2.942
29

Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

Stop de afbrokkelende sociale cohesie in de samenleving

Het is de hoogste tijd dat knappe koppen een visie met een lange houdbaarheid gaan bedenken

Actievoerende medewerkers van politie, zorg, onderwijs en andere publieke organisaties uiten niet voor niets hun onvrede over tal van zaken, die in de kern om een goede economische oplossing vragen. Zelf je helemaal uit de naad moeten werken om de samenleving draaiende te houden op essentiële onderdelen van publieke dienstverlening. En telkens van je regering moeten horen dat je eigenlijk niet moet zeuren want er gaat immers al extra geld naar de publieke sector toe. Klopt! Alleen niet het bedrag dat door de actievoerders gevraagd wordt. En met dat antwoord van de overheid moet je het dan maar doen. Je regering gaat vervolgens gewoon over tot de orde van de dag!

Huidig economisch beleid heeft sociaal ongewenste keerzijde
Dagelijks kun je in de kranten verontrustende berichten lezen over de bestendigheid van ons huidig economisch systeem. De huidige positieve economische feiten zoals lage werkloosheid, economische groei, een begrotingsoverschot en ruimte voor loonsverhogingen hebben echter even zoveel schaduwkanten. Zoals het steeds meer ontbreken van een gezonde duurzame sociale cohesie in de samenleving. Tweedelingen zijn overal zichtbaar. En zullen bij ongewijzigd economisch beleid alleen maar groter worden. We kennen al een tweedeling tussen arm en rijk, hoog en laag opgeleid en oud en jong, allochtoon en autochtoon.

DamMaar in de nabije toekomst kunnen er meer tweedelingen bij komen. Zoals verplicht zijn twee of meer banen te moeten hebben om zelf net rond te kunnen komen. Tegenover burgers die met slechts één baan royaal kunnen leven. Of buitengesloten worden omdat je competenties in een gerobotiseerde samenleving onvoldoende zijn. Tegenover mensen die juist gevraagd worden in zo’n soort samenleving. Maar ook de tweedeling van mensen met een mooi betaalbaar huis en mensen zonder betaalbare huisvesting! En zo zijn er straks in de samenleving nog veel meer tweedelingen waar te nemen. Afhankelijk van de gevolgen van technologische en andere economisch belangrijke ontwikkelingen.

Gedeelde visie op een duurzame economische samenleving ontbreekt volledig
Economen vechten elkaar bijna de tent uit met hun opvattingen over hoe een duurzame economische samenleving met een gezonde sociale cohesie er uit zou moeten zien. De hoogste tijd derhalve om een denktank te maken van knappe koppen uit verschillende wetenschappen om na te denken over een gedeelde visie op een duurzame economische samenleving met een verantwoorde sociale cohesie. Nagedacht zal toch moeten worden over hoe we straks moeten omgaan met mensen die misschien nooit meer aan het werk komen. En die vanuit sociale cohesie toch verzekerd zullen moeten zijn van een fatsoenlijk inkomen, huisvesting en zorg. De huidige regering schuift het nadenken over dit belangrijke economische vraagstuk van de toekomstige verdeling van de economische koek steeds keurig voor zich uit. De ramp is niet te overzien als straks een gerobotiseerde samenleving grote groepen burgers inactief aan de kant laat staan. Zonder dat er bijvoorbeeld is nagedacht over een basisinkomen of een andere duurzame inkomensvoorziening.

Besluit over dividendbelasting toont noodzaak van denktank aan!
Het besluit van de regering om tegen beter weten in te volharden in het afschaffen van de dividendbelasting toont aan dat het de hoogste tijd wordt om een visie met een lange houdbaarheid door een multidisciplinaire denktank te laten onderzoeken. Een visie welke kan rekenen op een breed draagvlak in de samenleving. Waardoor snel een einde gemaakt kan worden aan het ontstaan van nog meer tweedelingen waar niemand op zit te wachten.

Cc-foto: Jonathan Gill


Laatste publicatie van Antonie Kerstholt

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


Geef een reactie

Laatste reacties (29)