604
56

live bij De Gids FM op Radio 1

Supermarkten in actie tegen verzieking van voedsel?

Vleesindustrie gebruikt teveel antibiotica waardoor medicijnen bij mensen niet meer werken

Het overmatig gebruik van antibiotica in de vleesindustrie lijdt tot het ontstaan van resistente bacteriën. Met als resultaat dat medicijnen niet meer werken, ook niet bij mensen die getroffen worden door dergelijke bacteriën. Om aan die levensgevaarlijke ontwikkeling een einde te maken moet niet alleen de overheid in actie komen maar ook de supermarkten, vindt Wouter van der Weijden, directeur van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Welnee, stelt Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel in onderstaande bijdrage. Dinsdag gaan ze in debat op Radio 1.

Kijk en luister vanaf circa 11:45 live op DeGids.FM 

De Stichting CLM vindt, bij monde van haar directeur Wouter van der Weijden, dat supermarkten in actie moeten komen om antibioticagebruik in de veehouderij aan te pakken. Het is een bizare oproep. Het is een smeekbede met de blote handen ten hemel gericht aan de supermarktbranche: Help! Tegelijkertijd is het een bedreiging met als vergelding wanneer supermarkten niet op het hulpverzoek ingaan om het inmiddels botte wapen naming & shaming van zolder te halen. Vergelijk het met de bevolking van een Arabisch land die smeekt om ingrijpen van de VN om de wrede dictator te verjagen. Het land laat er meteen dreigend bij weten dat het aanslagen zal plegen als dat niet gebeurt. Het is dus ‘Help of ik schiet!’

 Supermarkten zien het overmatig antibioticagebruik en als gevolg daarvan resistente, ESBL-vormende bacteriën wel degelijk als een probleem dat dringend om een aanpak vraagt. Toen het CBL hier samen met de Consumentenbond bijna een jaar geleden aandacht voor vroeg bij de Ministeries van VWS en LNV werd hier lauwtjes op gereageerd. Een paar maanden later overleed een patiënt waarbij de relatie met ESBL en het eten van kipvlees werd gelegd. Opnieuw heeft het CBL toen zwaar aan de bel getrokken bij de wetgever en zijn handhaver (VWA). Daarop werd verwezen naar de afspraken met de sector om het antibioticagebruik met 50% te reduceren en werd aangegeven dat onderzoek gedaan wordt naar causale verbanden en de tussentijdse stappen van de pluimveesector.

Met de vondst van ESBL in groenten wordt steeds duidelijker dat het een groot probleem betreft. Nu zelfs deskundigen gissen naar oorzaken en consequenties, is een rol van de supermarkten niet per definitie de oplossing van het probleem. We kunnen naar de voorgestelde rol slechts gissen. Moeten wij voedsel decontamineren, moeten wij eisen dat reizigers voor terugkomst in Nederland ontsmet worden, de farmaceutische industrie kapitelen, eisen stellen aan humaan gebruik van antibiotica, eisen stellen aan dierenartsen, aansluiten bij de sectorafspraken? Of moeten supermarkten zo rigoureus zijn en helemaal geen pluimveevlees en andere risicoproducten meer verkopen?

Wat supermarkten niet doen is concurreren op voedselveiligheid. Wij willen dat de overheid in dit belangrijke dossier de leiding neemt in het stellen van normen en het handhaven ervan. Er zijn vele spelers die de problematiek complex maken. De versimpeling die het CLM voorstaat door supermarkten eindverantwoordelijk te maken is stemmingmakerij. Het polariseert en draagt niet bij aan het vinden van werkelijke oplossingen.

Dit artikel verscheen eerder in het Agrarisch Dagblad

Geef een reactie

Laatste reacties (56)