2.608
18

Fractievoorzitter SP Rotterdam

Stem wijzer!

In de Stemwijzer voor Rotterdam zijn partijen, en met name de PvdA, op zijn zachtst gezegd, niet helemaal eerlijk 

Ik heb vanmiddag eens wat preciezer gekeken naar de antwoorden die de verschillende partijen geven op de stellingen van de Rotterdamse Stemwijzer zoals die donderdag gepresenteerd werd. Daar zitten heel veel antwoorden bij waar de partijen – zoals Winnetou dat zou zeggen – met dubbele tong spreken. De PvdA spant daarbij overduidelijk de kroon.

Alles bij elkaar telt de stemwijzer dertig stellingen. Let op.

Stelling nummer 2: “Rotterdam moet voor het toezicht in de stad meer mensen in dienst nemen, ook al kost dat de gemeente veel geld.
De PvdA antwoord op die stelling: EENS. Net als de VVD en Leefbaar Rotterdam. In de toelichting zegt de partij dat die toezichthouders “een belangrijke bijdrage” leveren aan de veiligheid. Tja. Dat vindt zo’n beetje iedereen. De vraag was of er MEER toezichthouders zouden moeten komen. Het college met PvdA en VVD bezuinigde de afgelopen vier jaar juist tientallen toezichthouders weg.

Stelling nummer 8: “Rotterdam moet de beste docenten van Nederland aantrekken, door ze een hoger loon te bieden dan elders.”
Behalve de SP en de VVD zijn alle partijen het met die stelling EENS. Waarom is het dan niet al lang gerealiseerd? Voor wie een beetje weet hoe het onderwijs in elkaar zit is het antwoord niet zo moeilijk. De gemeente betaald geen docenten en heeft geen invloed op de lonen. Bovendien is er in Nederland zoiets als de onderwijs CAO.

Stelling nummer 10: “De gemeente moet meer geld uitgeven aan de bestrijding van armoede.”
EENS zegt de PvdA, want “armoedebestrijding is voor de PvdA een topprioriteit”.
Maar hoe kan het dan dat de PvdA-fractie bij acht gelegenheden tegen moties en amendementen van de SP stemde de afgelopen vier jaar waarin we vroegen om meer geld voor armoedebestrijding. En hoe is het dan mogelijk dat het college met de PvdA als grootste partij netto zelfs bezuinigde op dat armoedebeleid?

Stelling nummer 11: “Mensen met een bijstandsuitkering moeten een tegenprestatie leveren, bijvoorbeeld als verkeersregelaar of onderhoudsman op sportvelden.”
Dat gaat dus over de veelbesproken tegenprestatie in de bijstand. Waarbij je voor kortere of langere tijd verplicht ‘vrijwilligerswerk’ moet doen op straffe van het verlies van je uitkering.
Opvallend daarbij is dat bij deze stelling de SP de enige partij is die het hiermee ONEENS is.

Stelling nummer 14: “De gemeente moet de bezuinigingen op de thuiszorg terugdraaien.”
Op deze stelling zegt de PvdA “EENS”. Je moet maar durven! Het is niet alleen dat het kabinet van PvdA en VVD met die gigantische afbraak van de thuiszorg gekomen is. PvdA wethouder Florijn heeft hierin het voortouw genomen door in Rotterdam al fors te gaan bezuinigen nog voordat het moest van het kabinet. In de toelichting benoemt de partij dat zo: “Daarom is er de afgelopen periode geld opzij gezet om de rijksbezuinigingen op te vangen.” Tjonge. Om de bezuinigingen op te vangen zijn we er alvast een paar jaar eerder mee begonnen. Wie trapt daar in?

Stelling 20: “Er moeten vooral meer goedkope huurwoningen in Rotterdam komen.”
Het antwoord van de PvdA op deze vraag spant helemaal de kroon. “EENS” zegt de partij. Dat is echt liegen en bedriegen. Lijsttrekker Hamit Karakus is nu acht jaar wethouder van wonen. Onder zijn bewind zijn 20.000 goedkope huurwoningen verdwenen en daarvoor in de plaats bouwde Karakus vooral dure en middeldure koopwoningen. Niet alleen dat! Hij deed dat met overtuiging, want in zijn visie moet Rotterdam vooral hoger opgeleiden en mensen met een hoger inkomen aantrekken en vasthouden.

Stelling nummer 25: “Alleenstaanden moeten minder afvalstoffenheffing betalen dan huishoudens die uit meer personen bestaan.”
De coalitiepartijen PvdA, D66 en VVD zeggen daar “EENS” op. De laatste coalitiepartij CDA is neutraal. Leefbaar Rotterdam en de SP hebben de afgelopen jaren diverse keren moties met die strekking ingediend. Niet een daarvan kon rekenen op steun van de coalitiepartijen. Waarom eigenlijk niet, zeker niet nu blijkt dat eigenlijk zo’n beetje de hele zittende coalitie het EENS is met de stelling.

Stelling nummer 29: “Als het geld van het Rijk voor zorgtaken onvoldoende is om de kwaliteit op peil te houden, moet de gemeente hier zelf ook geld in steken.”
Ook hierop zegt de PvdA ‘EENS’. Dat is mooi, maar niet conform de opstelling van de partij de afgelopen vier jaar. Sterker nog, ik herinner me nog goed de felle woorden van PvdA wethouder Kriens op voorstellen in deze richting van de SP. “We kunnen het vervelend vinden dat het kabinet bezuinigd, maar compenseren van die bezuinigingen uit de gemeentekas is voor ons echt uit den boze!” Niemand in de PvdA fractie die haar tegensprak.

De antwoorden van de PvdA komen voor een groot deel niet overeen met de standpunten van die partij in de afgelopen vier jaar en zijn ook niet in hun verkiezingsprogramma terug te vinden. Je kunt dan zeggen: ze zitten te liegen alsof het gedrukt staat. Met die antwoorden komt de PvdA in de stemwijzer een stuk dichter bij de SP. Dus misschien moet ik wel niet klagen en de PvdA de komende tijd houden aan die antwoorden. In de tussentijd zou ik iedereen willen aanraden om voor de zekerheid toch maar te stemmen op de partij die de afgelopen jaren ook echt gevochten heeft voor meer in plaats van minder goedkope huurwoningen en tegen de Rotterdamse bezuinigingen op de thuiszorg. En niet voor een partij die de ene keer dit zegt, de andere keer dat en vervolgens weer iets anders doet.
Stem wijzer! Stem SP!

Dit artikel verscheen op het weblog van Leo de Kleijn

Geef een reactie

Laatste reacties (18)