736
15

Tweede Kamerlid PvdA

Lea Bouwmeester (1979) zit sinds 2006 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Voor die tijd was ze actief als gemeenteraadslid en vice-fractievoorzitter in Almere. Verder werkte ze onder andere als sociaal raadsvrouw in Amsterdam en Amersfoort en als beleidsmedewerker bij het bureau discriminatiezaken in Amersfoort.

Steun kind gedetineerde moeder

De kinderen mogen niet de dupe worden van de fouten van hun ouders

Kinderen van gedetineerde ouders hebben emotionele problemen en een verhoogde kans zelf ook crimineel te worden. Dinsdag een mooi bericht in de Volkskrant over steun aan de ouder (met name alleenstaande moeder) om te voorkomen dat het mis gaat met de onschuldige kinderen. Maar meer is nodig, zoals ik onlangs in mijn initiatiefnota ‘Maak van onschuldig kind geen slachtoffer’, heb voorgesteld.

De kinderen van gedetineerde ouders vormen een stille en vergeten groep. Het komt nogal eens voor dat er voor de kinderen niets wordt geregeld. Er zijn zelfs steeds meer gevallen bekend waarbij een woning na een huurschuld van drie maanden wordt ontruimd en er ‘opeens’ minderjarige kinderen alleen blijken te wonen. Voor hen is er weinig ondersteuning.

Kinderen die geen contact met hun opgesloten ouders hebben, vertonen vaker problematisch gedrag. Depressies, angstgevoelens, drank- en drugsproblemen, maar ook sociale uitsluiting komen vaak voor. De Partij van de Arbeid wil deze en andere problemen voorkomen. Daarvoor zijn ondersteuning, contact en een band tussen ouder en kind erg belangrijk.

Natuurlijk moeten mensen die over de schreef gaan een straf krijgen, maar als het om ouders van jonge kinderen gaat, worden nog te vaak deze kinderen ook gestraft. Dat wil ik voorkomen. De kinderen mogen niet de dupe worden van de fouten van hun ouders, maar hebben recht op ondersteuning en een band met hun gedetineerde ouder.

De opvoedondersteuning gegeven door Betere Start onder begeleiding van de universiteit Utrecht is heel goed en belangrijk. Helaas is het niet voldoende, omdat het niet voor alle moeders en kinderen beschikbaar is. En omdat het voor een deel van de detentietijd beschikbaar is. Dat kan en moet beter.

De PvdA kiest voor goede zorg voor gedetineerde ouders en hun kinderen. Een vaste gezinscoördinator moet de ouder en kind voor, tijdens en na detentie ondersteunen. De ondersteuning moet gericht zijn op het versterken van de eigen kracht en problemen voorkomen. Ook moet er ruimte zijn voor praktische hulp. Hierbij dient het belang van het kind nadrukkelijk centraal te staan. De gemeente kan deze gezinscoördinator aanstellen.

Lees hier de nota ‘Maak van onschuldig kind geen slachtoffer’ 

Geef een reactie

Laatste reacties (15)