1.005
10

redacteur

Samira Ahli (Amsterdam, 1980) is redacteur. Ze studeerde journalistiek aan de Hogeschool Utrecht, werkte bij verschillende mediabedrijven en maakte de documentaires Ghetto Girls (2006) en Vrouw vs Geweld (2004)

Te polarisatiemoe om te stemmen

Je kunt er natuurlijk niet omheen deze dagen. De (ongevraagde) stemadviezen, de verkiezingsposters- en bijeenkomsten in allerlei ‘uitheemse’ talen, de Turken, Marokkanen en Chinezen die op de lijsten prijken.

Ja, sommige partijen halen echt alles uit de kast om de allochtone kiezer aan zich te binden voor de rap naderende gemeenteraadsverkiezingen. Andere halen het onderwerp ‘allochtonen’ van stal om een ander type kiezer te trekken, maar dat even terzijde.

Anyway, integratie is ‘hot’ en de allochtoon is belangrijk lijkt de boodschap. Maar het is kennelijk een boodschap die in ieder geval aan de ‘de doelgroep’ voorbij gaat. Woensdag bleek namelijk dat voor de finish van deze race, de verkiezingsdag zelf, een fors lagere opkomst wordt verwacht onder allochtonen dan in 2006.

Forum, het bekende instituut voor allochtonenvraagstukken, legde de vraag neer bij een achthonderdtal van hen: gaat u stemmen? Nee, zei 66 procent. Vier jaar geleden was het antwoord op deze vraag nog in (slechts) 46 procent van de gevallen negatief.

Hoe kan dat nou, zo’n groot verschil?, lijkt me een terechte vraag. Forum denkt dat allochtonen in 2006 meer gemotiveerd waren om te stemmen, omdat ze de sfeer in het land toen als meer gepolariseerd ervoeren. Je houdt het bijna niet voor mogelijk, maar ja, nog meer gepolariseerd dan nu.

We leven in een tijd waarin het verzinnen van nieuwe etiketten voor bevolkingsgroepen een gooi doet naar de positie van nummer 1 volkssport, nog boven het schaatsen. Het hysterisch reageren op alles wat erop wijst dat allochtonen een eigen taal en cultuur wordt gegund, zoals de hierboven al even genoemde anderstalige verkiezingsposters, is een serieuze subdiscipline van de sport.

Het is een tijd waarin een religieus symbool tot milieuvervuiling werd bestempeld en waarin de media een burenruzie konden opkloppen tot een ware etnische burgeroorlog. Een voorstel om de Nederlandse taal in de grondwet op te nemen serieus wordt genomen, maar de suggestie alleen al dat racisme in Nederland een structureel karakter heeft, wordt zelfs op Joop op hooghartige wijze weggehoond.

De voor de hand liggende conclusie is dus dat er eerder meer dan minder polarisatie in de samenleving is. Toch voelen mensen, in ieder geval allochtonen volgens Forum, dat anders.

Is gewenning dan al opgetreden, is er sprake van polarisatiemoeheid? Krijgen allochtonen een dikkere huid? Of boeit het ze gewoon niet meer? En willen ze gewoon niet komen opdraven voor de zoveelste verkiezing die ze toch niets gaat opleveren?

In 2006 kwamen ze en wat is er in de afgelopen vier jaar gebeurd? Onderzoeken (CBS 2008) wijzen uit dat allochtone medeburgers het beter doen, maar niemand gelooft daarin. Iedereen blijft hangen in de beschuldigende-vinger-modus en de sfeer in het publieke debat is er alleen maar slechter op geworden. Maar dat zijn slechts mijn simpele gedachten hierover.

Forum, het instituut, u weet wel, heeft natuurlijk ook aan de achthonderd allochtonen in zijn onderzoek gevraagd waarom ze nu niet gaan stemmen. Het antwoord was dat ze simpelweg niet weten op welke kandidaat of zelfs op welke partij ze moeten stemmen. Zelfs die met de staart tussen de benen uit hun oude achterstandswijken geholde salonallochtonen die bij de partijen op lokale kandidatenlijsten staan, zijn bij de mensen blijkbaar niet bekend en/of niet bemind.

En dat is jammer. In mijn ogen zijn lokale verkiezingen bij uitstek geschikt om mensen te betrekken bij en te interesseren voor hun stad, dorp of stadsdeel en de andere mensen die er met hen wonen. Het is de perfecte gelegenheid om mensen eens niet aan te spreken als Marokkaan, Turk of Chinees of wat voor allochtoon dan ook, maar als bewoners van hun eigen stad of dorp of stadsdeel. Dat doen de campagnes blijkbaar niet voldoende.

Een schrale troost is dat ook meer autochtone Nederlanders het dit jaar dreigen af te laten weten. Van hen bleef in 2006 tussen de 41,1 en 42,3 thuis. In peilingen heeft 59 procent gezegd deze keer niet te zullen stemmen. Zouden zij ook polarisatiemoe zijn?

In ieder geval doen op het punt van betrokkenheid bij de lokale politiek de allochtonen nauwelijks onder voor hun autochtone medeburgers. Ze zien dat de posters, bijeenkomsten en kandidaten vooral veel vorm zijn en heel weinig inhoud. Een meer mistroostig teken van integratie had ik me niet snel in kunnen denken.

Geef een reactie

Laatste reacties (10)