1.491
21

Kandidaat-raadslid D66 Rotterdam en oud-voorzitter van de Jonge Democraten

Kandidaat-raadslid D66 Rotterdam en oud-voorzitter van de Jonge Democraten

Tegenbegroting D66 getuigt van weinig ambitie

Na het uitdelen van cadeautjes aan het D66-electoraat is er geen geld meer voor échte oplossingen

Met veel bombarie publiceerde D66 naar aanleiding van Prinsjesdag een alternatief voor de inhoud van Dijsselbloems koffertje. De belastinghervorming waar de partij op inzet moet vergroening, meer banen en versimpeling teweegbrengen. Een nobel streven, maar het plan dat voorligt, is qua vergroening niet ambitieus genoeg, qua banen ineffectief en faalt wat versimpeling betreft, schrijven Elene Walgenbach en Harro Boven, respectievelijk voorzitter en portefeuillehouder Economie bij de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie verbonden aan D66.

Te beginnen met de ambitie van vergroening: D66 wil anderhalf miljard halen uit het behouden van de kolenbelasting, het afschaffen van subsidie op biomassa en het invoeren van een heffing op vrachtwagens en gasconsumptie. Dat is een mooi begin, maar volstrekt onvoldoende.

Anerikaanse perikelen in Groningen. Hooghoudt sponsort D66 / campagne @apechtold. Moet niet gekker worden.Nederland wekt van alle EU-landen, op Luxemburg en Malta na, het kleinste deel van zijn energievoorziening duurzaam op; in totaal een treurige 4,5%. Een heffinkje van een paar honderd miljoen hier en de afschaffing van een subsidietje daar, gaat daar heel weinig aan veranderen. Als D66 haar richtingwijzer “streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving” serieus neemt, zou ons buurland als voorbeeld moeten dienen. De Duitsers willen met hun Energiewende onder andere de uitstoot van broeikasgassen in 2050 tot wel 95% verminderen en zijn bereid daar vele miljarden per jaar aan uit te geven.

Ontslagrecht
Dan de creatie van meer banen. D66 wil het voordeliger maken voor “tweeverdieners en ouders” om aan de slag te gaan, maar dat staat volledig haaks op het creëren van banen. Nog afgezien van het feit dat het aan het werk helpen van tweeverdieners een tikje tegenstrijdig lijkt, is de reden waarom er 600.000 mensen werkloos zijn niet een gebrek aan motivatie van werkzoekenden, maar een gebrek aan vacatures! Meer banen creëer je door bijvoorbeeld het ontslagrecht te versoepelen en productiviteit te verhogen met flinke investeringen in onderwijs en infrastructuur, waar na het uitdelen van cadeautjes aan het D66-electoraat geen geld meer voor is.

Tot slot de versimpeling: D66 stelt als oplossing voor om de zorgpremie te halveren met de opbrengst van de afschaffing van de zorgtoeslag. Dat is niet eens meer een druppel op de gloeiende plaat te noemen. Ons stelsel is doorvlochten met heffingskortingen, aftrekposten, toeslagen en uitkeringen. Of je recht hebt op elk van deze duizend-en-één regelingen, is afhankelijk van ontelbare ringbandmappen vol regels en de interpretatie van legio ambtenaren. Het treurige gevolg van deze complexiteit is vaak dat de mensen die het hardst hulp nodig hebben, niet weten waar ze het kunnen krijgen.

Belasting
Er zijn genoeg ideeën om het systeem écht te versimpelen. Een verschuiving van belasting op arbeid naar een simpelere vermogens- en consumptiebelasting of het invoeren van een negatieve inkomstenbelasting (een vorm van een basisinkomen) zijn er twee. Nederland is ook rijk genoeg voor een veel snellere transitie naar een duurzame samenleving en gedurfde investeringen in onderwijs en infrastructuur. Laat D66 dáár maar een begroting voor opstellen.

Elene Walgenbach, voorzitter Jonge Democraten
Harro Boven, portefeuillehouder Economie, Jonge Democraten

cc-foto: Ritzo ten Cate

Geef een reactie

Laatste reacties (21)