602
19

Europarlementariër Verenigd Links

Kartika Liotard (1971) is Europarlementslid sinds 2004. Tot juni 2010 was zij dat voor de Socialistische Partij. Na een intern conflict besloot ze toen verder te gaan als onafhankelijk parlementariër. Liotard is lid en ondervoorzitter van de GUE/NGL, de 35 leden tellende fractie van Europees Verenigd Links. Liotard is vicevoorzitter van de parlementaire intergroepen over Ouderen en Dierenwelzijn. Verder is zij lid van de commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en plaatsvervanger in de commissies Ontwikkelingssamenwerking en Rechten van de vrouw en gender-gelijkheid. Voor het Europees Parlement verzorgt zij het officiële contact met de EU-voedselveiligheidsorganisatie EFSA. Liotard was tot haar verkiezing teammanager juridische zaken bij Laser (ministerie van LNV). Daarvoor werkte zij voor de wetswinkel in Nuth. Tussen ’96 en ’98 was ze bestuurslid van de SP-Westelijke Mijnstreek en daar verantwoordelijk voor de SP-Hulpdienst. In 2009 verscheen 'Poisoned Spring', een boek van haar en Steve McGiffen over privatiseringen in de watersector.

Ter inzage leggen, niemand zeggen

EU werkt in stilte aan 'harmonisatie' pensioenen

De Europese Commissie werkt aan een ‘harmonisatie’ van de pensioenen in de EU. Dat gebeurt – zoals de Engelsen dat zo prachtig kunnen uitdrukken – in splendid isolation. Ze heeft een heuse pensioenwebsite gemaakt om u en mij te raadplegen over ingrepen in ons nationale pensioenstelsel. Maar toen ik laatst op de 50+ beurs in Utrecht mensen naar hun mening hierover vroeg, bleek al snel dat deze EU-raadpleging – die volgende week afloopt – de doorsnee Nederlandse burger toch écht is ontgaan!

Omdat de Europese Commissie het niet doet, doe ik het als Europarlementslid maar zelf: meer bekendheid geven aan het ‘Groenboek over pensioenen’. Een bliksemactie dus om meningen van Nederlanders te peilen vóórdat er allerlei Europese beslissingen genomen zijn, die grote invloed hebben – in dit geval – op ons pensioen. Publieke druk helpt, zagen we al eerder, bij de roemruchte richtlijn van Bolkestein. Dankzij publiek verzet bleef de gezondheidszorg destijds gespaard van liberalisering.

Ik ben voor zo min mogelijk EU-bemoeienis met de nationale pensioenstelsels. In het ‘Groenboek over pensioenen’ oppert de Europese Commissie namelijk proefballonnen die heel verkeerd uit kunnen pakken voor onze pensioenen. Zo wil zij een minimumpensioen formuleren voor de gehele EU. Klinkt goed, maar als je ziet dat de EU in andere beleidsstukken vooral hamert op vermindering van overheidsuitgaven, kan het bijna niet anders dan dat een EU-minimumpensioen een minimaal EU-pensioen wordt. Mét het gevaar dat dit EU-minimum landen zoals Nederland met een fatsoenlijk pensioenstelsel mee omlaag trekt.

Een ander plan uit het Groenboek: het instellen van solvabiliteitseisen voor pensioenfondsen. Pensioenfondsen worden daardoor verplicht om een minimum aan financiële middelen in huis te hebben. Ook dit klinkt goed; maar schijn bedriegt. Want dat geld moet wel immers ergens vandaan komen: van de premiebetaler. Volgens cijfers van de kersverse Nederlandse staatssecretaris De Krom, kunnen pensioenpremies die werkgevers en werknemers betalen, met wel 30% stijgen door de eisen die de EU voor ogen heeft.

Het Groenboek bevat ook één goed punt: de Commissie wil de mobiliteit van pensioenen vergroten. Grenswerkers kunnen daardoor makkelijker gebruik maken van in het buitenland opgebouwde pensioenrechten. Dit ene lichtpuntje houdt mij er echter niet vanaf om in actie te komen tegen de vele slechte plannen die de EU heeft met onze pensioenen. Lidstaten moeten de vrijheid houden om hun sociale voorzieningen op peil te krijgen en te houden. Ze moeten niet worden aangespoord om te bezuinigen op overheidsuitgaven die burgers een fatsoenlijke oudedagvoorziening geven.

Dat is mijn mening. Maar wat is die van u? Laat uw stem horen vóórdat de uitgewerkte plannen op tafel liggen. Dat kan door mijn petitie te tekenen op www.nietzomaar.nl. Ruim 1.700 mensen gingen u deze week al voor. Hebt u een andere mening? Ook die kunt u laten horen via mijn website. Op 15 november overhandig ik alle reacties en de ondertekende petitie aan de Europese Commissie. Stel onze pensioenen veilig voor de toekomst, laat van u horen!

Geef een reactie

Laatste reacties (19)