907
42

SP-Fractievoorzitter Europees Parlement

Dennis de Jong (1955) is sinds juli 2009 de fractievoorzitter van de SP in het Europees Parlement. Hij is lid van de commissies interne markt, burgerlijke vrijheden (Justitie en Binnenlandse Zaken) en begrotingscontrole, en vice-Voorzitter van de groep Verenigd Links. Daarnaast houdt hij zich bezig met algemene Europees-politieke onderwerpen en probeert hij de invloed van lobbyisten van grote bedrijven te beteugelen en transparantie in Brussel te vergroten.

Voordat hij Europarlementariër werd, werkte hij o.a. bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als adviseur mensenrechten en goed bestuur. In de jaren '90 werkte hij bij de Europese Commissie en daarna bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU, waar hij zich vooral met immigratie en asiel bezighield.

Strafbaar stellen illegaal verblijf zinloos

Joop-debat live op Radio 1: Dennis de Jong (SP) versus Mirjam Sterk (CDA). 

Vandaag schrijven we een beetje geschiedenis. Voor het eerst komen dan de SP, PvdA, Groen Links, D66 en de CU in het Europees Parlement gezamenlijk naar buiten met schriftelijke vragen aan de Commissie over het voornemen van de Nederlandse regering illegaal verblijf strafbaar te stellen. Ik heb daartoe het initiatief genomen, niet alleen om te laten zien dat anders dan in het debat over de Afghanistan missie samenwerking tussen deze partijen soms wel mogelijk is, maar vooral omdat de plannen van de Nederlandse regering zowel inhumaan als zinloos zijn. Ze lijken bovendien in strijd met bestaande Europese regels.

Donderdag gaat Dennis de Jong in het programma De Gids FM in debat met Mirjam Sterk. Het Joop-debat wordt live uitgezonden op Radio 1 om circa 11:45u.

De Nederlandse regering wil graag krachtig overkomen. Zij moet dat ook wel, want anders komt de gedoogsteun door Geert Wilders onder druk te staan. Dus werd al in het regeerakkoord afgesproken dat de regering illegaal verblijf harder zou gaan aanpakken, door dit onder voorwaarden strafbaar te stellen. Afgelopen week kreeg de Tweede Kamer hierover een brief waarin de plannen worden uitgewerkt.

Dit is een heilloze weg. Bij bestrijding van illegale immigratie moet je je richten op die mensen die van illegalen profiteren. Dat zijn de malafide uitzendbureaus die tegenwoordig op Europese schaal opereren. De werkgevers die willens en wetens illegalen in dienst nemen. En de mensenhandelaren die mensen zonder dat ze het van tevoren in de gaten hadden, overleveren aan ofwel de prostitutie ofwel illegaal werk onder mensonterende omstandigheden. Door illegaal verblijf strafbaar te stellen, weet je zeker dat illegalen die slachtoffer zijn geworden van uitbuiting, nooit naar buiten zullen komen met hun verhaal. En dus wordt het voor de arbeidsinspectie en de politie moeilijker om zich misdragende werkgevers of mensenhandelaren aan te pakken. De maatregel is dan ook contraproductief. Het is pure symboolwetgeving.

In het Europees Parlement vond ik een gewillig oor bij genoemde andere partijen. De een na de ander toonde zich enthousiast om via Brussel de Nederlandse regering op de vingers te tikken. Die kan het ook knap lastig krijgen, want in de ook door Nederland aanvaarde terugkeerrichtlijn staan duidelijke regels over detentie van vreemdelingen: als er verder geen sprake is van criminele praktijken, mag je vreemdelingen vanwege hun illegale verblijf alleen achter de tralies zetten, als je hen kunt uitzetten naar hun land van herkomst of een ander land, en zij anders dreigen onder te duiken. Bovendien mag je vreemdelingen alleen zolang opsluiten als voor de uitzetting nodig is. Het huidige beleid van Nederland is al in strijd met deze regels en ik heb de Commissie daar dan ook al eerder vragen over gesteld. Het nu voorgestelde beleid gaat nog verder in tegen de Europese regels en ik verwacht dan ook dat onze gezamenlijke actie nog voor veel gedoe gaat zorgen voor het kabinet Rutte. Tja, dan had dit kabinet ook maar wat beter de regeltjes moeten bestuderen, voordat ze met voorstellen komen die daarmee in strijd zijn…

Geef een reactie

Laatste reacties (42)