935
23

IT-consultant, lid Piratenpartij

Dirk Poot (42) studeerde bedrijfskunde (Breukelen) en geneeskunde (Sint Eustatius, N.A.) en is werkzaam als zelfstandig programmeur. Poot meent dat het beschermen van kennis en creativiteit met het huidige systeem van octrooi- en auteursrechten onaanvaardbare consequenties heeft voor nagenoeg de gehele wereldbevolking. Wanneer de toegang tot levensreddende medicijnen, fundamenteel onderzoek, participatie in de digitale cultuur en de privacy moeten worden opgeofferd om een verouderd systeem van octrooi- en auteursrechten overeind te houden, is het gekozen middel vele malen erger dan de kwaal.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 was Poot kandidaat-Kamerlid voor de Piratenpartij. Als kandidaat voor de Piratenpartij wilde hij bijdragen aan een alternatief dat de vruchten van de individuele intelligentie effectief beschermt, én dat daarnaast het overstijgende belang van de menselijke extelligentie minstens evenveel aandacht en bescherming geeft.

Teeven gaat voor volledige controle internetverkeer

Kiest Teeven voor het lobbygeld van de auteursrechten industrie, of zien we hier een staatsecretaris van Veiligheid en Justitie de macht grijpen over de informatievoorziening in Nederland?

Onder het mom van het aanpakken van downloads, kiest Fred Teeven definitief voor een gecensureerd Nederlands internet. Hoewel de officiële toelichting pas vanmiddag verwacht wordt, is wel duidelijk dat de VVD inzet op het filteren van het internetverkeer.

Door deze technologie worden de Nederlandse providers straks gedwongen ons internetverkeer te controleren én te censureren. Het feit dat Teeven zich beklaagt over juridische problemen bij het ‘op zwart zetten’ van sites als the PirateBay, doet vermoeden dat Teeven inzet op een variatie op de Internet Kill-Switch die Hirsch Ballin afgelopen zomer voorstelde. Dat voorstel zou het mogelijk gemaakt hebben dat een officier van justitie zonder tussenkomst van een rechter sites op een verboden lijst kan laten plaatsen.

De enige manier waarop de censuurwet van Teeven kan worden gehandhaafd is wanneer de providers het volledige internetverkeer van alle Nederlanders continu in de gaten gaan houden. Op basis van een zwarte lijst, die Teeven blijkbaar zonder rechterlijke toetsing aan wil gaan leggen, zouden sites onbereikbaar moeten worden gemaakt voor Nederlandse internetters. Dat betekent dat bij iedere pagina die straks opgevraagd wordt, de provider toestemming moet hebben van het Ministerie van Veiligheid voor deze doorgegeven mag worden.

Het wrange van deze situatie is dat het kabinet aan de andere kant de export van dit soort filtertechnologie naar China en het Midden-Oosten wil gaan verbieden, juist vanwege het feit dat deze programma’s uitsluitend gebruikt worden om het internet te censureren. Zeer recent sprak Verhagen zich expliciet uit tégen de export van internetfiltertechnologie, juist onder verwijzing naar het belang van het internet voor de vrijheid van meningsuiting.

De vraag die nu overblijft is wat Teeven heeft bewogen met dit gevaarlijke voorstel te komen. Kiest Teeven hier nadrukkelijk en kritiekloos voor het onbeperkte lobbygeld van de auteursrechten industrie, of zien we hier een staatsecretaris van Veiligheid en Justitie de macht grijpen over de informatievoorziening in Nederland?

Geef een reactie

Laatste reacties (23)