744
18

Voorzitter ROOD Amsterdam

Robert Brand (Vlissingen, 1986) is voorzitter van ROOD Amsterdam, jong in de SP.

Stop de uitverkoop van ons onderwijs!

Hoger onderwijs verkoopt intellectuele autonomie aan de hoogste bieder

Deze weken staan voor veel studenten in het teken van de introductieweken op de hogescholen en universiteiten, zo ook in Amsterdam. Het is een goed gebruik dat in deze periode studenten kennis maken met het Amsterdamse verenigingsleven, waaronder sportclubs, studieverenigingen en politieke partijen. Op deze manier kunnen studenten een plek vinden waar zij terecht kunnen voor hun hobby’s, interesses en idealen.

Als deze idealen tenminste beschikken over een dikke portemonnee. De introductieweek is verworden tot een ordinaire melkkoe. Voor een klein marktkraampje van 2×2 meter met 2 personen vragen UvA en VU met droge ogen €170,- en €200,-. Een verdubbeling qua prijs ten opzichte van 2010.

Natuurlijk is ROOD bereid om een bijdrage te leveren aan de onkosten die worden gemaakt voor zo’n informatiemarkt, maar een prijsstijging van 100% gaat alle perken te buiten. De toelichting op deze prijsstijging vanuit de UvA was wellicht nog ontluisterender:

Grote bedrijven nemen geen genoegen meer met een kraampje op een veld. Zij vragen om luxere faciliteiten, dus moeten wij daaraan voldoen. Dat betekent dat we hogere prijzen vragen”

Kortom: Wie betaalt bepaalt, of wij clubjes ons daar maar even naar willen schikken. Voor ons reden genoeg om te weigeren nog deel te nemen aan de introductieweek. Dit incident staat niet op zichzelf. Helaas merkt ROOD dat universiteiten en hogescholen in hoog tempo commercialiseren.

Amerikaanse toestanden
Onderwijsinstellingen pogen op allerlei manieren alternatieve geldstromen aan te boren en richten zich daarbij tot het bedrijfsleven. Deze wordt op allerlei manieren gepaaid, met alle gevolgen van dien. Nu is Nederland nog niet afgegleden tot Amerikaanse toestanden, maar we bevinden ons op een hellend vlak. Zo bedelt de Universiteit van Wageningen om geld bij Monsanto, sponsort MSD een omstreden leerstoel op de Radboud in Nijmegen en heeft pensioengigant MN zich ingekocht op de UvA met een leerstoel Pension Economics. Dat WC-eend daarbij vooral WC-eend adviseert, neemt men op de koop toe. Alles om het grote geld te pleasen. En daar horen geen wanklanken bij.

Likken
Toen ROOD onlangs op de Hogeschool van Amsterdam was om een flyer op te hangen, werd ons dat verboden. De school gaf te kennen geen trek te hebben in ‘politieke narigheid’ als een flyer van ROOD. Een lot dat in onderwijsland ook steeds vaker geldt voor een dwarse hoogleraar of een kritische wetenschappelijke publicatie. Kritische klanken worden steeds vaker gemarginaliseerd of onmogelijk gemaakt. Hoger en academisch onderwijs degraderen zo in rap tempo van intellectuele vrijplaats tot bedelaars die beleidsmatig naar de pijpen dansen van multinationals, waar studenten zich wanhopig binnen proberen te likken.

Deze ontwikkeling is op termijn dodelijk voor het onderwijs in Nederland: Intellectuele autonomie en commercieel belang staan haaks op elkaar. Daarom roepen wij de besturen van UvA, HvA en VU op om in actie te komen. Stop de commercialisering van ons onderwijs. Geef het terug aan degene waartoe het behoort: de studenten, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot kritische wetenschappers. Zij hebben daar recht op, de samenleving heeft daar recht op.

Stop de uitverkoop!

Geef een reactie

Laatste reacties (18)