1.545
53

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Syriëstrijders sterven voor Saoedische prinsen

Nederlandse moslims worden misleid: jeugdige Syriëstrijders zijn pionnen van Saoedi Arabië en Qatar

De jongens die naar Syrië vertrekken om daar te strijden voor een islamitische staat, komen bedrogen uit. Met de dag wordt duidelijker wat zich daar werkelijk afspeelt: een nieuwe fase in de eeuwenoude oorlog tussen de twee hoofdstromingen in de Islam, de Soennieten en de Sji’ieten.

De laatsten beroepen zich op Mohammeds schoonzoon Ali en zijn beide zonen Hassan en Hoessein die alle drie hun strijd voor het leiderschap van de gelovigen met de dood moesten bekopen. Ook verwachten zij de komst van de Mahdi, een soort verlosser die het einde der tijden aankondigt. De Soennieten vinden dat onzin en ketterij.

Het is hier niet de plaats om de theologische verschillen tussen Soennieten en Sji’ieten uiteen te zetten. Dat zou ook ingewikkeld worden want ze vallen allebei in vele onderstromen uiteen, van – in onze termen – uitermate vrijzinnig tot zeer fundamentalisch. Belangrijk is slechts om vast te stellen dat Soennieten en Sji’ieten ondanks alle interne geschillen uiteindelijk steeds weer samenklitten én dat zij elkaar in de loop der eeuwen slecht konden verdragen.

Vaak voerden Soennieten en Sji’ieten onderling oorlog. Zo trok aan het begin van de zestiende eeuw de Turkse sultan Selim te velde tegen de Sji’ietische heersers van Iran, die hij terug wist te drijven maar niet te vernietigen. Het grote Ottomaanse sultanaat heeft de Eerste Wereldoorlog niet overleefd maar je kunt gemakkelijk een stamboom aanleggen van het huidige conflict in Syrië via tal van andere oorlogen, revoltes en vechtpartijen naar het offensief van die oude Selim. Aardig detail: door de religieuze vijandschap van Iran konden de Ottomanen nooit hun volledige kracht tegen Europa inzetten. Anders was Wenen zeker wel gevallen.

Zowel de Ottomaanse sultans als de Shah’s financierden allebei ondermijnende activiteiten bij de tegenstander. Dat had zeker voor de Perzen zin, want in het land van de sultan woonden overal Sji’ieten die weinig op hadden met hun Soennitische meesters. Dit is tot op de huidige dag zo gebleven.

In het Soennitische Saoedi Arabië woont een stevige Sji’ietische minderheid en dan ook nog bovenop olie- en gasbronnen. In Irak zijn de Sji’ieten zelfs in de meerderheid. Zij werden altijd door Soennieten onder de duim gehouden maar daar kwam een eind aan als gevolg van de Tweede Golfoorlog. In Bagdad zetelt nu een door Sji’ieten gedomineerde regering. Daar hebben de Verenigde Staten helemaal gratis en voor niks het regime van de Iranse ayatollah’s een groot plezier mee gedaan.

Er dreigde zelfs een Sji’ietische as te ontstaan van Damascus via Bagdad naar Teheran want de Assads zijn ook een soort Sji’ieten. Tel daar de zwaarbewapende Hezbollah-beweging in Libanon bij op en je kunt je het schrikbeeld voorstellen bij de koning van Saoedi-Arabië aan het hof. Of bij president Morsi en zijn moslimbroeders in Kairo. Zij pakken de draad van sultan Selim weer op.

Dit is de reden dat het Saoedische vorstenhuis met zijn talloze prinsen en de geestverwante dynastie van Qatar de opstand tegen het regime ondersteunen. Zij zijn bang met de oliebronnen hun miljarden te verliezen.

En daarom stuurt Hezbollah, waarvan we altijd gedacht hadden dat het behoorlijk van het fundamentalisme en de hoofddoekjes was zijn strijders naar Syrië om daar het drinkebroersregime van Assad tot de laatste man te verdedigen. Zij hebben gezamenlijk de rol van Selim op zich genomen. Het is tekenend dat zij hun strijd tegen andersdenkende moslims nu prioriteit geven boven hun conflict met Israel.

Wie naar Syrië trekt om te strijden, is een pion van Saoedi-Arabië en Qatar in hun pogingen om de groeiende macht van Iran te beteugelen. En om te voorkomen dat de ayatollah’s dankzij hun geloofsgenoten grip krijgen op de olievoorraden aan de andere kant van de Perzische Golf zodat het afgelopen is met het waanzinnig luxeleven achter de paleispoorten. Op het moment concentreert het conflict daar zich op het eilandstaatje Bahrein waar Sji’ietische onderdanen zich in het kader van de Arabische Lente verzetten tegen hun Soennitisch vorstenhuis maar dat kan makkelijk overslaan. Zeker als de gevechten n Syrië en Libanon gunstig voor Assad, Hezbollah en hun bondgenoten verlopen.

Dit is een oorlog waar Europese landen zich niet in moeten laten lokken. Het is hún strijd waarvan onze politici en leiders de portée niet kunnen begrijpen en onze publieke opinie zeker niet. Elke inmenging heeft onverwachte gevolgen. Dat kun je zien aan de manier waarop president Bush met zijn onberaden oorlog in Irak de positie van zijn aartsvijanden in Iran versterkte. Meng je niet in een conflict dat al zowat anderhalf duizend jaar lang alleen maar slachtoffers kent.

En nu de EU het wapenembargo tegen Syrië per 1 augustus opheft: denk niet dat je kunt bepalen wie het oorlogstuig uiteindelijk in handen krijgt als het eenmaal de grens over is. En probeer geen slaatje te slaan uit die afschuwelijke oorlog door het uit winstbejag te leveren in ruil voor oliedollars van de prinsen uit Saoedi Arabië en Qatar. Leer van Afghanistan, dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw door de CIA volgestopt werd met wapens: ooit worden ze tegen jou gebruikt.

En tot de achttienjarigen die nu hun spaarcenten steken in een ticket naar de Syrische grens: weet je zeker dat je je leven wilt offeren voor de Rolls Royces en de Londense penthouses van Saoedische prinsen? Vind je dat een goed idee? Bedenk wel: hén zie je niet aan het front.

Update dinsdag 11:30

Volgens het onderzoeksbureau Motivaction steunt driekwart van de Nederlandse moslims de jonge jongens die naar Syrië vertrekken  om daar te strijden aan de kant van de opstandelingen en zich in te zetten voor een islamitische staat. Ze zullen allemaal bedrogen uitkomen, de gelovigen die – in Nederlandse termen – denken dat er iets groots wordt verricht. En de achttienjarigen met hun verse baard die in  de vuurlinie hun leven op het spel zetten.

Volg Han ook op Twitter

Het laatste boek van Han van der Horst is: Nederland, de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (53)