788
11

Oorlogsverslaggever De Pers

Arnold Karskens kreeg de afgelopen vijfentwintig jaar bekendheid als een van Nederlands beste en volhardendste oorlogsverslaggevers. Hij werkte voor Nederlandse en Vlaamse radio- en tv-zenders en is nu oorlogsverslaggever voor dagblad De Pers.
Karskens is auteur van onder andere: Pleisters op de ogen, over de geschiedenis van de Nederlandse oorlogsverslaggeving van Heiligerlee tot Kosovo. In oktober 2009 verscheen ‘Rebellen met een Reden’, verhalen over idealistische Nederlanders in de oorlog.
http://www.arnoldkarskens.com/

‘Stop Faber in de Cel’, eist Tweede Kamer

Fred Teeven ziet Fabers strafvoltrekking als speerpunt. Het is de eerste keer dat via een Europees Arrestatiebevel de uitlevering van een oorlogsmisdadiger wordt gevraagd

In een petitie vraagt de Tweede Kamer aan de Duitse Bondsdag om strafvoltrekking van de voortvluchtige SS’er Klaas-Carel Faber. Klaas-Carel Faber was een mensenjager en vormde een onmisbare schakel in het uitvoeren van de naziterreur in ons land.

Nabestaanden van zijn slachtoffers voelen nog dagelijks de pijn die deze man hen heeft aangedaan. Een verdriet verergert door het feit dat hij nimmer spijt heeft getoond van zijn gruweldaden én al 58 jaar als vrij man in Duitsland woont,” stelt de petitie.

Initiatiefnemer is SP-fractievoorzitter Emile Roemer. Hij deed mij de toezegging voor de petitie bij het programma Pauw & Witteman afgelopen week. “Alle fractievoorzitters hebben getekend. Het is heel bijzonder dat de Tweede Kamer unaniem een oproep doet aan een ander parlement.”

Voor het laatst werd in 2007 een kamerbrede brief gestuurd. Toen naar het Japanse parlement naar aanleiding van uitlatingen van leden dat er geen sprake was van gedwongen sexslavernij voor vrouwen door Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Dat tekent de hoge uitzondering”, meldt een kenner van de parlementaire geschiedenis. Kamervoorzitster Gerdi Verbeet stuurt het verzoek ‘graag’ door naar Berlijn.

Nabestaanden reageren verheugd door alle commotie. “Hij slaapt vast en zeker niet meer zo lekker,” laat een kleinzoon van een van zijn slachtoffers weten.

Aanleiding voor de handtekeningenactie is het Europees Arrestatiebevel dat het Nederlands Openbaar Ministerie op 16 november 2010 heeft uitgevaardigd. Daarin wordt Duitsland de aanhouding en uitlevering gevraagd van de inmiddels 88-jarige Haarlemmer. “In het Europees Arrestatiebevel staan naast persoonlijke gegevens ook de strafbare feiten waarvoor Faber tot onherroepelijke levenslange gevangenisstraf is veroordeeld. Zijn Duitse nationaliteit zal een belangrijk onderwerp van de procedure vormen,” aldus de woordvoerster van het Team Executie Strafvonnissen, dat voortvluchtige veroordeelden opspoort.

Faber verzet zich tegen de uitlevering met een beroep op de nazi-wet ‘Erlass des Führers’ uit 1943. Die geeft hem als oud-SS’er de Duitse nationaliteit en onze oosterburen leveren geen landgenoten uit. Een Duitse rechtbank sprak Faber in de jaren vijftig bovendien vrij van doodslag. Om die redenen leden drie eerdere pogingen tot uitlevering en het uitzitten van zijn straf in Duitsland schipbreuk. Maar een Europees arrestatiebevel is moeilijk te negeren voor de Beierse justitie die tot nu alleen nieuwe bewijzen van moord als reden zag om de zaak te heropenen. De huidige Duitse Bondsminister van Justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger zit op dezelfde lijn als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven die Fabers strafvoltrekking als speerpunt ziet. Het is de eerste maal dat middels een Europees Arrestatiebevel de uitlevering van een oorlogsmisdadiger wordt gevraagd.

Klaas-Carel Faber was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van de Waffen SS, lijfwacht van NSB-leider Anton Mussert en vanaf augustus 1944 wachtmeester bij de beruchte Sicherheitspolizei SIPO en Sicherheitsdienst SD in Groningen. Hij begeleidde verzetsmensen naar hun executie en voerde samen met zijn broer Piet ook zelfstandig illegale doodvonnissen uit, zoals op verzetsvrouw Esmeé van Eeghen. Verder nam hij deel aan razzia’s en martelde hij gevangenen in het Duitse hoofdkwartier, het Scholtenhuis, op de Grote Markt in Groningen.

In 1947 werd Faber voor het medeplegen van 22 moorden ter dood veroordeeld, een straf die later werd omgezet in levenslang. Maar al in 1952 ontsnapte hij uit de Koepelgevangenis en vluchtte naar Duitsland. Hij woont in het Beierse Ingolstadt en heeft nooit berouw getoond. Inmiddels staat Faber op nummer 3 van de meest gezochte oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog van het Simon Wiesenthal Centrum.

In Israël wordt de Nederlandse stap bejubeld, omdat veel van Fabers slachtoffers logistieke steun verzorgden bij het onderduiken van joden, zegt David Schonberg, vertegenwoordiger van 150 Israëlische advocaten die de arrestatie van Faber bepleiten: ‘We zijn het verplicht aan de slachtoffers.’

Meer over Faber Lever Nedernazi uit, zegt Kamer in De Pers, het artikel Arrestatiebevel tegen Nedernazi. De hele levensloop van Faber kunt u hier De allerlaatste Nedernazi nalezen. Nabestaanden plaatsten een Open brief aan de Tweede Kamer in De Pers van 23 april 2008.

De foto’s nam ik van Faber in 2007 en van zijn flat in Ingolstadt in 2009.

Dit artikel verscheen vrijdag 3 december op de weblog van Arnold Karskens.

Geef een reactie

Laatste reacties (11)