3.111
146

Journalist

Erwin Lamme heeft HBO-communicatiesystemen gestudeerd. Daarna heeft hij diverse banen gehad, onder andere als redacteur bij Veronica Magazine. Tegenwoordig werkt hij voor de Gooi- en Eemlander.

Stop met klagen over de PvdA

De PvdA moet haar naam weer eer aandoen … de partij is helemaal niet zo rechts 

Zoals bekend rommelt het al een tijdje binnen de PvdA. Tijdens de kerst was het kabinet bijna gevallen omdat een aantal PvdA-senatoren, tegen de lijn van de partij in, de zorgplannen van minister Schippers afwees. Sindsdien lijkt het niet meer rustig binnen de PvdA, met als dieptepunt het afwijzen van partijleider Samsom door prominent Felix Rottenberg. Dit uiteraard allemaal in de context van de aanhoudende lage populariteit van de PvdA. Aangezien zo’n beetje iedereen het tegenwoordig gemunt heeft op de PvdA, dient de vraag zich aan of de PvdA überhaupt nog wel de weg omhoog kan vinden.

Binnen de PvdA is men hier zich natuurlijk ook van bewust. Er wordt al rekening mee gehouden dat de PvdA na de volgende Tweede Kamer-verkiezingen als kleine partij terugkeert in het parlement. Niet alleen de aanhoudende lage peilingen, maar zeker ook de slechte resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen en Eerste Kamer-verkiezingen geven alle aanleiding voor dit realisme binnen de PvdA.

Tegelijkertijd is er binnen de PvdA en de achterban een forse discussie losgebarsten over de gewenste koers van de partij. Van oudsher behoort de gewenste koers van de PvdA tot één van de tradities in Nederland die regelmatig de kop opsteekt, maar nu is het aantal nieuwe manifesten, koersdiscussies en nieuwe strategieën wel heel extreem. Zo’n beetje elke PvdA-afdeling uit de gemeente en provincie doet zijn duit in het zakje.

Het moet linkser! De PvdA verloochent zijn afkomst! Weg met het neoliberalisme! We moeten terug naar onze sociaaldemocratische waarden!

Volkskrant-columnist Martin Sommer, nooit te beroerd voor een prikkelende opvatting, wijdde hier onlangs een column aan. De strekking was dat de PvdA gewoon moet toegeven dat het een rechtse bestuurderspartij is. Maar dat is natuurlijk onzin. Wie rationeel beziet wat de PvdA allemaal heeft binnengesleept in de onderhandelingen met de VVD, die kan moeilijk beweren dat de huidige PvdA rechts is. Natuurlijk was er het gedeelde streven naar begrotingsevenwicht en herstel van de economie, maar alleen notoire PvdA-haters zullen dat als rechts bestempelen. Dit is gewoon standaard beleid voor elk kabinet dat wordt geconfronteerd met een begrotingstekort van 5%. Zeker gezien het feit dat Nederland tevens een forse staatsschuld heeft en er dus weinig ruimte is voor Keynesiaans beleid.

Het gaat er natuurlijk vooral om hoe je die financiën weer in het gareel krijgt. En daar is toch duidelijk de hand van Samsom te zien. Begrotingsevenwicht prima, maar niet ten koste van minima met een uitkering of een klein salaris.

Hypotheekrenteaftrek
Tel daar bij op dat de PvdA gewoon veel van zijn verkiezingsprogramma in het regeerakkoord heeft binnengesmokkeld. Eindelijk is het taboe doorbroken op de hypotheekrenteaftrek. Eindelijk wordt er fors werk gemaakt van verduurzaming (hoewel men vraagtekens kan zetten bij windmolens omdat ze gewoon erg duur zijn en milieuonvriendelijk bovendien). Ook de decentralisatie van de zorg komt uit de koker van de PvdA omdat men de menselijke zorg op maat terug wil. Verder zijn er nog het kinderpardon en een duidelijke pro Europese opstelling die aan de PvdA zijn toe te schrijven.

Noem dat allemaal maar rechts
Bovendien verkeert Europa al sinds 2008 in een economische recessie en onzekere tijden. Dan is het logisch dat zelfs een linkse bestuurderspartij op safe speelt. Van begrotingsevenwicht tot het overeind houden van de euro: het stond allemaal in het PvdA-verkiezingsprogramma. Maar gezien de leegloop van de PvdA, hebben veel kiezers zich kennelijk gewoon niet verdiept in de standpunten van de PvdA. Dat kun je Samsom moeilijk verwijten.

Het succes van Kok
En dan is er natuurlijk het eeuwige gekanker dat de PvdA sinds Kok neoliberaal zou zijn geworden. Maar ook hier schiet de ratio van de verwende Nederlandse vox populi tekort. De kabinetten Kok zijn de succesvolste die Nederland ooit gekend heeft: de werkloosheid daalde drastisch, voor het eerst sinds decennia kende Nederland een begrotingsoverschot, Nederland was het eerste land in de wereld dat het homohuwelijk invoerde, euthanasie werd niet langer strafbaar en Kok werd internationaal geroemd voor het combineren van verstandig begrotingsbeleid in combinatie met behoud van de verzorgingsstaat.

De opkomst van Fortuyn
Maar het ging mis met de PvdA sinds de opkomst van Fortuyn. In plaats van dat Nederland de zegeningen koesterde van de kabinetten Kok, klonk daar plotseling het verwoestende geluid van Fortuyn dat de politiek de gewone man in de steek had gelaten met de komst van islamitische immigranten naar Nederland. De ironie wil dat juist onder Kok de immigratiewetgeving werd aangescherpt, maar het zaadje was geplant: sinds Fortuyn lijkt Nederland geobsedeerd door het mislukte integratie en migratievraagstuk dat uiteraard allemaal de schuld is van de PvdA.

Soms zou je willen dat we de tijd terug konden draaien. Het motto van de kabinetten Kok was heel pragmatisch ‘werk, werk en nog eens werk’. Dat is ook precies waar een partij als de PvdA zich in de kern op moet richten. Er zit niet toevallig de naam ‘arbeid’ in de PvdA. Een beetje intellectueel weet dat het dan gaat om het creëren van private banen aangezien die bijdragen aan de welvaart terwijl publieke banen in de regel belastinggeld kosten.

Kortom, uiteindelijk kun je de bevolking en het land in zijn geheel geen grotere dienst bewijzen dan door private werkgelegenheid te scheppen. Dat is niet alleen goed voor de economie maar dan is er ook voldoende welvaart om een verzorgingsstaat te financieren. Dat is heel wat rationeler en vruchtbaarder dan het eeuwige geklaag over nietszeggende dooddoeners zoals de terugkeer naar de sociaaldemocratische waarden.

cc foto: Partij van de Arbeid

Geef een reactie

Laatste reacties (146)