13.768
35

Kamerlid PvdA

Marit Maij is Tweede Kamerlid voor de PvdA. Haar portefeuille is ontwikkelingssamenwerking en internationale handel

Syrische vluchtelingen moeten ruimhartiger opgevangen worden

Aanvragen voor asiel van Syriërs die zich in Nederland melden moeten snel en ruimhartig beoordeeld worden

De PvdA is zeer bezorgd over het grote aantal vluchtelingen uit Syrië. Volgens de laatste telling van UNHCR is het aantal vluchtelingen opgelopen tot twee miljoen, waarvan meer dan de helft in Libanon en Jordanië. Deze landen bezwijken bijna onder de druk van zo vele Syrische vluchtelingen die beroofd zijn van een veilig dak boven hun hoofd, voldoende voeding en medische zorg.

De wereld staat voor de urgente vraag hoe de Syrische vluchtelingen en ontheemden, zolang er geen politieke oplossing voor de burgeroorlog is gevonden, op te vangen en een menswaardig bestaan te bieden. Ik pleit daarom voor een ruimhartige opvang van Syrische vluchtelingen.

De PvdA vindt dat fatsoenlijke en menswaardige opvang van Syrische vluchtelingen en ontheemden eerste prioriteit moet zijn. In de eerste plaats zullen UNHCR, overheden en non-gouvernementele organisaties in de regio daarbij geholpen moeten worden. Vluchtelingen willen het liefst in de buurt van familie en vrienden blijven en vooral, indien mogelijk, zo snel als kan naar huis. De VN-vluchtelingenorganisatie heeft duidelijk aangegeven dat opvang in de regio de beste oplossing is voor de vluchtelingen. Dan moet die opvang natuurlijk wel menswaardig en fatsoenlijk zijn. UNHCR heeft de westerse wereld om vooral financiële hulp gevraagd. Deze financiële steun is broodnodig en wat mij betreft blijft Nederland onverminderd bijdragen aan de opvang van vluchtelingen in de regio en niet te vergeten de ontheemden in Syrië.

Daarnaast heeft de UNHCR gevraagd of de westerse wereld kan helpen met de opvang van enkele zeer kwetsbare vluchtelingen. Bijvoorbeeld mensen die bijzondere medische zorg nodig hebben of weeskinderen. De PvdA vindt dat we aan die oproep van de UNHCR gehoor moeten geven. De aantallen, die Nederland en Europa opvangen of hervestigen, zullen met UNHCR moeten worden afgesproken, ook omdat het zeer lastig is om mensen voor hervestiging te selecteren. De Syrische gemeenschap is een gemêleerde gemeenschap, met diverse etnische en religieuze groepen. Wanneer er een selectie wordt gemaakt, die te veel één groep lijkt te bevoordelen, worden Nederland en in het verlengde daarvan de UNHCR als partijdig gezien. Dat betekent een extra dimensie aan het conflict en bemoeilijkt de toch al zeer ingewikkelde taak van de VN-vluchtelingenorganisatie. Dat is een effect dat we niet willen.

Ook vindt de PvdA dat de regering aanvragen voor visa van mensen die tijdelijk bij hun familie in Nederland willen verblijven, ruimhartig moet beoordelen. Het is goed als mensen bij familie opgevangen kunnen worden om op adem te komen.

Tot slot zullen aanvragen voor asiel van Syriërs die zich in Nederland melden snel en ruimhartig beoordeeld moeten worden. Het vluchtelingenvraagstuk van de Syrische burgeroorlog laat zich niet in een slogan vangen. De situatie is buitengewoon complex en heeft geen eenvoudige oplossingen. Het is onjuist de indruk te wekken dat het opnemen van enkele honderden of duizenden vluchtelingen in Nederland, een oplossing kan zijn voor het Syrische vluchtelingenvraagstuk. Het zal verlichting kunnen betekenen voor een hele kleine specifieke groep en solidariteit tonen aan de landen die zo veel vluchtelingen herbergen. Opvang en hervestiging van vluchtelingen in Nederland zijn zonder meer wenselijk en noodzakelijk, maar vormen geen structurele oplossing. Voor de PvdA staan de belangen van alle vluchtelingen in kwestie voorop, en verdient dit enorme humanitaire vraagstuk een brede, urgente en ruimhartige aanpak.

Dit artikel staat ook op de website van de PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (35)