7.199
23

Burgemeester van Arnhem

Ahmed Marcouch was tot 2017 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij volgde het Individueel Technisch Onderwijs (ITO) en de mts. Na de middelbare school werkte hij tien jaar bij de Amsterdamse politie, waarvan de laatste vijf jaar als brigadier. Hij had een baan als leraar maatschappijleer aan het ROC en was procesmanager jeugdbeleid van de Gemeente Amsterdam. In april 2006 werd hij stadsdeelvoorzitter van Slotervaart. In maart 2010 werd hij met twaalfduizend voorkeur stemmen gekozen in de gemeenteraad. Toen hij op 17 juni bovendien gekozen werd als Tweede Kamerlid, moest hij op 8 september 2010 zijn zetel in de gemeenteraad opgeven.
Op 1 september 2017 werd Ahmed Marcouch geïnstalleerd als burgemeester van Arnhem.

Stop wantrouwen uit de Rif, exporteer Nederlandse traumaverwerking tegen onderdrukking

Jarenlang hebben onze ouders gezwegen over het verraad van hun eigen Marokkaanse militairen, die de Riffijnen wreder uitzogen en barbaarser vermoordden dan de Spaanse overheersers konden bedenken. Dat heeft onze eerste generatie getraumatiseerd.

Regering van Nederland, exporteer onze manier van ‘nooit meer onderdrukking’ naar Marokko. Laat zien hoe wij hier onze gewelddadige geschiedenis herdenken en verwerken. Geef onze Nedermarokkanen de kans om in de Rif een einde te maken aan corruptie en onderdrukking. Zo stoppen wij de import van de verlammende achterdocht en destructieve afstand van de publieke samenleving. Zo kunnen we een einde maken aan de wijze waarop ook nog in het hier en nu de Nederlandse Riffijnen zich verweren tegen de treurige trauma’s uit het verleden van hun oudjes, die in de Rif door hun eigen overheid Barbaars werden uitgezogen en vermoord; juist toen zij dachten bevrijd te zijn van hun Spaanse overheersers.

Er gebeurt iets moois in de Rif, zei ik tegen de demonstranten die zondag waren afgekomen op het protest tegen de corruptie en onderdrukking in de RIF door de Makhzen, de bevoorrechte kringen rondom de Marokkaanse overheid. Niet langer vluchten onze familieleden, vrienden en kennissen voor de uitbuiting en onderdrukking naar Europa. Niet langer wachten de Riffijnen lijdzaam tot hun Europese broeders en zusters geld brengen om de verwaarlozing door de Marokkaanse machthebbers te verzachten. Hier en nu demonstreren Riffijnen voor een fatsoenlijk bestaan, vrij van vernedering, vrij van angst voor de Makhzen met hun wet van de sterkste. Jarenlang lieten de Riffijnen zich verlammen door nota bene hun eigen regering. En nu maakt de boosheid over de dood van visverkoper Mohsin Fikri hen moedig. Daar is hoop voor nodig. De hoop dat het helpt. Dat is nieuw.

Stop corruptie te accepteren
Acht jaar geleden werd ik nog zwijgend aangestaard door een lange rij autobestuurders, toen ik weigerde smeergeld te betalen, in de hitte aan de grens. Ik kwam mijn vader begraven. Toen de douanier steekpenningen wilde, ontstak ik in woede. Waar kwam mijn ‘hete bloed’ zo plotseling vandaan? Van het leed van mijn vader, dat ook mijn leed is. Mijn vaders vertrek uit de Rif – zeg maar gerust: zijn vlucht voor de vernederingen door eigen militairen in zijn eigen vaderland – heeft geen einde kunnen maken aan de bureaucratische onderdrukking en de systematische corruptie van overheidsdienaren. Daardoor smeet ik zo kwaad de autodeur open en dicht. ‘Ik betaal géén smeergeld’, snauwde ik luid naar de douanier. En eiste doorgang. Maar de zwijgende blikken nestelden zich in mijn hoofd. Dat waren chauffeurs die zich ontmoedigd neerlegden bij de dagelijks corruptie.

Onze ouders kregen hoop, toen de nieuwe koning kwam. En wij kregen hoop, toen de koning een Nieuw Marokko beloofde met democratie, vrijheid en veiligheid voor alle Marokkanen. De werkelijkheid bleef barbaars bitter, vol corruptie, onderdrukking en vernedering. Het beloofde Marokko blijkt voor een kleine kring bevoorrechten die lachen om de wet. Deze demonstraties doorbreken die verlammende teleurstelling.

Stop achterdocht door te geven
Zoals mijn boosheid over het smeergeld voor de douanier diep zat en van ver kwam, zo is ook onze woede over de vernederingen diep en komt van ver. Jarenlang hebben onze ouders gezwegen over het verraad van hun eigen Marokkaanse militairen, die de Riffijnen wreder uitzogen en barbaarser vermoordden dan de Spaanse overheersers konden bedenken. Dat heeft onze eerste generatie getraumatiseerd. De Makhzen hebben de Riffijnen tot in Nederland opgezadeld met achterdocht tegen autoriteiten, afweer voor buitenstaanders en hardvochtigheid voor zichzelf. Onze zwijgende ouders hadden geen ruimte om hun trauma’s onder de loep te nemen en gaven hun oorlogsmoraal onbedoeld door aan ons, de Nederriffijnen. De nieuwe generatie begint er aan.

Exporteer herdenken: beloof einde onderdrukking
De nieuwe generatie wil de geërfde achterdocht vertalen in een strijd voor vooruitgang. Een schooltje hier en een autoweg daar is niet genoeg. Wij willen dat de Marokkaanse regering die hele gewelddadige geschiedenis bespreekbaar maakt. Daarom is herdenken van levensbelang, heeft Max van Weezel eens treffend gezegd; het moet om de treurige trauma’s te verwerken, om te stoppen dat ouders die stilzwijgend doorgeven aan hun kinderen.

Ik roep de Nederlandse overheid op om deze ervaringskennis te delen met de Marokkaanse regering. Om te leren hoe je omgaat met een geschiedenis die van generatie op generatie zo destructief blijft. Door wat gebeurd is op te schrijven en de verhalen te vertellen. Door te herdenken en jaarlijks te beloven: nóóit meer. Compleet met monumenten, zoals voor de Leeuw van de Rif, de beroemde Riffijnse verzetsheld Abdelkrim El Khattabide, die helaas nog steeds in Egypte ligt begraven.

Regering, zet onze Nederlandse Marokkanen in, om onze Nederlandse corruptiebestrijding te exporteren naar Marokko. Opdat de Marokkaanse overheid stopt ons op te zadelen met het verlammende wantrouwen van onze inwoners tegen anderen, tot hier in Nederland. Zodat wij stoppen dat wantrouwen door te geven aan onze kinderen. Opdat de nieuwe generatie opgroeit met wat wij zelf gemist hebben: vertrouwen en saamhorigheid.

Ahmed Marcouch is voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij sprak bij de demonstratie tegen corruptie en onderdrukking in de Rif, zondag 4 juni te Rotterdam

Geef een reactie

Laatste reacties (23)