat moeten we koesteren.

Dit artikel verscheen vrijdag 17 december op de weblog van Evelien van Roemburg

Geef een reactie

Laatste reacties (16)