Laatste update 15:25
1.839
18

Student Onderwijswetenschappen en Wijsbegeerte

Geertje Hulzebos (27) is oud-LSVb-voorzitter en studeert Onderwijswetenschappen en Wijsbegeerte aan de UvA

Studenten en docenten, samen tegen de regenten

Op de universiteiten heerst de ideologie van 'survival of the fittest': de weinigen die het ‘overleven’ zijn de winnaars, de velen die het niet overleven de verliezers

cc-foto: Henk-Jan van der Klis

Onder de vlag van WOinActie gaat de academische gemeenschap vrijdag de straat op om zich te verzetten tegen de afbraak van het onderwijs. De bezuinigingen, waaronder de doelmatigheidskorting (€ 183 miljoen) en lumpsumkorting (€ 19 miljoen), moeten van tafel en er moet structureel geïnvesteerd worden om het academisch onderwijs toekomstbestendig te maken. Dit docenteninitiatief wordt volledig gesteund door studentenbewegingen over het hele land, waaronder Humanities Rally uit Amsterdam, Democratische Academie Groningen, TU Delft Feminists, de Leidse studentenbeweging, de Nieuwe Universiteit Utrecht, de Nieuwe Universiteit Maastricht en Changing Perspective Nijmegen.

Niet het individu, maar het systeem moet bekritiseerd worden
Op de universiteiten heerst de ideologie van survival of the fittest. De weinigen die het ‘overleven’ zijn de winnaars, de velen die het niet overleven de verliezers. Het steeds hardnekkiger wordende individualisme heeft blaming the victim tot gevolg. Zo heerst er een sterke attitude dat harder werken, resulteert in het uiteindelijk minder druk hebben.

Dat neoliberale discours moet worden doorbroken. Docenten zijn mensen, geen robots in de diplomafabriek. Daarom moeten we kijken naar het systeem waarbinnen onze docenten moeten functioneren. In dat systeem werkt 80 procent van onze docenten in de weekenden en avonden door (vaak onbetaald), 60 procent van hen ontwikkelt door de werkdruk psychische en lichamelijke ongemakken en 75 procent werkt op een onzekere basis. Dit blijkt uit cijfers van de FNV en de VAWO (2017). De afbraak van het onderwijs – en het samenhangende onderzoek – heeft immers ook grote effecten op de maatschappij als geheel. Dit vinden wij als studenten onacceptabel en daarom vechten wij samen met onze docenten.

Geen gehoor vanuit Den Haag
De bezuinigingen uit Den Haag maken de werkdruk alleen maar hoger, want er moet nog meer gedaan worden in nog kortere tijd. In plaats van haar respect te uiten voor het vele werk dat onze docenten voor elkaar krijgen maakt de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven (D66), academici uit voor Holle Bolle Gijs: graaiers die nooit genoeg hebben. Het is een slinkse manier om de terechte kritiek op de erbarmelijke omstandigheden de kop in te drukken en een excuus om investeringen uit te laten blijven.

Studenten en docenten zitten verwikkeld in dezelfde strijd
Studenten ondervinden zelf veel last van de prestatiecultuur met woekerende werkdruk. Niet alleen zijn hun docenten vaker ziek, ook onder studenten neemt het aantal burn-outs en andere klachten toe. Studenten worden, net zoals hun docenten, meegetrokken in de tomeloze concurrentiedrift. Door de concurrentie is het ongeoorloofd om ziek te worden en zijn de consequenties van uitvallen groot. Dit leidt tot zeer onwenselijke omstandigheden en is letterlijk ziekmakend. Naast een cultuurverandering, moeten de bezuinigingen stoppen om de werkdruk te doen afnemen.

…en daarom zijn studenten solidair met hun docenten
Docenten en studenten verkeren beide in een zwaar competitief systeem en dit wordt versterkt door toenemende schaarste en bezuinigingen. Het is van het grootste belang ons als collectief te verzetten tegen dat systeem. Daarom zijn de Amsterdamse, Delftse, Groningse, Utrechtse, Maastrichtse, Leidse en Nijmeegse studentenbewegingen aanwezig op vrijdag 14 december om in solidariteit te vechten, zij aan zij met hun docenten voor een rechtvaardiger bestaan op de academie.

Geef een reactie

Laatste reacties (18)